B.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Dahili Telefon Numaraları
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Prof. Dr. Ahmet ALTIN
Doç. Dr. Ayten GENÇ
Doç. Dr. Süreyya ALTIN
Doç. Dr. Şeyda KORKUT
Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Dr. Özgür ZEYDAN
Arş. Gör. Dr. Nizamettin ÖZDOĞAN
Arş. Gör. Gülçin DEMİREL BAYIK
Arş. Gör. Elif ALAYDIN
Arş. Gör. Eren KARAKAVUZ
Arş. Gör. Bekir Fatih KAHRAMAN
Arş. Gör. Ömer GÜNGÖR
Arş. Gör. Ersin AYTAÇ
Arş. Gör. Candan ERYILMAZ
Arş. Gör. Alikemal TOPALOĞLU
Arş. Gör. Sinan UZUNÇAR
Çevre Müh Öğrenci Laboratuvarı (Tüm Araştırma Görevlileri)
Çevre Bilimleri Araştırma Laboratuvarı (Candan Eryılmaz-Sinan Uzunçar)
Çevre Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı (Alikemal Topaloğlu-Eren Karakavuz-Ömer Güngör)
Katı Atık ve Toprak Kirliliği Araştırma Lab (Gülçin Demirel Bayık-Ersin Aytaç-Elif Alaydın-B.Fatih Kahraman)
AAS ve Gaz Kromotografisi Odası (Tüm Araştırma Görevlileri)
Dahili
1540
1291
1567
1565
1861
1135
1562
1934
1430
1430
1910
1910
1552
1552
1858
1445
1445
1954
1660
1952
1447
1953
Download

B.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Dahili Telefon Numaraları