SINAV KONULARI
SINAV
NO
12MF-MMF
SINAV TARİHİ
21.03.2015
12MF
MMF
CUMARTESİ
SORU
SAYISI
DERSLER
MATEMATİK
20
TÜREV
FİZİK
20
DOĞRU AKIM DEVRELERİ
20
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ - DENGE - REDOKS AKTİFLİK - PİL
20
FOTOSENTEZ - SOLUNUM
BAŞLAMA: 13.15
KİMYA
BİTİŞ
: 15.00
BİYOLOJİ
SINAV
NO
12TM-MTM
SINAV TARİHİ
21.03.2015
12TM
MTM
CUMARTESİ
DERSLER
SORU
SAYISI
30
MATEMATİK
SINAV TARİHİ
21.03.2015
11MF
SINAV
NO
11TM
SINAV
NO
10MF
CUMARTESİ
BAŞLAMA: 10.30
BİTİŞ
: 11.50
DERSLER
EDEBİ AKIMLAR - BATI EDEBİYATI
İKLİM BİLGİSİ - EKOSİSTEM - NÜFUS - TÜRKİYE'Yİ
TANIYALIM
30
5.KTS-2
SORU
SAYISI
KONULAR
FİZİK
20
ÇEMBERSEL HAREKET
KİMYA
BİYOLOJİ
(ODTÜ)
BİYOLOJİ
(TFL - AND.L.)
BİYOLOJİ
(TED)
20
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ / ASİT - BAZ
BİTKİ - NÜKLEİK ASİTLER
20
DERSLER
21.03.2015
TÜRKÇE
CUMARTESİ
BAŞLAMA: 10.30 TARİH
BİTİŞ
: 11.45 COĞRAFYA
BİTKİ - KALITIM
BİTKİ - SİNİR SİSTEMİ
11TM
SINAV TARİHİ
KONULAR
TÜREV
35
BAŞLAMA: 13.15 TÜRKÇE
BİTİŞ
: 14.55 COĞRAFYA
11MF
SINAV
NO
KONULAR
5.KTS-2
SORU
SAYISI
KONULAR
40
SES BİLGİSİ - YAZIM - NOKTALAMA
20
TBMM'YE TEPKİLER - SICAK SAVAŞ AŞAMASI
20
TÜRKİYE'Yİ TANIYALIM - ÜLKELER ARASI
ETKİLEŞİM
10MF
SINAV TARİHİ
20.03.2015
CUMA
DERSLER
SORU
SAYISI
KONULAR
SINAV YOK
Download

11MF-TM 6.KTS-2 - Sembol Dershanesi, Ankara