T.C.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFİK HİZMETLERİ
BAŞKANLIĞI
TRAFİK ELEKTRONİK
DENETLEME SİSTEMLERİ
(TEDES) NEDİR?
Trafik
akışının
kontrol
edilmesi, ulaşımın denetlenmesi ve
trafikte düzeni bozan araçlardan
kaynaklanan kazaların önlenerek
can ve mal emniyetinin sağlanması
amacıyla geliştirilen ve kural
ihlali yapan araçların sensörler
aracılığıyla tespiti sonrası görüntü
işleme yazılımları ile plakaların
kaydedilerek
ilgili
kanunda
öngörülen cezaya tabi tutulmaları
için
tasarlanan
sistemdir.
Binlerce
vatandaşımızın
ölümüne
neden
olan
trafik
kazalarının önlenmesi için, Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri
Başkanlığı olarak, TEDES’lerin
kurulumu ve yaygınlaştırılması ile
ölümlü ve yaralanmalı kazaların ana
unsuru olan hız ihlalleri başta olmak
üzere tüm ihlallerin önemli ölçüde
önüne geçilmesi hedeflenmektedir.
Böylece en az denetim personeli
ile etkili ve verimli bir denetleme
sistemi oluşturulacaktır.
Download

tc emniyet genel müdürlüğü trafik hizmetleri başkanlığı