SINAV KONULARI
SINAV
NO
12MF-MMF KTS-12
SINAV TARİHİ
DERSLER
MATEMATİK
28.03.2015
12MF
MMF
CUMARTESİ
SORU
SAYISI
20
20
FİZİK
BAŞLAMA: 13.15 KİMYA
BİTİŞ
: 15.00
ELEKTRİK POTANSİYELİ - PARALEL LEVHALAR
ORGANİK KİMYA
20
FOTOSENTEZ - OKSİJENLİ SOLUNUM - EKOLOJİ - KALITIM ORGANİK BİLEŞİLER - NÜKLEİK ASİTLER - HÜCRE - MAYOZ
BÖLÜNME - EŞEYLİ ÜREME
12TM-MTM
SINAV TARİHİ
28.03.2015
12TM
MTM
UZAY GEOMETRİ VE KATI CİSİMLER
20
BİYOLOJİ
SINAV
NO
KONULAR
DERSLER
MATEMATİK
CUMARTESİ
BAŞLAMA: 13.15 TÜRKÇE
BİTİŞ
: 14.55
COĞRAFYA
KTS-12
SORU
SAYISI
30
35
30
KONULAR
UZAY GEOMETRİ VE KATI CİSİMLER
TANZİMAT EDEBİYATI - SERVET-İ FÜNUN - FECR-İ ATİ
DOĞAL VE BEŞERİ SİSTEMLER - TÜRKİYE'Yİ
TANIYALIM
11MF-TM
SINAV
NO
SINAV TARİHİ
DERSLER
SORU
SAYISI
KONULAR
28.03.2015
11MF
11TM
SINAV
NO
CUMARTESİ
10MF
SINAV TARİHİ
27.03.2015
10MF
SINAV YOK
BAŞLAMA: 10.30
BİTİŞ
: 11.50
DERSLER
FİZİK
CUMA
BAŞLAMA: 17.00 KİMYA
BİTİŞ
: 18.20 BİYOLOJİ
5.KTS-2
SORU
SAYISI
KONULAR
DALGALAR
ENDÜSTRİ'DE VE CANLILARDA ENERJİ
KALITIM
Download

11MF-TM 6.KTS-2 - Sembol Dershanesi, Ankara