Prof. Dr. Ahmet ALTIN
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖĞRENİM BİLGİSİ
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Cumhuriyet Üniversitesi, Müh.
Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi, Fen
Enstitüsü
Cumhuriyet Üniversitesi, Fen
Enstitüsü
Çevre Müh. Bölümü
Bil.
Çevre Müh. ABD
Bil.
Çevre Müh. ABD
199
4
199
7
200
2
AKADEMİK ÜNVANLAR
Araştırma
Görevlisi
Yardımcı Doçent
Doçent
Profesör
Cumhuriyet Üniversitesi, Müh.
Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi,
Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi,
Fakültesi
Bülent Ecevit Üniversitesi,
Fakültesi
Çevre Müh. Bölümü
Müh.
Müh.
Müh.
Çevre
ABD
Çevre
ABD
Çevre
ABD
Teknolojisi
Teknolojisi
Teknolojisi
199
4
199
7
200
2
201
4
TEZLER
Yüksek Lisans
: Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin
İncelenmesi
Doktora
: Ağır Metallerle Kirlenmiş Zeminlerin Elektrokinetik Yöntemle Arıtılabilirliğinin
İncelenmesi
İDARİ GÖREVLER
Görev Türü
ZKÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yard.
BEÜ Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
BEÜ Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdür Yard.
BEÜ Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
BEÜ Rektör Yardımcılığı
Tarih
Eylül 2006 - Kasım
2010
Şubat 2011 - Kasım
2012
Aralık 2011 - Aralık
2014
Aralık 2011 - Aralık
2014
Aralık 2014 - Halen
YAYINLAR
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
1.
2.
3.
Altin S., Alemdar S., Altin A., Yildirim Y., “Facilitated Transport of Cd (II) Through a
Supported Liquid Membrane with Aliquat 336 as a Carrier”, Separation Science and
Technology, 46 (5), 754-764, (2011).
Altin S., Yildirim Y., Altin A., “Transport of silver ions through a flat-sheet supported
liquid membrane”, Hydrometallurgy, 103 (1-4), 144-149 (2010).
Altin, A., Bakir, F., Özölçer, İ.H., "The Evaluation of Kurtboğazı Dam (Ankara, Turkey)
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
from
Hydro-Geochemical
and
Environmental
Aspects",
Water
Resources
Management, 24(4), 747-759 (2010).
Altin, A., Özölçer, İ.Ö., Yildirim, Y., "Water Pollution in the Southern Coastal Region of
the Black Sea", Fresenius Environmental Bulletin, 18(11a), 2170-2180 (2009).
Altin, A., “An Alternative Type of Photoelectro-Fenton Process for the Treatment of
Landfill Leachate”, Separation and Purification Technology, 61(3), 391–397 (2008).
Altin, S., Demircioglu, N., Peker, I., Altin, A., “Effects of Acceptor Phase and Donor
Phase Properties on Sodium Ions Transport from Aqueous Solutions Using Liquid
Membrane Systems”, Colloids and Surfaces A - Physicochemical and Engineering
Aspects, 306(1-3), 14-21 (2007).
Altin, A., Degirmenci, M., “Lead (II) Removal from the Natural Soils by Enhanced
Electrokinetic Remediation”, Science of the Total Environment, 337(1-3), 1-10 (2005).
Altin, A., Altin, S., Elevli, B., Degirmenci, M., Ozturk, A.K., “The Effect of BOD 5 and
Flowrate of Activated Sludge Systems on Investment and Energy Costs”, International
Journal of Environment and Pollution, 23(4), 425-437 (2005).
Atmaca, E., Peker, I., Altin, A., “Industrial Noise and its Effect on Human Beings”,
Polish Journal of Environmental Studies, 14(6), 721-726 (2005).
Altin, A., Altin, S., Atmaca, E., Degirmenci, M., “Lead (II) Removal from Natural
Sandy Soils By Enhanced Electrokinetic Remediation”, Bulletin of Environmental
Contamination and Toxicology, 73(3), 551-560 (2004).
Altin, S., Altin, A., Elevli, B., Cerit, O., “Determination of Hospital Waste Composition
and Disposal Method: A Case Study”, Polish Journal of Environmental Studies, 12(2),
251-255 (2003).
Karagozoglu, B., Altin, A., Degirmenci, M., “Flowrate and Pollution Characteristics of
Domestic Wastewater”, International Journal of Environment and Pollution, 19(2),
259-270 (2003).
Altin, A., Altin, S., Degirmenci, M., “Characteristic and Treatability of Hospital
(Medical) Wastewaters”, Fresenius Environmental Bulletin, 12(9), 1098-1108 (2003).
