Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
• Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi
anlamlara gelmektedir.
• Kurban, Allah’a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu
kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun
nitelikteki bir hayvanı kesmektir.
• Kesilen bu hayvana da kurban denir.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
• İslam dinine göre
Akıllı
Ergenlik çağına girmiş
Zengin olan
Müslümanların kurban kesmeleri vaciptir.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
• Bu yükümlülük Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade
edilmiştir:
• “Biz, her ümmet için bir kurban ibadeti
koyduk ki Allah’ın kendilerine rızık olarak
verdiği hayvanların üzerine onun adını
ansınlar. İlahınız, bir tek İlah’tır. Öyle ise ona
teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve
mütevazı insanları müjdele!”.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Peygamberimiz de kurban kesmenin gerekliliğini şu
şekilde belirtmiştir:
“Kim imkânı olduğu hâlde kurban
kesmezse bizim mescidimize
yaklaşmasın.”
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
• Kurban ibadeti bugünkü şekliyle Hz. İbrahim’e dayanır.
Hz. İbrahim’in uzun bir süre çocuğu olmaz. Yüce Allah’a çocuğu olması için dua
eder ve bir çocuğu olursa en değerli varlığını ona kurban edeceğine söz verir. Bir
süre sonra oğlu Hz. İsmail doğar. Hz. İsmail belli bir yaşa gelince Hz. İbrahim,
rüyasında oğlunu kurban ettiğini görür.
Bu rüya birkaç kez tekrarlanır. Hz. İbrahim, oğlu İsmail’e gördüğü bu rüyayı
anlatır. O da; “...Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden
bulursun...” der.
Bunun üzerine Hz. İbrahim oğlu İsmail’i kurban etmeye karar verir. Hz. İbrahim,
oğlunu kurban etmek üzere iken Allah, Cebrail’i gönderip bundan vazgeçmesini
ve bir hayvan kurban etmesini ister. Yüce Allah, Hz. İbrahim’e;
“...Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu,
gerçekten çok açık bir imtihandır...” buyurarak bunun bir imtihan olduğunu ve
imtihanı kazandığını belirtir.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
• Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1- Kurbanı kesecek kişinin bu işi iyi biliyor olması gerekir.
2- Kurbanı kendisi kesemeyenler, kesim işlemi için vekil tayin
edebilirler.
3- Kesmeye götürülürken kurbana iyi davranılmalı.
4- Eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır.
5- Kurban kıbleye doğru yatırılır.
6-“Bismillâhi Allahu ekber.” denilerek kesilir.
7- Kurban kesilirken çevre temizliğine ve sağlık kurallarına
uyulmalıdır.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurbanlık hayvanlarda Bulunması Gereken Özellikler
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban Olması Caiz Olmayan Hayvanlar
Bir veya iki gözü kör olan hayvanlar
- Cılız ve zayıf olan hayvanlar
- Burnu kesik hayvanlar
- Kulağı delik veya yarık olan hayvanlar
- Topal hayvanlar
- Dişsiz hayvanlar
- Kulak ve kuyruğunun yarısından fazlası kesilmiş veya kopmuş
hayvanlar
- Hastalığı belli olan hayvanlar
- Memesi kurumuş veya memelerinden birisi sütten kesilmiş
hayvanlar
- Vahşi hayvanlar
- Yavrusunun olacağı bilinen hayvanlar
- Tavuk, horoz ve kaz gibi evcil hayvanlardan kurban olmaz
-
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban İbadetinin İnsana Kazandırdıkları
- Kurban kesmek Allah’ın rızasını kazanmamıza
vesile olur.
- Kurban kesen kişinin Allah’a bağlılığı artar.
- Kurban kesen kişi Allah’a yakın olmanın
mutluluğunu yaşar.
- Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine uyarak
kulluk bilincini ortaya koyar. Kur’an-ı Kerimde bu
durum şöyle belirtilmiştir: “Onların ne etleri ne de
kanları
Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin Allah’ın emirlerine olan
bağlılığınız ona ulaşır...”
- Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve
dayanışma ruhunu canlı tutar.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
- Kişi bencillikten kurtarır cömert olmaya
yönlendirir.
- Yapılan yardımlar zenginle fakir
arasındaki bağın güçlenmesini sağlar.
- Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim ve oğlu
İsmail arasında geçen olayı yeniden
hatırlar.
- Böylece kendisinin de Hz. İbrahim ve
İsmail gibi Allah’ın emirlerine uymaya
hazır olduğunu sembolik bir davranışla
göstermiş olur.
- Kurban ibadeti aynı zamanda insanın
sevdiği şeyi Allah için feda etmesidir.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban Bayramı Dışında Kesilen Kurbanlar
1- Adak kurbanı: Bir işin ve isteğin olması halinde kesilmek üzere
Allah’a adanan kurbandır.
- Adak kurbanı, tamamen fakirin hakkıdır.
- Kurban kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler kesilen bu
kurbanın etinden yiyemezler.
- Eğer yerlerse yediklerinin bedelini fakirlere vermeleri gerekir.
2- Şükür kurbanı: İnsanlar kendilerini mutlu edecek bir haber, yeni bir
ev veya araba aldıklarında Allah’a şükür maksadıyla bazen kurban
keser.
3- Akika kurbanı: Çocuk sahibi olan anne-baba Allah’a şükür amacıyla
kurban kesebilir.
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
- ALEVİ – BEKTAŞİLİKTE KURBAN 1- Kurban bayramında kesilen kurban
2- Adak kurbanı
3- Ziyaret yerlerine giderken kestikleri ziyaret kurbanı
4- Muharrem ayında kesilen şükür kurbanı
5- Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin affı için kestikleri dâr kurbanı
6- Yol kardeşliği (musahiplik) sözü verilirken kesilen
musahiplik kurbanı
- Kurbanlarının etini, ihtiyaç sahiplerine, akraba ve komşulara dağıtırlar.
- Cemlerde kesilen kurbanların etleri dualandıktan sonra “rıza lokması” olarak
dağıtılır.
- Kurban kesilirken aşağıda yer alan Kurban Tığlama (kesme)
duası yapılır:
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban Tığlama (kesme) duası
Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?
Kurban kesildikten sonra şöyle dua edilir:
Download

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?