Download

Şahinbey İlçesi, Deniz mahallesi yol alanı nazım ve uygulama imar