KURS 6
UYGULAMALI WESTERN BLOTTING KURSU
( UYGULAMALI )
Eğiticiler
: Prof. Dr.Aydın Güzeloğlu, Selçuk Üniv.Veteriner Fak. Genetik ABD
Doç.Dr. Ercan Kurar, Necmettin Erbakan Üniv.Meram Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji
ABD
Tarih
: 30 Nisan 2015
Saat
: 10:00 – 17:00
Kontenjan
: 10 kişi
Süre
: 7 saat
Amacı ve Öğrenme Hedefleri :
Proteomiks ve gen ekspresyon çalışmalarında yaygın olarak kullanılan western blotting
yönteminin uygulamalı olarak gösterilmesi, sonuçların yorumlanması ve potansiyel problemlerin
çözümünde yaklaşımların kazanılmasıdır.
Hedef Kitle:
Yüksek lisans ve doktora öğrencisi, uzman, doktora sonrası araştırmacı, öğretim üyesi
araştırmacı, klinik araştırmacılar eğitime katılabilirler.
Özet :
Proteomiks ve gene ekspresyon çalışmalarında yaygın olarak kullanılan western blotting (WB)
analizinin uygulamalı olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. WB’nin avantaj ve dezavantajları diğer
proteomiks uygulamaları karşılaştırılacaktır. Program kapsamında protein izolasyonu ve
kantitasyonu, akrilamid jel hazırlama-elektroforez, membran transferi, bloklama, primer-,
sekunder-antikor uygulamaları, yıkama ve görüntüleme işlemleri yapılacaktır. Program farklı ve
alternatif WB manipülasyonları (membran, transfer devoloping vs) kapsamaktadır. Ayrıca
potansiyel WB problemlerinin kaynakları ve çözüm yolları interaktif olarak tartışılacaktır.
Süre :
Teorik
•
•
•
•
•
Pratik
•
•
•
•
Western blotting (WB) analizinin proteomiks ve gene ekspresyon çalışmalarında ki yeri
WB teknolojisinin teorik olarak özetlenmesi
Alternatif WB manipülasyonları
WB problemlerinin kaynakları ve çözüm yolları
WB sonuçlarının yorumlanması
Protein izolasyonu ve kantitasyonu
Akrilamid jel hazırlama-elektroforez
Coomasive boyama
Membran transferi
•
•
•
•
Bloklama
Antikor uygulamaları
Yıkama aşamaları
Görüntüleme işlemleri
Download

6. Uygulamalı Western Blotting Kursu