reHBerlİk
çAlIŞMAlArI
2013-2014ÜnİVerSİTe
YerleŞTİrMe
BAŞArIMIZ
2014-2015
deneMeSInAV
TAkVİMİ
YABAnCIdİl
eĞİTİM-ÖĞreTİM
PrOGrAMI
deĞerler
eĞİTİMİ
Velİ
ZİYAreTlerİ
ÖZel
AlTInAYAnAdOlUlİSeSİ
VelİBİlGİlendİrMekİTAPçIĞI
altınay koleji
Moda değil,
bir eğitim klasiği...
İçİndekİler
01
DEĞERLER
EĞİTİMİ
02
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
03
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
04
2014-2015 SINAV
TARİHLERİ
05
2014-2015 DENEME SINAVLARI TAKVİMİ
06
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
07
HAFTALIK DERS
SAATLERİ
08
VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ
09
SOSYAL ETKİNLİKLER
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
10
2013-2014 ÜNİVERSİTE
YERLEŞTİRME BAŞARIMIZ
(ölçme ve değerlendirme)
(disiplin cezaları)
EĞİTİM
ANLAYIŞIMIZ
Bir sihirbazlık gösterisinde el çabukluğu
ve gözbağcılıkla harikalar gösterilir.
Gösteri bittiğinde geriye bir şey
kalmamıştır.
Eğitim, her şey olup bittikten sonra
elimizde kalan bilgi ve deneyimdir.
01
DEĞERLER EĞİTİMİ
EÖZEL ALTINAY LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ
2014-2015 SOSYAL KULÜPLER ETKİNLİK ÇALIŞMA PLANI
1. SAYGI VE SEVGİYE DEĞER BİR VARLIK OLARAK İNSAN
•
•
•
•
•
•
6. ADALET
•
•
•
İnsan ve Mahiyeti
İnsan ve Değerler
Kendine Saygı
Büyüklerine saygı
Öğretmenlerine saygı
Farklılıklara saygı
•
•
•
Aile
Toplum ve tarih bilinci
Millet olarak değerlerimiz
Yardımlaşma
Misafirperverlik
Ahlak
Temizlik
Güzel gören,güzel düşünür. Güzel düşünen,hayatından lezzet alır.
•
•
•
İnancın bireysel ve toplumsal hayata etkileri
Dua ve ibadetin hayatımızdaki yeri
Peygamber sevgisi
9. İKTİSAT, KANAAT VE ŞÜKÜR
4. İNSANIN SORUMLULUĞU
•
•
•
•
Hayatı anlamak ve anlamlandırmak
Yaşama sevinci
Bir hayat gerçeği: ölüm ve ötesi
8. DUA VE İBADET
3. AHLAK VE DEĞERLER
•
•
•
Eğitim ve öğretimde başarının sırları
İletişim,empati
Gençliği bekleyen tehlikeler ve çözüm önerileri
Kitle iletişim araçları ve çözüm önerileri
•
•
•
İktisat ve israf
Kanaatkar olmak
Nimetlere şükür
5. SABIR
•
•
7. HAYAT VE ANLAMI
2. AİLE VE TOPLUM
•
•
•
•
•
Adalet
Dürüstlük
Adil davranışla birlikte kendi haklarını da bilmek
Sabır
Hastalık ve musibetin anlamı
Ait olduğumuz çevrenin doğal bir parçasıyız
02
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ALTINAY ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
KONU
TARİH
ORYANTASYON ÇALIŞMASI
22.09.2014-03.10.2014
ÖĞRENCİ TANIMA FORMLARI DOLDURULDU
22.09.2014-03.10.2014
10-11. SINIFLAR İÇİN ÖSYM SINAV SİSTEMİ SUNUMU
05.10.2014
12. ÖSYM SINAV SİSTEMİ SUNUMU
07.10.2014
12.SINIFLAR İÇİN MOTİVASYON SEMİNERİ
08.10.2014
9.SINIFLAR İÇİN OKUL TANITIM SEMİNERİ
08.10.2014
11.SINIFLAR İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
15.10.2014-20.10.2014
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
KASIM (1-4.HAFTA)
11.SINIFLAR İÇİN ÖZGÜVEN GELİŞTİRME İLE İLGİLİ UYGULAMALI MAKALE 07.11.2014
12. SINIFLAR İÇİN TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
07.11.2014
11.SINIFLAR İÇİN YGS LYS TÜRKİYE BİRİNCİLERİNİN DİNLETİLMESİ
10.11.2014
12.SINIFLARA YÖNELİK GRUP GÖRÜŞMELERİ
KASIM (2 VE 3.HAFTALAR)
VELİLERİMİZE MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ
15.11.2014
