DUYURU
T.C.
SİLİVRİ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 12/02/2015 tarih ve
-903.01/1503/26338 sayılı sınav ilan yazıları ile Silivri Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu için alınacak 65 Sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru (Erkek) alımıyla ilgili sınav izni
Komisyonumuza verilmiş, sözleşmeli İnfaz Koruma Memuru alımı için merkezi sınavda alınan
puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı
aday çağrılacaktır maddesi gereğince başvuruda bulunan adaylara ait aday tespit listesi 16/03/2015
tarihinde Silivri Adliyesinin internet sitesinde ve duyuru panosunda asılarak ilan edilmiş,yapılan
duyuruda listede isimleri karşısında kabul yazılı olan adayların boy kilo ölçümlerinin 23 Mart
2015 günü saat 09:00 dan itibaren yapılacağı, yetişmemesi halinde devam eden günlerde boy kilo
ölçümüne devam edileceği bildirilmiş, Komisyonumuza müracaat eden adayların boy kilo ölçümleri
bu süre içerisinde ilana uygun olarak yapılmış,başkaca müracaat olması nedeniyle boy kilo ölçümü
sonlandırılmış isede; 16/03/2015 tarihinde yapılan duyurumuzda 23/03/2015 tarihinde boy kilo
ölçümünün bitirilememesi halinde devam eden günlerde boy kilo ölçümüne devam edileceği
bildirilmiş olması, işlemin sonlandırıldığı 25/03/2015 tarihinden sonra şehir dışından bazı adayların
gelerek boy kilo ölçümü için Komisyonumuza müracaat ettikleri görülmekle Adalet Bakanlığı Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeye ve sözlü olura istinaden adayların
mağduriyetine neden olmamak açısından boy kilo ölçümüne 27/03/2015 Cuma günü mesai bitim
saati olan 16:30'a kadar devam edileceği, bu tarihe kadar müracaat edilmemesi halinde boy kilo
ölçümüne çağrılan adayların boy kilo ölçümüne katılmaktan vazgeçilmiş sayılacağı, tebliğ yerine
geçerli olmak üzere ilan olunur.26/03/2015
Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlığı
Download

Boy Kilo Ölçümünü Yaptırmayan Sözleşmeli İKM