KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Ünvan
Telefon
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Mine ÖZKİL
Ziraat Mühendisi
(322) 344 17 84
[email protected]
[email protected]
1975-Adana
EĞİTİM
BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekirdağ
Bitki Koruma – Herboloji
2003
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Adana
Bitki Koruma Bölümü
1999
Diğer Eğitimleri
Tübitak Ulusal Metroloji Enstitüsü
Kurum Adı
Akademik
Birim/
Mezuniyet Yılı
Importance of Quality and Quality Assurance in Chemical
Measurement: Training in Metrology in Chemistry-2012
Çukurova Kalkınma Ajansı
Kurum Adı
Akademik
Birim/
Mezuniyet Yılı
Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi- 2011
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Kurum Adı
Akademik
Birim/
Mezuniyet Yılı
Allelopati Çalıştayı/2006
1
Kurum Adı
Akademik
Birim/
Mezuniyet Yılı
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPD
S
YABANCI DİL
BİLGİSİ
ÜD
S
TOEFL
IELT
S
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/Kurum)
2015- Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Herboloji Şb.-MühendisAdana
2009- Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-Mühendis-Adana
2007- Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü-Mühendis-Tekirdağ
2006- Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Böl.-Araştırma
Görevlisi-Tekirdağ
2000-Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Böl.-Araştırma GörevlisiTekirdağ
2
GÖREV ALDIĞI PROJELER
2000-2003 Trakya bölgesinde selektörden önce ve sonra buğday ürününe karışan
yabancı ot tohumlarının ve yoğunluklarının belirlenmesi, Yardımcı
Araştırıcı (TÜBAP-350)
3
MAKALELER & BİLDİRİLER & YAYINLAR
ÖZKİL,M., KARA, A. 2006. Trakya Bölgesinde Selektörden Önce ve Sonra Buğday
Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi.
Trakya Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1, EDİRNE.
Sevinc Adiloglu, Aydin Adiloglu and Mine Özkil, 2007. Effect of Different Levels of NaCl
and KCl on Growth and Some Biological Indexes of Wheat Plant. Pakistan
Journal of Biological Sciences, 10: 1941-1943.
4
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Mine ÖZKİL Ünvan Ziraat Mühendisi