11 VE 12.SINIFLAR İÇİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TANITIM GEZİSİ
24.11.2014
ÜNİVERSİTE ARACILIĞIYLA MESLEK TANITIMI VE MOTİVASYON SEMİNERİ
KASIM (4.HAFTA)
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
ARALIK (1-4.HAFTA)
YENİ GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN PROBLEM TARAMA ENVANTERİ
ARALIK (1.HAFTA)
9 VE 10.SINIFLAR İÇİN VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
ARALIK (2.HAFTA)
TÜM SINIFLAR İÇİN HEDEF BELİRLEME SEMİNERİ
16.12.2014-21.12.2014
9 VE 10.SINIFLAR İÇİN ‘AVUCUNUZDAKİ KELEBEK’ ADLI DİNLETİ
24.12.2014-28.12.2014
12.SINIFLAR İÇİN MESLEK TANITIMLARI
29.12.2014-02.01.2015
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
OCAK (1-4.HAFTA)
MEZUN ÖĞRENCİLERİN 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE TANIŞTIRILMASI
05.01.2015-09.01.2015
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TANITIM GEZİSİ
14.01.2015
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (BİR GÜNLÜK ÜNİVERSİTELİ OLMA ETKİNLİĞİ)
11.02.2015
12.SINIFLAR İÇİN SINAVA YÖNELİK MOTİVASON SEMİNERİ
13.02.2015
EĞİTİM YAZARI DAVETİ
ŞUBAT (3.HAFTA)
YGS BAŞVURUİŞLEMLERİ
ŞUBAT (3-4.HAFTA)
YGS VE LYS DE İLK 10 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE SUNULACAK İMKANLAR
05.03.2015
02
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ALTINAY ANADOLU LİSESİ
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
KONU
TARİH
SINAV ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER
12.03.2015
SINAV SONRASI ÖĞRENCİLER İLE GRUP REHBERLİĞİ
16.03.2015-20.03.2015
TÜM SINIFLARA VEFA DEĞERİNE YÖNELİK KISA FİLM
23.03.2015-27.03.2015
9.SINIFLAR HUZUR EVİ GEZİSİ
NİSAN (1.HAFTA)
10.SINIFLAR HUZUR EVİ GEZİSİ
NİSAN (2.HAFTA)
LYS BAŞVURU İŞLEMLERİ
NİSAN (3-4.HAFTA)
ÜNİVERSİTE TANITIM SEMİNERİ
NİSAN(3.HAFTA)
SAİT GÜRSOY MOTİVASYON SEMİNERİ
NİSAN (4.HAFTA)
DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI
MAYIS (1-4.HAFTA)
MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ
MAYIS (2.HAFTA)
LYS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERİMİZLE GRUP OLARAK GÖRÜŞME
18.05.2015-22.05.2015
Bu yolculukta hep beraberiz ama herkesin rolleri farklı
03
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
Ölçme ve Değerlendİrme
Puanla değerlendirme
MADDE 44(1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme
sonuçları e-Okul sistemine işlenir.
(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.
Puan Derece
85,00-100 Pekiyi
70,00-84,99 İyi
60,00-69,99 Orta
50,00-59,99 Geçer
0-49,99 Geçmez
Dönem puanı
MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı;
a) Sınavlardan alınan puanların,
b) Performans çalışması puanının/puanlarının,
c) Varsa proje puanının,
aritmetik ortalaması alınarak belirlenir
(2) Zorunlu hâllerde, bir yazılı sınav eksiğiyle de dönem puanı verilebilir
Bir dersin yılsonu puanı
MADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;
a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
Bir dersin ağırlığı ve ağırlıklı puanı
MADDE 54- (1) Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir.
(2) Bir dersin yılsonu puanıyla o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan, o dersin
ağırlıklı puanıdır.