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Diğer)
1.
2.
3.
4.
Altin, S., Altin, A., “A survey related to views of the companies about ISO 14001
certification preparatory stage”, Global Journal on Advances in Pure & Applied
Sciences, 3, 15-22, (2014).
Altin, S., Altin, A., “A study on the expectancies and benefits of companies from the
ISO 14001 certification process”, Global Journal on Advances in Pure & Applied
Sciences, 3, 23-29, (2014).
Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Karaman, B.F., “Environmental Awareness
Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)”, Procedia Social and Behavioral Sciences, 141, 1208-1214, (2014).
Alaydin, E., Demirel, G., Altin, S., Altin, A., “Environmental Knowledge of Primary
School Students: Zonguldak (Turkey) Example”, Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 141, 1150-1155, (2014)
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
Demirel Bayık G., Altın A., Çapar Ö.F., “Availibility of Paper Mill Lime Mud in Landfill
Area as Filling and Cover Material”, 2nd International Conference on Recycling and
Reuse, June 4-6, İstanbul, Turkey (2014).
Altin, S., Altin, A., “A survey related to views of the companies about ISO 14001
certification preparatory stage”, 2nd Global Conference on Environmental Studies,
April 10 – 12, 1-7, Rome, Italy (2014).
Altin, S., Altin, A., “A study on the expectancies and benefits of companies from the
ISO 14001 certification process”, 2nd Global Conference on Environmental Studies,
April 10 – 12, 1-6, Rome, Italy (2014).
Alaydin, E., Demirel, G., Altin, S., Altin, A., “Environmental Knowledge of Primary
School Students: Zonguldak (Turkey) Example”, 4th World Conference on Learning,
Teaching and Educational Leadership, October 27-29, p.54, Barcelona, Spain (2013).
Altin, A., Tecer, S., Tecer, L., Altin, S., Karaman, B.F., “Environmental Awareness
Level of Secondary School Students: A Case Study in Balıkesir (Türkiye)”, 4 th World
2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, October 27-29, p.57,
Barcelona, Spain (2013).
Degirmenci, M., Tezcan, L., Ekmekci, M., Atmaca, E., Altin, A., Namkhai, O., Yazıcı,
M., Batukan, E., “Planning of water supply infrastructure on the basis of sustainable
water resources management in Kayseri Metropolitan City, Central Turkey: a plan for
the year 2050”, European Geosciences Union General Assembly 2011, April 03- 08,
8th Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-2903-2, Vienna, Austria (2011).
Akyuz, M., Ata , S., Cabuk , H., Yildirim, Y., Altin, A., Altin, S., "Determination of
Particle-Associated Nitrosamines in the Atmospheric Environment of Zonguldak",
Turkey, Book of Abstracts 9th European Meeting on Environmental Chemistry,
December 3-6, p. 46, Girona, Spain (2008).
Yildirim, Y., Altin, S., Altin, A., "Transport of Silver Ion Through Supported Liquid
Membrane Using DC18C6 Ligand as Carrier in Toluene", 9th European Meeting on
Environmental Chemistry, December 3-6, p. 59, Girona, Spain (2008).
Yilmaz, G., Altin, A., Yildirım, Y., Ozolcer, I.H., "Surface Water Pollution in West Black
Sea Costal Region: A Case Study in Zonguldak City and Province (Turkey)", 2 nd
International Conference on Water and Environment, January 30-31, 437-442, Blida,
Algeria (2007).
Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., Evren V., "Comparative Cost Analysis of the ElectroFenton and the Photoelectro-Fenton Processes", 6 th Symposium on Electrokinetic
Remediation, June 12-15, 49-50, Vigo, Spain (2007).
Altin, A., Degirmenci, M., "An Enhanced Electrokinetic Remediation for Lead
Removal from Soils Polluted from a Zinc Production Plant", 6 th Symposium on
Electrokinetic Remediation, June 12-15, 145-146, Vigo, Spain (2007).
Altin, A., Degirmenci, M., "Removal of Lead (II) from Kaolinite of Çanakkale (Turkey)
by Using Electrokinetic Remediation Technology", 4th International Conference:
Interfaces Against Pollution, June 4-7, p. 98, Granada, Spain (2006).
Altin, A., Atmaca, E., Altin, S., "Effects of pH and H 2O2 Concentrations on Treatment
of Leachate by Using Electro-Fenton Method", 4th International Conference: Interfaces
against Pollution, June 4-7, p. 186, Granada, Spain (2006).
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.
