19.02.2015
BEŞERİ ÖZELLİKLERİNE
GÖRE BÖLGELER
18-29 MAYIS
BÖLGE
○
○
○
○
○
Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler
Dini özelliklerine göre bölgeler
Kentleşme oranına göre bölgeler
Okur yazar nüfusuna göre bölgeler
Kültür bölgeleri v.b
4
EKONOMİK ÖZELLİKLERİNE
GÖRE BÖLGELER
BÖLGE
Dünya üzerinde doğal,beşeri ve ekonomik
özellikler yönünden kendi içinde benzerlik
gösteren ancak çevresine göre farklı olan
alanlara bölge denir.
○
○
○
○
Gelir düzeyi bölgeleri
Tarım bölgeleri
Sanayileşme bölgeleri
Yer altı kaynakları bölgeleri v.b
2
DOĞAL (FİZİKİ) ÖZELLİKLERİNE
GÖRE BÖLGELER
5
Bölgelerin sınırlarının çiziminde
belirlenmesinde kullanılan kriterler
Doğal unsurlar:
○
○
○
○
○
İklim bölgeleri
Toprak bölgeleri
Bitki türleri bölgeleri
Yer şekilleri bölgeleri
Su kaynakları bölgeleri v.b
3
- yer şekilleri
- İklim
- Bitki örtüsü
Not: doğal unsurların değişmesi uzun zaman
aldığından doğal unsurlara göre belirlenen
sınırlar fazla değişmez.
6
1
19.02.2015
-
Beşeri unsurlar :
Nüfus yoğunluğu
Dil
Kültür
Tarım
Sanayi
Gelir düzeyi
7
NOT
* BÖLGENİN BELİRLENMESİNDE DOĞAL VE BEŞERİ
UNSURLARDAN SADECE BİRİ KULLANILDIĞI GİBİ
BİR KAÇIDA KULLANARAK BÖLGE
OLUŞTURULABİLİR.
* BÖLGE SINIRLARI GEÇİŞ ÖZELLİĞİ
GÖSTERDİĞİNDEN KESİN SINIRLARLA ÇİZMEK
ZORDUR.
* BÖLGE SINIRLARI ZAMANLA DEĞİŞEBİLİR.
ÖNCELERİ ORMAN BÖLGESİ OLAN ORTA
ANADOLU ORMANLARIN TAHRİP EDİLMESİYLE
YERİNİ BOZKIR BÖLGESİNE BIRAKMIŞTIR
8
2
Download

BÖLGE