12/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ İKİNCİ ÖĞRETİM
1. Türkiye’deki coğrafi bölgeleri ve o bölgelere ait en az 3 şehri maddeler halinde yazınız.
a. Bölgeler ana madde olacak
b. Şehirler bölgelere ait alt maddeler olacak
2. 1 nolu uygulamada yazdıklarınızı kopyalayarak 3 kere çoğaltın.
13/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ NORMAL ÖĞRETİM
1. Türkiye’deki coğrafi bölgeleri ve o bölgelere ait en az 3 şehri maddeler halinde yazınız.
a. Bölgeler ana madde olacak
b. Şehirler bölgelere ait alt maddeler olacak
2. 1 nolu uygulamada yazdıklarınızı kopyalayarak 3 kere çoğaltın.
19/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ İKİNCİ ÖĞRETİM
Son günlerinizi anlatan en az 10 cümlelik bir yazı yazınız.
a. Cümleler bir birinden kopuk değil bir bütün içinde olsun
b. Yazı için bir başlık oluşturun ve kırmızı ve ortalı olacak şeklide ayarlayın.
c. Yazınızı her iki yana yaslı yapın
d. Yazınız 2 sütun olacak biçimde ayarlanmış olsun.
20/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ NORMAL ÖĞRETİM
Son günlerinizi anlatan en az 10 cümlelik bir yazı yazınız.
a. Cümleler bir birinden kopuk değil bir bütün içinde olsun
b. Yazı için bir başlık oluşturun ve kırmızı ve ortalı olacak şeklide ayarlayın.
c. Yazınızı her iki yana yaslı yapın
d. Yazınız 2 sütun olacak biçimde ayarlanmış olsun.
26/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ İKİNCİ ÖĞRETİM
En az 10 cümleden oluşan bir paragraf yazı yazın. (Metni kitaptan veya internetten
bulabilirsiniz. Kopyala ve yapıştır yapmak yasak, kendiniz yazın.) Metin üzerinde aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirin.
a. Başlık büyük harflerle, ortalı, 14 punto büyüklüğünde olacak.
b. Başlık kırmızı renkli olsun
c. Paragrafın punto büyüklüğünü 13 olacak şekilde ayarlayın.
d. Paragrafı sırası ile sola hizalayın, ortalayın, sağa hizalı yapın ve her iki yana yaslı yapın
e. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “kalın” olarak işaretleyin.
f. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “italik” olarak işaretleyin.
g. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “altı çizili” olarak işaretleyin.
h. Paragraftaki bir cümleye yeşil renkte vurgu ekleyin.
i. Paragraf içindeki bir kelimenin puntosunu 20 yapın.
27/03/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ NORMAL ÖĞRETİM
En az 10 cümleden oluşan bir paragraf yazı yazın. (Metni kitaptan veya internetten
bulabilirsiniz. Kopyala ve yapıştır yapmak yasak, kendiniz yazın.) Metin üzerinde aşağıdaki
işlemleri gerçekleştirin.
a. Başlık büyük harflerle, ortalı, 14 punto büyüklüğünde olacak.
b. Başlık kırmızı renkli olsun
c. Paragrafın punto büyüklüğünü 13 olacak şekilde ayarlayın.
d. Paragrafı sırası ile sola hizalayın, ortalayın, sağa hizalı yapın ve her iki yana yaslı yapın
e. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “kalın” olarak işaretleyin.
f. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “italik” olarak işaretleyin.
g. Paragraf içindeki herhangi bir kelimeyi “altı çizili” olarak işaretleyin.
h. Paragraftaki bir cümleye yeşil renkte vurgu ekleyin.
i. Paragraf içindeki bir kelimenin puntosunu 20 yapın.
02/04/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ İKİNCİ ÖĞRETİM
Bilgisayar dersinin sınavından 100 almak istediğinize dair bir dilekçe örneği oluşturun.
03/04/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ NORMAL ÖĞRETİM
Bilgisayar dersinin sınavından 100 almak istediğinize dair bir dilekçe örneği oluşturun.
09/04/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ İKİNCİ ÖĞRETİM
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE TEMEL KONULAR
Atomik yapı ile ilgili çeşitli iddialar Rutherford’un çekirdek hipotezinin 1911’de detaylı bir
şekilde desteklenmesi ile ortadan kalkmıştır. α- parçacıklarının ince metal plakalardan saçılımı
esnasında bunların büyük açılarda sapması, tüm pozitif yükü ve kütlenin büyük bir kısmını içeren
çekirdeğin varlığını önermeyi desteklemiştir. Rutherford tarafından ilk defa deneysel sonuçların
teorik saçılma yasasına yapılan tam uygulama gerçekten Coulomb kuvvetinin 10-12 cm civarına kadar
uygulanabildiğini göstermiştir ki bu bilinen atomik boyutlardan çok küçüktür.
Dolayısi ile atamik hacimde olağan üstü kuvvetlerin genellikle bulunmadığı kabul edilip,
elektronların çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde bulunması ile kararlı atomların açıklanması
sağlanmıştır. Bu basit model ve Planck tarafından ortaya konulan kuantum yasaları , Bohr
tarafından 1913 de kullanılarak hidrojen atomundaki Balmer serisinde frekanslar arasındaki sayısal
ilişki ortaya kanulmuştur.