Altın, A., Altın, S., Demirel, G., Alaydın, E., “Uluslararası Finans Kuruluşlarınca
Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar”, Katı Atık ve Çevre,
1 (85), 11-20 (2012).
2. Altın, S., Atmaca, E., Altın, A., “Sızıntı Sularının UV/H2O2, Elektro-Koagülasyon,
Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği”, Katı Atık ve Çevre,
1 (77), 18-24 (2010).
3. Altın A., Değirmenci, M., “Çinko Üretim Tesisi Atıkları İle Kirlenmiş Topraklardan
Elektrokinetik Yöntem İle Kurşun Giderimi”, Katı Atık ve Çevre, 1 (77), 11-17 (2010).
4. Altın, A., Değirmenci, M., “Çanakkale Kaolininden Elektrokinetik Arıtım Yöntemi ile
Kurşun (II) Giderimi”, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi-Seri AYerbilimleri, 19(2), 99-104 (2002).
5. Altın, A., Altın, S., “Yeraltısuyu Kirliliği ve Koruma Alanlarının Belirlenmesinde Vadoz
Zonun (Doygun Olmayan Zon) Önemi”, Katı Atık ve Çevre, 1(43), 2-11 (2001).
6. Altın, S., Altın, A., Cerit, O., “Hastane Katı Atıklarının Özellikleri ve Bertaraf
Sistemleri: Sivas Örneği”, Katı Atık ve Çevre, 1(41), 8-12 (2001).
7. Sarıoğlu, M., Karakuş, C.B., Altın, A., “Tek Çamurlu Aktif Çamur Sistemlerinin C-N-P
Giderim Performansının Belirlenmesi”, Katı Atık ve Çevre, 1(41), 1-7 (2001).
8. Değirmenci, M., Altın, A., Altın, S., “Atıksu Miktarı ve BOİ5 Kirlilik Yükünün Biyolojik
Arıtma Sistemi Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, DEÜ Fen ve Mühendislik
Dergisi, 2(4), 1-14 (2000).
9. Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., “Sivas Kentinde Bulunan Hastane Atıksularının
Miktar ve Özelliklerinin Belirlenmesi”, DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(2), 33-47
(1999).
10. Değirmenci, M., Altin, A., “Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisinin Ölçülmüş
Atıksu Parametrelerine Göre İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Çevre Bilimleri
Dergisi, 1(3), 21-41 (1996).
3
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Altın, S., Alaydın, E., Altın, A., Demirel, G., Farizoğlu, H., “Zonguldak İlinde Düzensiz
Depolamadan Düzenli Depolamaya Geçiş Sürecinin Değerlendirilmesi”, 4. Ulusal Katı
Atık Yönetimi Kongresi, 17-20 Ekim, 1-8, Antalya (2012).
Alaydın, E., Altın, A., Demirel, G., Altın, S., “İlköğretim Öğrencilerinin Atık İndirgeme,
Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım (3R) Bilgi ve Eğitiminin Değerlendirilmesi:
Zonguldak Örneği”, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 17-20 Ekim, 1-6, Antalya
(2012).
Altın, A., Altın, S., Demirel, G., Alaydın, E., “Uluslararası Finans Kuruluşlarınca
Desteklenen Projelerde Çevre Yönetim Planı (ÇYP) ve Katı Atıklar”, 3. Ulusal Katı Atık
Yönetimi Kongresi, 7-10 Eylül, 16-25, Girne (2011).
Tecer, S., Altın, A., “İlköğretimde Çevre Eğitimi ve Çevresel Bilinç Gelişimi Üzerine Bir
Alan Çalışması: Balıkesir Örneği”, Balıkesir Kent Sempozyumu-26-28 Kasım, 209-217,
Balıkesir (2010).
Yıldırım, Y., Altın, A., Özölçer, İ.H. ve Çapar, Ö.F., "Çatalağzı Enerji Havzası'nda Enerji
Üretiminden Kaynaklanan Kirleticiler ve Karadeniz'e Etkileri", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz
Alanları VIII. Ulusal Kongresi, 27 Nisan-1 Mayıs, 1485-1493, Trabzon (2010).
Altın, S., Atmaca, E., Altın, A., “Sızıntı Sularının UV/H2O2, Elektro-Koagülasyon,
Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemleriyle Arıtılabilirliği”, I. Ulusal Katı Atık
Yönetimi Kongresi, 27-29 Mayıs, 564-571, Eskişehir (2009).
Altın A., Değirmenci, M., “Çinko Üretim Tesisi Atıkları İle Kirlenmiş Topraklardan
Elektrokinetik Yöntem İle Kurşun Giderimi”, I. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, 27-29
Mayıs, 478-485, Eskişehir (2009).
