Download

GİDERLER TUTARI (TL/Da) DAĞILIM ( % ) Tarla Kirası 180,000 21