YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMANLIK ALIMI SONUÇLARI (5. DERECE)
24.10.2014
S. No
Adı Soyadı
Mezuniyet Mezuniyet
ALES %30
notu
notu %30
Mülakat
Notu
Mülakat
Notu
Toplam
%30
KPDS
KPDS %10
ALES
Sonuç
98,75
9,88
90,519
27,16
87,63
26,29
75,33
22,60
85,92
Başarılı
1
Pınar TOY
2
Ayşe DENİZ
98
9,80
88,22546
26,47
77,36
23,21
78,66
23,60
83,07
1. Yedek
3
Duygu BORA
92,5
9,25
85,691
25,71
87,86
26,36
70,00
21,00
82,32
Başarısız
4
Şaziye ÇIKRIKCI
92,5
9,25
85,72576
25,72
83,94
25,18
61,66
18,50
78,65
Başarısız
5
Gökhan DUMAN
91
9,10
85,331
25,60
83,03
24,91
54,33
16,30
75,91
Mülakat Sonucu
Başarısız
6
Ayşe CELEPLİ
95
9,50
89,223
26,77
74,1
22,23
44,33
13,30
71,80
Mülakat Sonucu
Başarısız
7
Gizem ÇEKİRDEK
93,75
9,38
84,29756
25,29
83,43
25,03
39,66
11,90
71,59
Mülakat Sonucu
Başarısız
8
Gözde ATALAN
91
9,10
87,68942
26,31
66,4
19,92
48,33
14,50
69,83
Mülakat Sonucu
Başarısız
9
Fatma GÜNEY
10 Sevda KUBİLAY
MÜLAKATA GİRMEDİ
MÜLAKATA GİRMEDİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMANLIK ALIMI SONUÇLARI (6. DERECE)
24.10.2014
S.
No
Adı Soyadı
KPDS
KPDS %10
ALES
Mezuniyet Mezuniyet
ALES %30
notu
notu %30
Mülakat
Notu
Mülakat
Notu
Toplam
%30
Sonuç
1
Huriye AKSOY
97,5
9,75
84,362
25,31
83,43
25,03
73,33
22,00
82,09
Başarılı
2
Ersin BALCI
93,75
9,38
85,093
25,53
69,38
20,81
77,33
23,20
78,92
1. Yedek
3
Güneş TUNÇ
98,75
9,88
86,703
26,01
80,4
24,12
60,66
18,20
78,20
Başarısız
4
Sinem DEMİRCAN
96,25
9,63
89,782
26,93
71,01
21,30
67,66
20,30
78,16
Başarısız
5
Fatma KARAASLAN
97,5
9,75
89,586
26,88
93,7
28,11
44,66
13,40
78,13
Mülakat Sonucu
Başarısız
6
Damla TANRIVERDİ
96,25
9,63
89,622
26,89
92,53
27,76
55,00
16,50
80,77
Mülakat Sonucu
Başarısız
7
Ayhan KURTÖMEROĞLU
93,75
9,38
88,153
26,45
79,93
23,98
35,66
10,70
70,50
Mülakat Sonucu
Başarısız
8
Canan TAŞCI
93,75
9,38
87,099
26,13
80,86
24,26
34,00
10,20
69,96
Mülakat Sonucu
Başarısız
9
Sevim ULUSOY
10 Hatice KARATAŞ
MÜLAKATA GİRMEDİ
MÜLAKATA GİRMEDİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMANLIK ALIMI SONUÇLARI (7. DERECE /2 ADET)
24.10.2014
S. No
Adı Soyadı
KPDS
KPDS %10
ALES
Mezuniyet Mezuniyet
ALES %30
notu
notu %30
Mülakat
Notu
Mülakat
Notu
Toplam
%30
Sonuç
1
Merve GÜZEL
96,25
9,63
91,338
27,40
93
27,90
72,66
21,80
86,72
Başarılı
2
Remziye Sedef ÖNDERLİ
96,25
9,63
93,104
27,93
85,53
25,66
68
20,40
83,62
Başarılı
3
Birsen MUTLU
98,75
9,88
90,552
27,17
90,9
27,27
60
18,00
82,31
1. Yedek
4
Betül MUTAF
95
9,50
92,987
27,90
83,90
25,17
65,33
19,60
82,17
2.Yedek
5
Rabia YILMAZ
100
10,00
90,488
27,15
73,64
22,09
68,66
20,60
79,84
Başarısız
6
Nilay ŞEPÇİ
98
9,80
88,307
26,49
82,03
24,61
56,33
16,90
77,80
Mülakat Sonucu
Başarısız
7
Hanife KUŞKU
91,25
9,13
92,479
27,74
82,5
24,75
56,33
16,90
78,52
Mülakat Sonucu
Başarısız
8
Tuğçe KARAULUTAŞ
93,75
9,38
90,214
27,06
86,7
26,01
47,66
14,30
76,75
Mülakat Sonucu
Başarısız
9
Pelin ÇOBAN
93,75
9,38
89,585
26,88
70,13
21,04
53,33
16,00
73,29
Mülakat Sonucu
Başarısız
10 Oguzhan KOÇAK
97,5
9,75
86,576
25,97
69,66
20,90
47,66
14,30
70,92
Mülakat Sonucu
Başarısız
11 Ayşenur DİNÇEL
91,25
9,13
90,474
27,14
2,5
0,75
46,66
14,00
51,02
Mülakat Sonucu
Başarısız
12 Faruk ÖZ
MÜLAKATA GİRMEDİ
13 Nil Derya KILIÇ
MÜLAKATA GİRMEDİ
14 İrem DOK
MÜLAKATA GİRMEDİ
15 Sinem TÜRKYILMAZ
MÜLAKATA GİRMEDİ
16 Kader GÜLEÇ
MÜLAKATA GİRMEDİ
17 Hasan KÜÇÜK
MÜLAKATA GİRMEDİ
18 Zuhal GÖKÇE
MÜLAKATA GİRMEDİ
19 Fatma BADEM
MÜLAKATA GİRMEDİ
20 Olcay YEŞİLLER
MÜLAKATA GİRMEDİ
Download

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU OKUTMANLIK ALIMI SONUÇLARI