Altın, S., Altın, A., Yıldırım, Y., "Ağır Metal Gideriminde Destekli Sıvı Membran
Sistemleri", Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs, 1321-1327, Kocaeli (2008).
Altın, A., Bakır, F., "Kurtboğazı Baraj Gölü'nü (Ankara) Besleyen Yüzey Sularının
Hidro-Jeokimyasal ve Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi", Çevre Sorunları
Sempozyumu, 14-17 Mayıs, 1189-1198, Kocaeli (2008).
Altın, A., Yıldırım, Ö., "Kraft Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle
Arıtılabilirliği", Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs, 971-979, Kocaeli (2008).
Yılmaz, G., Aksoy, B., Altın, A., Yıldırım, Y., Özölçer, İ.H., "Batı Karadeniz Kıyı
Bölgelerinde Su Kirliliği: Zonguldak Örneği", Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre
Sempozyumu, 18-21 Nisan, 1-10, Mersin (2007).
Değirmenci, M., Altın, A., Atmaca, E., "Kayseri Kenti İçme Suyu Havzasının Mevcut
Durumunun Su Kullanımı Açısından İrdelenmesi", 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20-24
Mart, 1-2, Ankara (2006).
Değirmenci, M., Alay, S., Altın, A., "Cumhuriyet Üniversitesi Atıksularının Genel
Özellikleri ve Arıtma Tesisinin Genel Durumu", I. Ulusal Çevre Kongresi, 13-15 Ekim,
497-505, Sivas (2004).
Altın, A., "Yeraltısuyu ve Toprak Kirliliği Arıtımında Kullanılan Yöntemler", I. Ulusal
Çevre Kongresi, 13-15 Ekim, 173-182, Sivas (2004).
Değirmenci, M., Altın, A., "Mersin-Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısularında
Tuzlanma Sorununun İncelenmesi", I. Çevre ve Jeoloji Sempozyumu, 21-23 Mart, 173185, İzmir (2001).
Karagözoğlu, B., Altın, A., Sarıoğlu, M., "Sivas Kentindeki Çeşitli Endüstri
Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıksuların Özelliklerinin ve Koagülasyon ve Flokülasyon
Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24
Haziran, 424-428, Kayseri (1998).
Altın, A., Değirmenci, M., Altın, S., "Hastane Atıksularının Arıtılması", Kayseri I. Atıksu
Sempozyumu, 22-24 Haziran, 262-268, Kayseri (1998).
Karagözoğlu, B., Altın, A., Altın, S., "Sularda Bulunan Nitrat'ın Kaynakları ve İnsan
Sağlığına Etkileri ve Arıtma Yöntemleri", Kayseri I. Atıksu Sempozyumu, 22-24
Haziran, 50-57, Kayseri (1998).
Altın, A., Değirmenci, M., "Hastane Atıksularının Koagülasyon ve Flokülasyon
Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi", I. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Sempozyumu, 24-26 Haziran, 143-153, Bursa (1996).
YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER
4
1.
2.
3.
4.
5.
Kahraman, B.F., “Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel Arıtımı
Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi, 26.06.2014.
Uyar, K., “Kraft Kağıt Endüstrisinde Su ve Atıksu Yönetimi”, Yüksek Lisans Tezi, Bülent
Ecevit Üniversitesi, 11.07.2012.
Bakır, F., “Kurtboğazı Baraj Gölü’nü Besleyen Derelerin ve Baraj Çıkış Suyunun
Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, 19.07.2007.
Yıldırım, Ö., “Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektro-Fenton Yöntemiyle Arıtılabilirliğinin
İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 19.07.2007.
Tecer, S., “Çevre İçin Eğitim: Balıkesir İli İlköğretim Öğrencilerinin Çevresel Tutum,
Bilgi, Duyarlılık ve Aktif Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma”, Yüksek
Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 14.03.2007.
PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Selülöz İçeren Atık Malzemelerin Petrol Kirliliği Arıtımında Kullanılabilirliği, BAP
Araştırma Projesi, 2014.77047330.02, Yönetici, (devam ediyor).
Kilimli ilçesinde bulunan ergenlik dönemindeki çocukların televizyon eğilimlerinin
özdeşleşme ve medya okuryazarlığı ile ilişkisinin araştırılması ve belgeselleştirilmesi,
BAP Araştırma Projesi, 2013.57285381.01, Yönetici, (devam ediyor).
Farklı azot kaynaklarının toprakta biyolojik yolla dizel arıtımı üzerindeki etkileri, BAP
Araştırma Projesi, 2013.77047330.02, Yönetici, (devam ediyor).
