İZMİR ADLİYESİ
KADROLU ZABIT KÂTİPLİĞİ UYGULAMA SINAV SONUÇLARI
* Kadrolu Zabıt Kâtipliği Klavye Uygulama Sınav Sonuç Listesi İzmir Adliyesinin resmi internet
adresinde ilan edilmiştir.
* Ayrıca Klavye Uygulama Sınavı sonuçları esas alınarak hazırlanan ve sözlü sınava katılmaya
hak kazanan adayların listesi de İzmir Adliyesinin resmi internet sitesinde ilan edilmiştir.
* Sözlü sınava katılacak olan adayların aşağıdaki belgeleri en geç 16 Eylül 2014 Salı günü
mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir. Şehir Dışında bulunan
adaylar APS(Acele Posta Servisi) ile gönderecektir.
İstenilen Belgeler :
1- 2 Adet Arşiv araştırması formu (eksiksiz olarak bilgisayarda doldurulmalı)
2- 2 Adet Fotoğraf
* Sözlü sınav 20-21-22-23 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılacak
adayların, listede isminin karşısında yer alan tarih ve saatten bir saat önce İzmir Adliyesi Sosyal
Tesisler Binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.
* Sınav yerinde uzun kuyruklar oluşmaması, iş ve zaman kaybı olmaması için adayların
belirtilen gün ve saatte riayet etmeleri önem arz etmektedir.
* Sözlü sınava erken gelen adaylar saatinden önce sınava alınmayacaktır.
* Sözlü sınava zamanında gelmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
NOT : Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların İzmir Adliyesinin resmi internet sitesini takip
etmeleri gerekmektedir. Adaylar hakkındaki duyurular İzmir Adliyesinin resmi internet sitesinden
yapılacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ADRES : İzmir Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kalemi
İzmir Adliyesi A Blok Kat:3
Bayraklı/İzmir
Download

2014 yılı zabıt kâtipliği uygulama sonucu duyurusu