Yılsonu başarı puanı
MADDE 55- (1) Öğrencinin yılsonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamının bu dersle-rin haftalık
ders saatleri toplamına bölümüyle elde edilen puandır.
(2) Yılsonu başarı puanı, mezuniyet puanının hesaplanmasında esas alınır.
Ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılma
MADDE 56- (1) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;
İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem
puanının en az 70,
03
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
Doğrudan sınıf geçme
MADDE 57- (1) Ders yılı sonunda;
a) Tüm derslerden başarılı olan,
b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan
öğrenciler doğrudan sınıf geçer.
(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden
sorumlu geçer.
Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması
MADDE 58- (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders
olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.
Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.
(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve
nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/
öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir.
Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı
MADDE 59- (1) Öğrencilerden;
a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız
sayılanlar sınıf tekrar eder.
Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.
Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 48- (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında
teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini
izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır.
04
DERS
2014-2015 SINAV
TARİHLERİ(I. DÖNEM)
TARİH/GÜN
SINAV
SAATİ
SINAV OLAN SINIFLAR
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 1. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
20.10.2014/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
21-10.2014/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
22.10.2014/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
23.10.2014/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
24.10.2014/CUMA
4.SAAT
11A-B/11C-D
GEOMETRİ
27.10.2014/PAZARTESİ
3.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
28.10.2014/SALI
4-6 SAAT
11A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 2. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
08.12.2014/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
09.12.2014/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
10.12.2014/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
11.12.2014/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
12.12.2014/CUMA
4.SAAT
11A-B/11C-D
GEOMETRİ
15.12.2014/PAZARTESİ
3.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
16.12.2014/SALI
4-6 SAAT
11A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 3. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
12.01.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
12.01.2015/PAZARTESİ
5.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
13.01.2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
13.01.2015/SALI
5.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
GEOMETRİ
14.01.2015/ÇARŞAMBA
3.SAAT
11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
15.01.2015/PERŞEMBE
4.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
16.01.2015/CUMA
4-6 SAAT
11A-B
04
DERS
2014-2015 SINAV
TARİHLERİ(I. DÖNEM)
TARİH/GÜN
SINAV
SAATİ
SINAV OLAN SINIFLAR
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 2 SINAV OLACAK DERSLERİN 1. YAZILI TARİHLERİ
DİL ANLATIM
03.11.2014/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
TARİH-İTARİHİ
04.11.2014/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
COĞRAFYA-FELSEFE
05.11.2014/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
2.YABANCI DİL-PSİKOLOJİ
06.11.2014/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİN
07.11.2014/CUMA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL
10.11.2014/PAZARTESİ
3.SAAT
9A-B/10A-B
FİZİK 11.11.2014/SALI
3.SAAT
9A-B/10A-B
KİMYA
12.11.2014/ÇARŞAMBA
3.SAAT
9A-B/10A-B
SAĞLIK-T.EDEBİYATI
13.11.2014/PERŞEMBE
3.SAAT
9A-B/11C-D
S.TEMEL MATEMATİK
14.11.2014/CUMA
3.SAAT
9A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 2 SINAV OLACAK DERSLERİN 2. YAZILI TARİHLERİ
DİL ANLATIM
05.01.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
FİZİK 05.01.2015/PAZARTESİ
5.SAAT
9A-B/10A-B
TARİH-İTARİHİ
06.01.2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
KİMYA
06.01.2015/SALI
5.SAAT
9A-B/10A-B
COĞRAFYA-FELSEFE
07.01.2015/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL
07.01.2015/ÇARŞAMBA
5.SAAT
9A-B/10A-B
2.YABANCI DİL-PSİKOLOJİ
08.01.2015/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
SAĞLIK-T.EDEBİYATI
08.01.2015/PERŞEMBE
5.SAAT
9A-B/11C-D/11C-D
DİN
09.01.2015/CUMA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
