Bu yıl 23.02.2015-01.03.2015 tarihleri arasında kutlanılan Vergi Haftası nedeniyle 24.02.2015 Salı
günü saat 14.00-16.00 arasında Defterdarımız ve birim amirlerimiz SMM Odası ile Esnaf Sanatkârlar
Odasını ziyarette bulundu.
Download

Oda Ziyaretlari