MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI 2014/10 NOLU TEBLİĞ KAPSAMINDA UYGULAMA
SÖZLEŞMESİ İMZALAYAN YATIRIMCILARIN LİSTESİ 02.10.2014
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
YATIRIMCININ ADİ SOYADI/
ÜNVANI
Güner MISTIKOĞLU
Bircan SAÇLI
Hacı TEKĠN
Nesli BEREKET
Mehmet KAYA
Osman TÜRKMEN
Ganim HADDUR
Vedat KARACA
Özkan SAVAġIR
Sevim ATEġ
Hasan Rauf ÇUBUKÇUOĞLU
Ġbrahim GÖÇER
Yahya CENĞĠZ
Hasan AÇAR
Ahmet SÜRER
Ali YÜKSEL
Ali KILIBOZ
Nurettin Halil KAHRAMAN
Yahya ERKAL
Ali ATTĠN
Mehmet SAĞIROĞLU
Mehmet SAĞIROĞLU
ġıho SAĞIROĞLU
Memet YENER
Gülgün MISTIKOĞLU
Servet YILDIRIM
Bülent ERYETLĠ
MAKİNE ALACAĞI YÜKLENİCİNİN ADI
SOYADI/ÜNVANI
PROJE NO
Kuzu Motorlu Araçlar Paz. ve Tic. Ltd. ġti.
1353 Nolu Tarım Kredi Kooperatifi
Ġkiz Tarım Makinaları San. Ve Tic. Ltd. ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Kırklar Otomotiv Ltd. ġt.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
Aslankurt Tarım Ticaret Ltd. ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Ulu Tarım Tic. Ltd. ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Vartel Ticaret(Vahdet ANILAR)
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
2532 Sayılı Kırıkhan Tarım Kredi Kooperatifi
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
Cansa Tarım Mak. Ltd. ġti.
Vartel Ticaret(Vahdet ANILAR)
Vartel Ticaret(Vahdet ANILAR)
Vartel Ticaret(Vahdet ANILAR)
Vartel Ticaret(Vahdet ANILAR)
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Mıstıkoğlu Tarım ĠnĢ. Turizm Ltd.ġti.
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
10.31.1501
10.31.0808
10.31.1270
10.31.1543
10.31.1669
10.31.1469
10.31.0243
10.31.0633
10.31.0464
10.31.1126
10.31.0635
10.31.1062
10.31.1466
10.31.0844
10.31.1134
10.31.0460
10.31.1047
10.31.1010
10.31.1219
10.31.0447
10.31.0847
10.31.0845
10.31.2014
10.31.0665
10.31.1458
10.31.1741
10.31.1536
HİBE SÖZLEŞME MAKİNE EKİPMANIN ADI
TARİHİ
VE MODELİ
01.09.2014
01.09.2014
15.09.2014
29.08.2014
03.09.2014
08.09.2014
02.09.2014
29.08.2014
26.09.2014
05.09.2014
01.09.2014
29.09.2014
29.08.2014
05.09.2014
29.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
30.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
18.09.2014
29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
08.09.2014
03.09.2014
Mibzer
Biçer Bağlar
Dal Parçalama Makinası
Pülverizatör
Diskli Tırmık
Biçer Bağlar
Diskli Tırmık
Sap Parçalama Makinası
Sıra Arası Çapa Makinası
Pülverizatör
Mibzer
Dal Parçalama Makinası
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Mibzer
Sıra Arası Çapa Makinası
Sıra Arası Çapa Makinası
Sıra Arası Çapa Makinası
Sıra Arası Çapa Makinası
Sıra Arası Çapa Makinası
Tarım Römorku
Tarım Römorku
Tarım Römorku
Tarım Römorku
Sap Parçalama Makinası
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Halil BAHADIRLI
Serhan ÇOLAK
Bekir BUBOLAR
Mehmet KETKANLI
Ahmet DĠNER
Abdullah YAMAN
Hasan ġANVERDĠ
Hakan SARI
Kenan DANACI
Murat KARACA
Bestami ATILKAN
Ġbrahim SĠVRĠ
Cengiz ÇAKIR
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
EkĢi Tarım Tic. Ltd. ġti.
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
Gökhan ÜRGEN-Ürgen Tarım
10.31.0722
10.31.1136
10.31.0604
10.31.1008
10.31.0931
10.31.1703
10.31.1128
10.31.1254
10.31.1805
10.31.0934
10.31.0898
10.31.1127
10.31.0568
08.09.2014
29.08.2014
29.08.2014
03.09.2014
01.09.2014
29.08.2014
05.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
29.08.2014
02.09.2014
01.09.2014
03.09.2014
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Diskli Tırmık
Download

onaylanan liste(02.10.2014)