S.TEMEL MATEMATİK
09.01.2015/CUMA
5.SAAT
9A-B
04
DERS
2014-2015 SINAV
TARİHLERİ(II. DÖNEM)
TARİH/GÜN
SINAV
SAATİ
SINAV OLAN SINIFLAR
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 1. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
16/03/2015PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
17/03/2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
18/03/2015/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
19/03/2015/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
20/03/2015/CUMA
4.SAAT
11A-B/11C-D
GEOMETRİ
23/03/2015/PAZARTESİ
3.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
24/03/2015/SALI
4-6 SAAT
11A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 2. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
27/04/2015PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
28/04/2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
29/04/2015/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
30/04/2015/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
01/04/2015/CUMA
4.SAAT
11A-B/11C-D
GEOMETRİ
04/05/2015/PAZARTESİ
3.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
05/05/2015/SALI
4-6 SAAT
11A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 3 SINAV OLACAK DERSLERİN 3. YAZILI TARİHLERİ
EDEBİYAT
01.06.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
MATEMATİK
01.06.2015/PAZARTESİ
5.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL-COĞRAFYA
02.06.2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
BİYOLOJİ-TARİH
02.06.2015/SALI
5.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
GEOMETRİ
03.06.2015/ÇARŞAMBA
3.SAAT
11A-B/11C-D
DİL ANLATIM-KİMYA
04.06.2015/PERŞEMBE
4.SAAT
11A-B/11C-D
FİZİK
05.06.2015/CUMA
4-6 SAAT
11A-B
04
DERS
2014-2015 SINAV
TARİHLERİ(II. DÖNEM)
TARİH/GÜN
SINAV
SAATİ
SINAV OLAN SINIFLAR
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 2 SINAV OLACAK DERSLERİN 1. YAZILI TARİHLERİ
DİL ANLATIM
06.04.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
TARİH-İTARİHİ
07.04.2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
COĞRAFYA-FELSEFE
08.04.2015/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
2.YABANCI DİL-PSİKOLOJİ
09.04.2015/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
DİN
10.04.2015/CUMA
3.SAAT
9A-B/10A-B/11C-D
FİZİK 10.04.2015/CUMA
4.SAAT
9A-B/10A-B
YABANCI DİL
14.04.2015/PAZARTESİ
3.SAAT
9A-B/10A-B
KİMYA
14.04.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B
SAĞLIK-T.EDEBİYATI
16.04.2015/SALI
3.SAAT
9A-B/11C-D
S.TEMEL MATEMATİK
DERS SAATİNDE
***
9A-B
2014-2015/1.DÖNEM/ALTINAY LİSESİ 2 SINAV OLACAK DERSLERİN 2. YAZILI TARİHLERİ
DİL ANLATIM
25.05.2015/PAZARTESİ
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
FİZİK 25.05.2015/PAZARTESİ
5.SAAT
9A-B/10A-B
TARİH-İTARİHİ
26.05.2015/SALI
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
KİMYA
26.05.2015/SALI
5.SAAT
9A-B/10A-B
COĞRAFYA-FELSEFE
27.05.2015/ÇARŞAMBA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
YABANCI DİL
27.05.2015/ÇARŞAMBA
5.SAAT
9A-B/10A-B
2.YABANCI DİL-PSİKOLOJİ
28.05.2015/PERŞEMBE
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
SAĞLIK-T.EDEBİYATI
28.05.2015/PERŞEMBE
5.SAAT
9A-B/11C-D
DİN
29.05.2015/CUMA
4.SAAT
9A-B/10A-B/11A-B/11C-D
S.TEMEL MATEMATİK
DERS SAATİNDE
***
9A-B
05
2014-2015 DENEME SINAVLARI
TAKVİMİ
ALTINAY KOLEJİ 12.SINIFLAR DENEME SINAV TAKVİMİ ( 2014-2015 / I.DÖNEM )
DENEME NO
1. DENEME
YGS
TARİH
19.09.2014
GÜN
SAAT
SINIF
CUMA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
12 FEN
12 TM
11.SINIFLAR
2. DENEME
YGS
02.10.2014
PERŞEMBE
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
3. DENEME
YGS
29.10.2014
ÇARŞAMBA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
4. DENEME
YGS
11.11.2014
SALI
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
PAZARTESİ
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
CUMA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:25
PERŞEMBE
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
SALI
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
5. DENEME
YGS
6. DENEME
YGS
7. DENEME
YGS
8. DENEME
YGS
17.11.2014
05.12.2014
25.12.2014
20.01.2014
12 FEN
12TM-A
12FEN-A
11.SINIFLAR
12FEN-A
12TM-A
12FEN-A
12TM-A
12 FEN
12 TM
11. SINIFLAR
12FEN-A
12TM-A
12 FEN
12 TM
11. SINIFLAR
05
2014-2015 DENEME SINAVLARI
TAKVİMİ
ALTINAY KOLEJİ 12.SINIFLAR DENEME SINAV TAKVİMİ ( 2014-2015 / II.DÖNEM )
DENEME NO
9. DENEME
YGS
TARİH
10.02.2015
GÜN
SAAT
SINIF
SALI
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
12 FEN
12 TM
11.SINIFLAR
10. DENEME
YGS
25.02.2015
ÇARŞAMBA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
11. DENEME
YGS
12.03.2015
PERŞEMBE
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
12. DENEME
LYS
20.03.2015
CUMA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
13. DENEME
LYS
01.04.2015
ÇARŞAMBA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