Bundan sonraki birkaç yılda Rutherford-Bohr atomu merkezi çekirdek kütle numarası A ve +Ze yükü,
optik spektroskopide gözlem pek çok olayı açıklamada kullanılmıştır. X-ışınlar spektroskopisi
üzerinde Moseley’in yaptığı çalışmalar yük sayısı Z ilgili atomun atom numarası olarak adlandırılmış
kimyasal özelliklerin atom ağırlığından çok bu sayı ile ilgili olduğu belirlenmiş; daha sonra bu
atomların içerisinde çeşitli izotopların olabileceği ortaya konulmuştur.
Radyoaktivitede, uranyum, toryum ve aktinyuniun ardışık transformasyonu merkezi bir çekirdeğe
bağlanmış ., bu elementler ve bunların bozunumlarında oluşanlar periyodik sistemde , Russel ve
Saddy’nin yerdeğiştirme yasası ile belirli olarak yerleştirilmişlerdir. Bu çalışmadan ortaya çıkan
izotopik oluşum Thomson’un bulduğu pozitif ışıma parabolleri ile desteklenmiş ve Astan tarafından
pek çok elementin kütle spektrometresi elde edilmiştir.
Yapılacak işlemler
1. Başlık için; Yazı tipi: Monotype corsiva, Yazı Boyutu: 18, Hizalama: Ortalı ve
Yazı rengi: Koyu mavi olacaktır.
2. Metinler için; Yazı tipi: Times New Roman, Yazı Boyutu: 11, Hizalama: iki yana
yaslı ve Yazı rengi: Açık mavi olacaktır.
3. Paragraflar için; Satır arası aralık:1,5 olacaktır.
4. Metni sütunlara bölünüz, Sütun sayısı:2, Sütun arası aralık:1 cm olarak
ayarlayınız.
10/04/2015
ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA ARKEOLOJİ NORMAL ÖĞRETİM
ÇEKİRDEK FİZİĞİNDE TEMEL KONULAR
Atomik yapı ile ilgili çeşitli iddialar Rutherford’un çekirdek hipotezinin 1911’de detaylı bir
şekilde desteklenmesi ile ortadan kalkmıştır. α- parçacıklarının ince metal plakalardan saçılımı
esnasında bunların büyük açılarda sapması, tüm pozitif yükü ve kütlenin büyük bir kısmını içeren
çekirdeğin varlığını önermeyi desteklemiştir. Rutherford tarafından ilk defa deneysel sonuçların
teorik saçılma yasasına yapılan tam uygulama gerçekten Coulomb kuvvetinin 10-12 cm civarına kadar
uygulanabildiğini göstermiştir ki bu bilinen atomik boyutlardan çok küçüktür.
Dolayısi ile atamik hacimde olağan üstü kuvvetlerin genellikle bulunmadığı kabul edilip,
elektronların çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde bulunması ile kararlı atomların açıklanması
sağlanmıştır. Bu basit model ve Planck tarafından ortaya konulan kuantum yasaları , Bohr
tarafından 1913 de kullanılarak hidrojen atomundaki Balmer serisinde frekanslar arasındaki sayısal
ilişki ortaya kanulmuştur.
Bundan sonraki birkaç yılda Rutherford-Bohr atomu merkezi çekirdek kütle numarası A ve +Ze yükü,
optik spektroskopide gözlem pek çok olayı açıklamada kullanılmıştır. X-ışınlar spektroskopisi
üzerinde Moseley’in yaptığı çalışmalar yük sayısı Z ilgili atomun atom numarası olarak adlandırılmış
kimyasal özelliklerin atom ağırlığından çok bu sayı ile ilgili olduğu belirlenmiş; daha sonra bu
atomların içerisinde çeşitli izotopların olabileceği ortaya konulmuştur.
Radyoaktivitede, uranyum, toryum ve aktinyuniun ardışık transformasyonu merkezi bir çekirdeğe
bağlanmış ., bu elementler ve bunların bozunumlarında oluşanlar periyodik sistemde , Russel ve
Saddy’nin yerdeğiştirme yasası ile belirli olarak yerleştirilmişlerdir. Bu çalışmadan ortaya çıkan
izotopik oluşum Thomson’un bulduğu pozitif ışıma parabolleri ile desteklenmiş ve Astan tarafından
pek çok elementin kütle spektrometresi elde edilmiştir.
Yapılacak işlemler
5. Başlık için; Yazı tipi: Monotype corsiva, Yazı Boyutu: 18, Hizalama: Ortalı ve
Yazı rengi: Koyu mavi olacaktır.
6. Metinler için; Yazı tipi: Times New Roman, Yazı Boyutu: 11, Hizalama: iki yana
yaslı ve Yazı rengi: Açık mavi olacaktır.
7. Paragraflar için; Satır arası aralık:1,5 olacaktır.
8. Metni sütunlara bölünüz, Sütun sayısı:2, Sütun arası aralık:1 cm olarak
ayarlayınız.
Download

12/03/2015 ENF 102 TBTK II MİCROSOFT OFFİCE UYGULAMA