AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİ HÜKÜMLÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI
S.No
1. Asıl
2. Asıl
3. Asıl
S.No
1. Yedek
2 .Yedek
3 .Yedek
Adı
Süleyman
Hüseyin
Rahim
Adı
Şahabettin
Duran
Seyit Ali
Soyadı
BİLİCİ
AKTAŞ
ARSLAN
ASIL LİSTE
Doğum İli
Zonguldak
Amasya
Samsun
İlçesi
Merkez
Merkez
Çarşamba
Mezuniyet Durumu
Lise
Lisans
Lise
Soyadı
SÖZCÜ
DEMİR
KARATAŞ
YEDEK LİSTE
Doğum İli
Amasya
Amasya
Konya
İlçesi
Merkez
Merkez
Ilgın
Mezuniyet Durumu
Ortaokul
Ortaokul
Ortaokul
Not: Asıl Liste 16/03/2015 tarihinde Sa a t: 14:00 de Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Mülakata
çağırılacaktır. Eğer asıliardan gelmeyen olursa sırası ile yedekler mülakata çağırılacaktır.
Download

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eski Hükümlü Sürekli İşçi Alımı