PERŞEMBE
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:25
SALI
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
ÇARŞAMBA
BAŞLAMA - - - 09:10
BİTİŞ - - - 11:50
14. DENEME
YGS-LYS
15. DENEME
LYS1-3
15. DENEME
YGS-LYS 2-4
23.04.2015
12.05.2015
13.05.2015
Aynalar başkalarını değil, kendimizi görmek içindir
12 FEN
12TM-A
12FEN-A
11.SINIFLAR
12FEN-A
12TM-A
12FEN-A
12TM-A
12 FEN
12 TM
11. SINIFLAR
12FEN-A
12TM-A
12 FEN
12 TM
11. SINIFLAR
06
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
Dİsİplİn Cezaları
Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
MADDE 164- (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
a) Okulu, çevresini ve eşyasını kirletmek,
b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
ç) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek,
d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
e) Yalan söylemek,
f)Özürsüz devamsızlık yapmak, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer
sosyal etkinliklere katılmamak, geç katılmak veya erken ayrılmak
g) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak,
ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
h) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
i) Yatılı okullarda pansiyonu gece izinsiz terk etmek veya pansiyona geç gelmek,
j) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
k) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak,
l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
(2) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya başkalarını bu gibi
davranışlara kışkırtmak,
b) Pansiyonu terk ederek gece izinsiz dışarıda kalmak,
c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı,
kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
ç) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan
etkinliklerde bulunmak,
d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
e) Verilen görevlerin yapılmasına engel olmak,
f) Başkalarına hakaret etmek,
g) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini
dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
ğ) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetleriyle kişilere zarar vermek,
h) Özürsüz devamsızlık yapmayı, okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve
diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı
yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
06
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.ç) İzinsiz gösteri veya toplantı
düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak,
(3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret
etmek,
c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
e) Okul tarafından verilen belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış
belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak,
f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya
kullanılmasına yardımcı olmak,
g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere
katılmaya kışkırtmak,
h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya
bunları bulundurmak,
ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
k) Eğitim ve öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların
ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak,
l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak,
üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
m) Bilişim araçları yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet
tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
06
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
YÖNETMELİĞİ
4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya
katılmaya zorlamak,
c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı,
kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer
personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu
yöndeki eylemlere kışkırtmak,
h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya
teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar
ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem
düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde
katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
l) Bilişim araçları yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler
oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.
(5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları
itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.
Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
MADDE 166- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde
tekrarında bir derece ağır ceza uygulanır.
Davranış puanının indirilmesi
MADDE 170- (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.
(2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
Kınama cezası için 10,
Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
Okul değiştirme cezası için 40,
ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
puan indirilir.
