2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
YERİ
Genel Müdürlüğümüz
web adresinden söz
konusu temaya ilişkin
belgesellerin
yayınlanması
SÜRESİ
Sinema Genel Müdürlüğü
11 Mart 2015
web
tarihinde başlamak
adresi(http://sinema.gov.tr) üzere 12 Mart
Haftası sonuna kadar
belgesel gösterimleri
devam edecektir.
SORUMLU
KURUM/KURULUŞ
Sinema Genel Müdürlüğü
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
YOK
2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
YERİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
SÜRESİ
1
Dede Efendi
Konser Salonu
12 Mart 2015-20.00
Bursa Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu
2
Mersin Üniversitesi
12 Mart 2015-13.00
Mersin Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu
3
Devlet Korosu
Salonu
12 Mart 2015-14.00
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu
4
Kubbealtı Akademi
Vakfı
12 Mart 2015
Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk
Müziği Korosu
5
Gençlik Parkı
Tiyatro Salonu
12 Mart 2015-15.00
Ankara Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu
6
Diyarbakır TRT
Radyosu
15 Mart 2015-12.0013.00
Diyarbakır Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu
7
AKM Büyük Salon
13 Mart 2015-19.30
Samsun Devlet Klasik Türk
Müziği Korosu
8
İzmir Özel Ege
Lisesi
12 Mart 2015-15.00
İzmir Devlet Klasik Türk Müziği
Korosu
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: ANKARA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
YERİ
1
“Korkma” adlı oyunun
temsili
İlk Meclis
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
SÜRESİ
30 dk.
Ankara Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğü
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
TBMM
Ankara Valiliği
2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
YERİ
1
“İstiklal Marşı’nın Kabulü
ve Mehmet Akif” konulu
söyleşi
2
İstiklal Marşı Karakalem
Resim Sergisi
SÜRESİ
12 Mart Haftası
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi
Koordinatörlüğünde
2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI
SIRA NO
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
YERİ
1
Mehmet Akif Ersoy
Sergisi
Milli Kütüphane
Başkanlığı
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
SÜRESİ
5 Gün
Bahçelievler Deneme Anadolu
Lisesi
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili süreli yayın
ve kitap sergisi olacaktır
2015 YILINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU
KURUM/KURULUŞ ADI: DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NO
1
2
FAALİYET ADI
FAALİYET TAKVİMİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
YERİ
SÜRESİ
Tanzimat’tan Günümüze
Opera Serüveni
Ankara/Büyük
Tiyatro
17 Mart 2015
Gölcük Turnesi (Konser)
Gölcük Deniz Ana
Üs Komutanlığı
Garnizon Sinema
Salonu
Ankara DOB Md.
18 Mart 2015
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURUM/KURULUŞ
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Donanma Komutanlığı
Download

KURUM/KURULUŞ ADI: SİNEMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