ĐZMĐR ĐLĐ 2014 YILI PAMUK MALĐYETĐ
GĐDERLER
Tarla Kirası
TUTARI (TL/Da)
DAĞILIM ( % )
180,000
21,36
GĐRDĐ GĐDERLERĐ
Gübre Bedeli
40,00
Tohum Bedeli
25,00
Su Bedeli
50,00
Zir.Müc.Đlaç Bedeli
40,00
GĐRDĐ GĐDERLERĐ TOPLAMI
155,00
18,40
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ
Pamuk Çubuğu Biçme ve Yakma
15,00
Sonbahar Sürümü
35,00
Kış Sürümü
0,00
Đlkbahar Sürümü
35,00
Tırmık ve Diskaro
25,00
Taban Sürgü
15,00
Gübreleme Đşçiliği
15,00
Ekim
20,00
Seyreltme ve Çapalama (El ile)
45,00
Ara Çapa (Makine ile)
15,00
Ark Açma - Mandal Yapma
25,00
Zir.Müc Đşçiliği
22,50
Sulama Đşçiliği
45,00
Pamuk Toplama ve Çuvallama
145,00
ĐŞÇĐLĐK GĐDERLERĐ TOPLAMI
457,50
54,30
NAKLĐYE
Đşçi Taşıma
20,00
Ambara Taşıma
0,00
Pazara Taşıma
15,00
NAKLĐYE TOPLAMI
35,00
4,15
DĐĞER GĐDERLER
Bekçi
Đp ve Çuval
Diğer
DĐĞER GĐDERLER TOPLAMI
TOPLAM GĐDERLER
0,00
15,00
0,00
15,00
1,78
842,50
100,00
Top.Gid.Nom.Faiz Karşıl.(%5)
42,13
Genel Đdare Gid.(T.G.'in %3'ü)
25,28
GENEL TOPLAM
Alınan Ürün Miktarı (kg/da)
909,90
600
1 Kg Ürünün Maliyeti (Krş/kg)
151,65
1 Kg Ürünün Ort.Satış Fiyatı (Krş/kg)
172,00
Download

GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 180,000 21