Kurum Geçicide Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
İlgili firmanın Hesap Planında Ctrl+F9 ile
K.K.E.G. ‘lere ait hesap kodlarını oluşturabilirsiniz.
Smm. Büro Yönetiminde Kurum Geçici Beyannamesinde
Enter ‘e basıldığında Ekler ekrana gelir.
F5 ile Mizandaki değeri aktarabilirsiniz veya istediğiniz değeri girebilirsiniz.
Değerler yazıldıktan sonra F10 ile çıkış yapıldığında değerler Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
kısmına gelir.
Tab ile Hesap koduna giriş yapabilirsiniz. İlgili hesapları tanımlayabilirsiniz.
Ctrl+F1 ile ilgili firmanın Hesap kodunu çağırabilirsiniz.
Download

Kurum Geçicide Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler