TEST - 1
1
B
2
E
3
D
4
B
5
C
6
C
7
A
8
B
9
C
10
D
11
A
12
B
13
C
14
B
15
E
16
A
17
C
18
B
19
A
20
A
TEST - 7
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
TEST - 13
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
TEST - 2
21
C
22
E
23
A
24
C
25
D
26
B
27
A
28
D
29
B
30
D
31
E
32
A
33
C
34
E
35
D
36
D
37
E
38
C
39
E
40
B
TEST - 3
A
B
A
E
C
D
E
D
A
D
C
B
B
E
D
B
E
D
A
C
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
B
E
A
E
E
B
E
E
A
D
A
D
D
B
A
C
E
E
B
D
TEST - 8
141
C
142
B
143
C
144
E
145
A
146
B
147
D
148
B
149
A
150
E
151 C-E
152
A
153
A
154
C
155
A
156
A
157
D
158
E
159
A
160
A
TEST - 9
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
B
A
B
A
B
D
B
C
B
D
B
B
B
A
A
D
B
A
C
D
TEST - 14
261
C
262
B
263
C
264
A
265
A
266
C
267
A
268
C
269
E
270
A
271
B
272
A
273
B
274
A
275
B
276
C
277
B
278
A
279
D
280
B
C
A
C
E
A
B
C
E
A
E
B
C
A
C
C
A
E
E
B
D
TEST - 15
281
D
282
B
283
C
284
B
285
B
286
D
287
C
288
C
289
B
290
C
291
A
292
C
293 E (hepsi)
294
B
295
D
296
A
297
D
298
D
299
A
300
C
TEST - 4
61
D
62
E
63
A
64
C
65
A
66
E
67
D
68
C
69
B
70
E
71
C
72
E
73
D
74
B
75
C
76
D
77
A
78
D
79
B
80
D
TEST - 5
81
A
82
D
83
A
84
A
85
C
86
D
87
B
88
C
89
A
90
E
91
D
92
C
93
E
94
A
95
D
96
B
97
D
98
A
99
A
100
D
TEST - 6
101
C
102
B
103
D
104
B
105
C
106
B
107
D
108
A
109
E
110
A
111
A
112
A
113
D
114
E
115
B
116
A
117
C
118
B
119
E
120
A
TEST - 10
181
A
182
A
183
E
184
A
185
A
186
E
187
B
188
E
189
A
190
C
191
E
192
C
193
C
194
E
195
A
196
E
197
A
198
D
199
A
200
A
TEST - 11
201
D
202
E
203
C
204
B
205
A
206
A
207
E
208
E
209
D
210
C
211
E
212
B
213
A
214
A
215
C
216
B
217
A
218
C
219
E
220
B
TEST - 12
221
C
222
C
223
E
224
E
225
A
A
226
227
A
228
D
229
A
230
E
231
B
232
C
233
B
234
D
235
C
236
A
237
D
238
C
239
A
240
E
TEST - 16
301
A
302
B
303
C
304
A
305
B
306
A
307
E
308
C
309
B
310
A
311
D
312
*
313
C
314
A
315
A
316
B
317
E
318
B
319
A
320
D
TEST - 17
321
C
322
C
323
D
324
C
325
D
326
A
327
C
328
B
329
C
330
A
331
A-B
332
B
333
C
334
A
335
C
336
D
337
D
338
C
339
D
340
B
TEST - 18
341
A
342
A
343
B
344
E
345
D
346
C
347
C
348
A
349
A
350
C
351
B
352
B
353 E(Hepsi
354
B
355
C
356
E
357
C
358
A
359
B
360
A
TEST - 19
361
A
362
B
363
C
364
A
365
D
366
A
367
B
368
B
369
B
370
D
371
A
372
C
373
D-E
374
B
375
B
376
C
377
C
378
D
379
C
380
D
TEST - 25
481
C
482
A
483
C
484
A
485
C
486
B
487
E
488
D
489
D
490
C
491
B
492
A
493
C
494
A
495
B
496
A
497
A
499
C
500
B
TEST - 20
381
C
382
B
383
C
384
D
385
A
386
C
387
A
388
C
389
B
390
D
391
A
392
C
393
B
394
A
395
C
396
A
397
E
398
B
399
D
400
A
TEST - 21
401
B
402
C
403
D
404
C
405
C
406
D
407
A
408
B
409
C
410
D
411
D
412
A
413
D
414
B
415
A
416
B
417
D
418
D
419
A
420
D
TEST- 22
421
D
422
A
423
A
424
C
425
B
426
A
427
A
428
B
429
D
430
D
431
B
432
D
433
D
434
B
435
D
436
A
437
D
438
B
439
A
440
D
TEST - 23
441
C
442
C
443
C
444
A
445
B
446
B
447
B
448
D
449
A
450
E
451
C
452
C
453
B
454
D
455
D
456
B
457
C
458
B
459
B
460
E
TEST - 24
461
C
462
C
463
A
464
A
465
B
466
E
467
A
468
C
469
B
470
E
471
B
472
B
473
D
474
E
475
E
476
C
477
**
478
B
479
C
480
C
KİTAP TASHİHLERİ:
** 477. sorunun cevabı şıklarda yer almayıp doğru cevap Hz. Ali'dir
110. Soruda A şıkkı Hanzala ibn-i Ebu Âmir'dir
51. Soruda cevap Selît İbn-i Amr'dir
167. Soruda sorulan Sahabe Hanım "Ebu Süfyan Kızı" olacak.
293. Soruda E şıkkı "Hepsi" olacak.
343. soruda cevap 6 olacak.
345. Soruda sorulan Hz. Maria annemizin çocuğudur.
401. Soruda cevap Selman-ı Farisî olacak.
500. Soruda cevap Hz. Ebûbekir-Ümmü Rumman olacak.
irtibat:
[email protected]
152. Bedir’in haberini aldığı andan itibaren, kardeşin kardeşle, babanın da oğluyla karşı karşıya geleceğini ifade eden ve onları bu savaştan
vazgeçirmeye çalışan Fahr-i Kâinât Efendimiz olmuştur. Bu çabayı gören Hz. Hadîce Vâlidemiz’in kuzeni Hakîm İbn-i Hizâm Peygamber
Efendimiz’in savaşı önleme adına gayret ve mesajlarını doğru okumuş ve Mekkeli müşriklerin önde gelenlerinden biri olan
…………………………………………….’e/a yaklaşmış ve şöyle demişti: “Yâ Eba’l-Velîd! Şüphesiz ki sen, Kureyş’in büyüğü ve efendisisin; bu konuda
senin sözün dinlenir. Dünya durdukça hayırla yâd edilebileceğin bir iş yapmak istemez misin?” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Utbe
B) Şeybe
C) Ebu Süfyan
D) Ebu Cehil
E) Velid İbn-i Muğire
Download

Yetişkin Siyer Soru Bankası Cevap Anahtarı