T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TOPLAMI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Silvikültür Dairesi Başkanlığı)
AYI SİLVİKÜLTÜREL UYGULAMA SONUÇ CETVELİ
ŞUBAT
HESAP NO
FAALİYETİN ADI
BİRİMİ
PROGRAM
MİKTAR
GERÇEKLEŞME
TUTAR
MİKTAR
TUTAR
750/2000
TABİİ GENÇLEŞTİRME
Ha
241
388.000
0,0
0
750/2001
GENÇLİK BAKIMI
Ha
4.400
1.540.000
0,0
0
750/2002
GENÇLİK KORUMA
750/2003
SIKLIK BAKIMI
13
58.500
0,0
0
Silvikültür Ödeneği
Ha
3.500
1.792.000
140,2
13.965
Üretim Ödeneği
Ha
8.000
0
427,3
0
Budama
Ha
Ha
500
2.600
0
0
0,0
299,7
0
0
Silvikültür Ödeneği
Ha
320
120.000
0,0
0
Üretim Ödeneği
Ha
4.680
0
0,0
0
Adet
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
Köy Tüzel Kişiliği
İLK ARALAMA BAKIMI
750/2005
KORUYA TAHVİL
750/2006
SİLVİKÜLTÜR
PLANLARININ
DÜZENLENMESİ
Yenileme
Revize
Köy Adedi
750/2007
ENERJİ ORMANI KORUMA Köy Tüzel Kişiliği
Ha
0
0
0,0
0
750/2008
ORMANLARIN
REHABİLİTESİ
Silvikültür Ödeneği
Ha
500
268.000
0,0
0
Üretim Ödeneği
Ha
1.050
0
0,0
0
Ekim
Ha
0
0
0,0
0
Makinalı Dikim
Ha
12
34.000
0,0
0
İnsan Gücü İle Dikim
Ha
Ha
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
Ha
900
369.000
0,0
0
10
45.000
0,0
0
750/2009
SUNİ GENÇLEŞTİRME
Devreden Dikim
750/2010
KÜLTÜR BAKIMI
750/2011
KÜLTÜR KORUMA
750/2012
ARBERATUM GİDERLERİ
Köy Tüzel Kişiliği
ÜRETİLEN FİDAN MİKTARI (Adet)
TÜRÜ
TÜPLÜ
TÜPSÜZ
TOPLAM
Cz
0
0
0
Ck
0
0
0
Cs
0
0
0
Sedir
0
0
0
Cf
0
0
0
Ar
0
0
0
M
0
0
0
Kn
0
0
0
Hr
0
0
0
D.İb.
0
0
0
D.Yap.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
Yusuf BAŞ
Silvikültür Şube Müdürü
Köy Adedi
TL
0
DİKİLEN FİDAN MİKTARI(Adet)
TÜRÜ
TÜPLÜ TÜPSÜZ
TOPLAM
Cz
0
0
Ck
0
0
Cs
0
0
Sedir
0
0
Cf
0
0
Ar
0
0
M
0
0
Kn
0
0
Hr
0
0
D.İb.
0
0
D.Yap.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0
TOHUM MİKTARI (Kg)
TÜRÜ
MİKTARI
Ck
0
Cs
0
Cz
0
Kn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
Hüseyin DİNÇER
Bölge Müdürü
Download

Bölge Müdürlüğü Toplamı - Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü