YURT ĠÇĠ ETKĠNLĠK TAKVĠMĠ
TARĠH
ETKĠNLĠĞĠN ADI
YER
24 – 28 Mart 2015
Konya Tarım Fuarı 2015
Konya
08 – 12 Nisan 2015
2. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi
Kongresi
Antalya
15 – 18 Nisan 2015
Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı
Van
17 Nisan 2015
II. Uluslararası Satın Alma ve Pazarlık Stratejileri
Konferansı
Ġstanbul
22 – 26 Nisan 2015
3. Uluslararası Beyaz Et Kongresi
Antalya
23 – 26 Nisan 2015
ĠDMA 2015, 6. Uluslararası Un, Ġrmik, Pirinç,
Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat,
Makarna, Bisküvi, Teknolojileri Fuarı
Ġstanbul
28 – 30 Nisan 2015
Ġç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi
NevĢehir
07 – 08 Mayıs 2015
5. Gıda Güvenliği Kongresi
Ġstanbul
13 – 15 Mayıs 2015
Gıda BileĢenleri Kongresi “Fi Ġstanbul 2015”
Ġstanbul
13 – 15 Mayıs 2015
Kombine TaĢımacılık 2015 Konferansı
Ġstanbul
11 – 12 Kasım 2015
Gıda Tedarik Zinciri Forumu
Ġstanbul
17 – 19 Aralık 2015
CeBIT Ġstanbul Ġnternet, Bilgisayar,
Telekomünikasyon ve Bilgisayar Ağları Fuarı
Ġstanbul
21 – 22 Nisan 2016
27. Avrupa Yem Üreticileri Federasyonu Kongresi
Antalya
YURT DIġI ETKĠNLĠK TAKVĠMĠ
TARĠH
ETKĠNLĠĞĠN ADI
YER
23 – 26 Mart 2015
5. Ukrayna Hububat Kongresi
Washington/ ABD
29 Mart – 01 Nisan
2015
3. ICC Latin Amerika Hububat Konferansı ve
ICC 60. Yıl Jübile Konferansı
Curitiba/
Brezilya
13 – 16 Nisan 2015
MIPS 2015 Güvenlik ve Yangın Fuarı
Moskova/Rusya
19 – 23 Nisan 2015
DATA CENTER WORLD Ağ Yönetimi, Ağ
Teknolojisi ve ĠĢletim Sistemleri Fuarı
Las Vegas/ABD
22 – 23 Nisan 2015
Black Sea Grain, 12. Uluslararası Konferansı
Kiev/Ukrayna
04 – 08 Mayıs 2015
Uluslararası Değirmenciler Birliği 119. Yıllık
Konferans ve Fuarı
Kaliforniya/ABD
05 – 07 Mayıs 2015
CeBIT Bilgi Teknolojileri, Ġnternet, Laptop ve
Ağ Teknolojileri Fuarı
Sydney/
Avustralya
12 – 15 Mayıs 2015
27. SVĠAZ Telekomünikasyon ve Bilgisayar
Fuarı
Moskova/Rusya
19 – 20 Mayıs 2015
Global Grain/Kuzey Amerika 2015 Küresel
Hububat Konferansı
ġikago/ABD
28 – 29 Mayıs 2015
APK Inform/Hububat Forumu
Odessa/Ukrayna
02 – 06 Haziran 2015
COMPUTEX Bilgisayar Teknolojileri ve Ofis
Otomasyon Sistemleri Fuarı
Taipei/Tayvan
08 – 11 Haziran 2015
16. Uluslararası Hububatın Dünü Bugünü
Yarını Konferansı
Krasnodar/Rusya
09 Haziran 2015
Uluslararası Hububat Konseyi, IGC 2015
Hububat Konferansı
Londra/Ġngiltere
24 – 27 Haziran 2015
Hububat Zirvesi 2015
Oregon/ABD
01 – 03 Temmuz
2015
ICC/AISTEC Dünya Beslenmesi Ġçin Hububat
Konferansı
Viyana/Avusturya
TARĠH
ETKĠNLĠĞĠN ADI
YER
03 – 06 Ağustos 2015
Uluslararası Hububat Kalitesi ve Gıda Güvenliği
Konferansı
Manhattan/ABD
11 Eylül 2015
21. Uluslararası Yıllık Karadeniz Hububat ve
Yağlı Tohumlar Konferansı 2015/16
Moskova/Rusya
12 – 17 Eylül 2015
Dünya Fırıncılık Fuarı
Münih/Almanya
15 – 17 Eylül 2015
Global Grain/Güney Amerika 2015 Hububat
Konferansı
San Paulo/
Brezilya
30 Eylül – 02 Ekim
2015
VI. EkĢi Maya Sempozyumu
Nantes/Fransa
18 – 21 Ekim 2015
AACC (Uluslararası Amerikan Hububat
Kimyacıları Birliği) 100. Yıl Toplantısı
Minneapolis/ ABD
28 – 30 Ekim 2015
CLOUD Bulut Yönetimi ve Sistemleri Fuarı
Tokyo/Japonya
08 – 14 Kasım 2015
Agritechnica Fuarı
Hannover/
Almanya
10 – 12 Kasım 2015
Global Grain/Cenevre 2015 Hububat Konferansı
Cenevre/Ġsviçre
05 – 08 Nisan 2016
IFH/INTHERM Isıtma, Havalandırma ve Sıhhı
Tesisat Fuarı
Nürnberg/
Almanya
Download

Etkinlik Takvimi