07
HAFTALIK DERS
SAATLERİ
Dersler
Pazartesİ
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
1.Ders
09:10/
09:50
09:10/
09:50
09:10/
09:50
09:10/
09:50
09:10/
09:50
Tenefüs
09:50/
10:10
09:50/
10:10
09:50/
10:10
09:50/
10:10
09:50/
10:10
2.Ders
10:10/
10:50
10:10/
10:50
10:10/
10:50
10:10/
10:50
10:10/
10:50
Tenefüs
10:50/
11:00
10:50/
11:00
10:50/
11:00
10:50/
11:00
10:50/
11:00
3.Ders
11:00/
11:40
11:00/
11:40
11:00/
11:40
11:00/
11:40
11:00/
11:40
Tenefüs
11:40/
11:50
11:40/
11:50
11:40/
11:50
11:40/
11:50
11:40/
11:50
4.Ders
11:50/
12:30
11:50/
12:30
11:50/
12:30
11:50/
12:30
11:50/
12:30
Öğlen
Arası
12:30/
13:20
12:30/
13:20
12:30/
13:20
12:30/
13:20
12:30/
13:20
5.Ders
13:20/
14:00
13:20/
14:00
13:20/
14:00
13:20/
14:00
13:20/
14:00
Tenefüs
14:00/
14:10
14:00/
14:10
14:00/
14:10
14:00/
14:10
14:00/
14:10
6.Ders
14:10/
14:50
14:10/
14:50
14:10/
14:50
14:10/
14:50
14:10/
14:50
Tenefüs
14:50/
15:00
14:50/
15:00
14:50/
15:00
14:50/
15:00
14:50/
15:00
7.Ders
15:00/
15:40
15:00/
15:40
15:00/
15:40
15:00/
15:40
15:00/
15:40
Tenefüs
15:40/
15:50
15:40/
15:50
15:40/
15:50
15:40/
15:50
15:40/
15:50
8.Ders
15:50/
16:20
15:50/
16:20
15:50/
16:20
15:50/
16:20
15:50/
16:20
08
VELİ GÖRÜŞME SAATLERİ
VE GÜNLERİ
ÖĞRETMENLER
PAZARTESİ
Çilem ULUN
(Edebiyat)
13:20-14:00
(5.DERS)
SALI
ÇARŞAMBA
13:20-14:00
(5.DERS)
Berrin MENTEŞ
(İngilizce)
13:20-14:00
(5.DERS)
11:00-12:25
(4.DERS)
15:50-16:20
(8.DERS)
13:20-14:00
(5.DERS)
Gürkan BAKSİ
(Fizik)
Yücel UZMALI
(Kimya)
10:20-12:00
(3-4.DERS)
09:20-10:30
(1.DERS)
Zafer Gür
(Coğrafya)
11:00-11:40
(4.DERS)
Serdal SEVİNÇ
(Edebiyat)
13:20-15:00
(4.DERS)
13:20-14:00
(4.DERS)
Ü.Gülsüm BALTA
(Matematik)
11:00-11:40
(3.DERS)
09:20-10:00
(4.DERS)
13:20-14:00
(5.DERS)
Recep DEMİR
(Tarih)
10:00-10:40
(2.DERS)
Elif TEPECİK
(Biyoloji)
Lale GİDİŞ
(Rehberlik)
CUMA
11:50-12:30
(4.DERS)
Alpay BERBER
(İnglizce-Almanya)
Abdullah YILDIZ
(Matematik-Geometri)
PERŞEMBE
13:20-15:00
(5.DERS)
14:00-16:00
(5.DERS)
09:00-10:30
(1.DERS)
15:30-16:20
(8.DERS)
09
SOSYAL ETKİNLİKLER
YILLIK ÇALIŞMA PLANI
ÖZEL ALTINAY LİSESİ VE ANADOLU LİSESİ
2014-2015 SOSYAL KULÜPLER ETKİNLİK ÇALIŞMA PLANI
EYLÜL
EKİM
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI (İNGİLİZCE KULÜBÜ-KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
KASIM
* SULTANAHMET VE AYASOFYA GEZİSİ (İSTANBUL KULÜBÜ)
* TÜYAP KİTAP FUARI GEZİSİ (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
ARALIK
* MEVLANA HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
OCAK
* GALATA MEVLEVİHANESİ AYİN DİNLEME (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
ŞUBAT
* DEPREM TATBİKATI (SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ)
MART
* İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ VE 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KUTLAMA PROGRAMI
(KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
* TİYATRO GÖSTERİSİ (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
NİSAN
* SAİT FAİK MÜZESİ GEZİSİ (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
* İNGİLİZCE ŞARKI SÖYLEME YARIŞMASI (İNGİLİZCE KULÜBÜ)
MAYIS
* ŞİİR GECESİ (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
* ŞEHİR DIŞI GEZİSİ (İSTANBUL KULÜBÜ)
HAZİRAN
* YILSONU EĞLENCESİ (KÜLTÜR EDEBİYAT KULÜBÜ)
Tebdil-i mekanda ferahlık
10
2013-2014 ÜNİVERSİTE
YERLEŞTİRME BAŞARIMIZ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ALTINAY ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
ADI VE SOYADI
KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ
YAKUP CEVHER SUBAŞI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
FEYZANUR DEMİRCİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
MERVE ÇINARLI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT
MAHMUT DEMİR
