Kısıtlanan Alanlar
Kısıtlanan Bölge
Alan ( ha )
1
2
3
4
5
Alan 1
Alan 2
Alan 3
Alan 4
Alan 5
1108,13
7,59
30,45
3,39
15.320,02
TOPLAM
16.469,58
Çakışan Ruhsat Sahaları
Erişim Numarası
3313698
3311786
3313559
3318636
3311788
Download

Kısıtlanan Bölge Alan ( ha ) Çakışan Ruhsat Sahaları Erişim