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
FEYZAGÜL KESKİN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ŞEYMA KAPLAN
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
BESLENME VE DİYETETİK(TAM BURSLU)
ZEYNEP EZBER
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ(%50 BURSLU)
TUBANUR DEMİRTAŞ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
AYŞEGÜL YILDIRAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
ENES YAKUT
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
KASIM BERKAY BAYRAM
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MUSTAFA YILMAZ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
İBRAHİM KALAYCI
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MUHAMMET EMİN ÇİMEN GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ESRA POLAT
OKAN ÜNİVERSİTESİ
BESLENME VE DİYETETİK(%25 BURSLU)
İSMAİL KILIÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
EKONOMETRİ
ÇAĞLA ÖZEVREN
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(%50 BURSLU)
ARDA KOCA
OKAN ÜNİVERSİTESİ
KONSERVATUVAR(TAM BURSLU)
GÜNEL ZÜLFİGARLI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT
RABİA KARAKAYA
OKAN ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK(%50 BURSLU)
SÜMEYYE AYÇA TAŞKIN
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ(%50 BURSLU)
NAZIM HALUK ÇAĞIL
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
KAMU YÖNETİMİ(%50 BURSLU)
GAMZE KÖKSÜZ
29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
İKBAL KAAN ERDİNÇ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BATUHAN MENTEŞ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TİCARET(%50 BURSLU)
ENVER TERZİ
OKAN ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
AYŞEGÜL KUL
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÖNETİMİ(%50 BURSLU)
Ü. FEYZANUR CEYLAN
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÖNETİMİ(%25 BURSLU)
ZEYNEL ABİDİN KURT
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
10
2013-2014 ÜNİVERSİTE
YERLEŞTİRME BAŞARIMIZ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ALTINAY ANADOLU LİSESİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
ADI VE SOYADI
KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE BÖLÜMÜ
CANSU TAŞKAN
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
EMİRHAN ÇARŞIBAŞI
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YAKUP SERHAT KAYA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MUH. VE VERGİ UYGULAMALARI
MELEK ZÜBEYDE BİNGÖL GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Adalet(%50 Burslu)
AYŞE BAŞER
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Tarİh(%25 Burslu)
ZEYNEP KOTAN
FSM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Psİkolojİ(%25 Burslu)
SUAT SITKI AKALIN
ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Muh. ve Vergİ Uygulamaları
PINAR ÜÇEL
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İşletme Yönetİmİ
TOLUNAY ÇORABCIOĞLU
BEYKOZ LOJİSTİK MYO
Dış Tİcaret(%50 Burslu)
NİHAT ALGAN
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Büro Yönetİmİ ve Yönetİcİ Asİst.
M. BURAK KARAKAYA
ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Yerel Yönetİmler
MUSTAFA ATEŞ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Dış Tİcaret
Okuyan, araştıran, anlayan ve kazanan bireyler
bilim
değişim
altınay
koleji
www.altinayegitim.com
[email protected]
temiz
paylaşım
ortaokul
kalite
gelişim
ahlak
başarı
lise
rehber
iradeli
okuyan
özgüven
cesur
atletik
öngörü
sorumlu
erdem
tutum
cömert
anasınıfı
cesaret
özveri
bilinç
dürüstlük
eğitim
öğretim
teknoloji
sevgi
üniversite
Hasanpaşa Mah. Hasanpaşa Cad. No:3 SULTANBEYLİ www.facebook.com/AltinayKoleji
0 216 419 33 20 (Pbx) - 0 216 419 33 21
Download

veli bülteni-a4.indd - Altınay Eğitim Kurumları