Dizel ile Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot Kaynağının Etkisi,
TÜBİTAK Araştırma Projesi, 113Y298, Yönetici, 2014.
BEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hava Kalitesi İzleme
Altyapısının Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi, 2013.12528785.01, Yönetici, 2014.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuar Alt Yapısının
Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi, 2011.17.17.01, Araştırmacı, 2012.
Karadeniz'in Türkiye Kıyılarında Su Kirliliği, BAP Makale Destek Projesi,
2009.YMH.45.02, Yönetici, 2010.
Kadmiyum ve gümüş iyonlarının destekli sıvı membran sistemlerinde taşınımını
etkileyen parametrelerin bir taşınım modeli kullanılarak incelenmesi, TÜBİTAK
Araştırma Projesi, 106Y085, Araştırmacı, 2009.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuar Alt Yapısının
Geliştirilmesi, BAP Altyapı Projesi, 2008.45.10.02, Yönetici, 2009.
Elektro-Fenton ve Fotoelektro-Fenton Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Maliyet Analizi,
BAP Yurtdışı Destek Projesi, 2007.YDP.45.07, Yönetici, 2007.
Zonguldak ve Çevresi İçme, Yüzey ve Deniz Sularının Fiziksel, Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Kalitelerinin Belirlenmesi ve Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin
Araştırılması, BAP Araştırma Projesi, 2003-45-10-01, Yönetici, 2006.
Elektro-Fenton Oksidasyonu İle Sızıntısuyu Arıtımı, BAP Araştırma Projesi, M-260,
Yönetici, 2006.
Cumhuriyet Üniversitesi Atıksu Arıtma Tesisindeki Proses Değişikliklerinin Arıtma
Verimine ve İşletme Maliyetlerine Olan Etkilerinin İncelenmesi, BAP Araştırma Projesi,
M-212, Araştırmacı, 2006.
Kayseri Kent İçme Suyu Havzasında Yeralan Eski Çöp Deponi Alanları Sızıntı Sularının
Kent İçme Suyu Akiferlerine Olan Etkilerinin ve Havza Koruma Alanlarının
Belirlenmesi, DPT Araştırma Projesi, 2001-K120340, Araştırmacı, 2006.
Ağır Metallerle Kirlenmiş Zeminlerin Elektrokinetik Yöntemlerle Arıtılabilirliğinin
İncelenmesi, BAP Araştırma Projesi, M-169, Araştırmacı, 2002.
Mersin – Erdemli Arası Sahil Bölgesinde Yeraltısuyu Kirliliğinin Araştırılması, BAP
Araştırma Projesi, M-149, Araştırmacı, 2002.
Sivas Kenti Hastane Atıksularının Özellikleri ve Arıtılabilirliğinin İncelenmesi, BAP
Araştırma Projesi, M-80, Araştırmacı, 1997.
BİLİMSEL VE TEKNİK RAPORLAR
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Fındıklı Çay
Üretim Tesisi – Fındıklı, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014).
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Salarha Çay
Üretim Tesisi –Salarha-Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2014).
Proses atıksuların yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Selni İnşaat Hazır Beton
Tesisi – Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Kalkandere
Çay Üretim Tesisi – Kalkandere, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi,
(2013).
Fabrika sahası yüzey suyu toplama sistemi tasarımı sonuç raporu (Lafarge Ereğli
Çimento Fabrikası – Zonguldak), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
Arıtılmış suların yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Eren Enerji Liman Tesisi –
Zonguldak), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2013).
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Ercanlar Hazır Beton
Tesisi – Tosya, Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay İyidere Çay
Üretim Tesisi – İyidere, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
Proses atıksularının yeniden kullanımına ilişkin teknik rapor (Doğuş Çay Pazar Çay
Üretim Tesisi – Pazar, Rize), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
Su ve atıksu yönetimine ilişkin teknik rapor (Nataç İnşaat Hazır Beton Tesisi –
Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
Su ve atıksu yönetimine ilişkin teknik rapor (Tonbullar İnşaat Hazır Beton Tesisi –
Kastamonu), Bilimsel Rapor, Bülent Ecevit Üniversitesi, (2012).
Kireç çamuru atığının çevresel amaçlı kullanımına ilişkin teknik rapor (OYKA Kâğıt
Ambalaj Sanayii – Çaycuma, Zonguldak), Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi, (2011).
Buket HES çevre yönetim planı (Kıvanç Enerji – Çamlıyayla, Mersin), Bilimsel Rapor,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2011).
Sebil HES çevre yönetim planı (Kıvanç Enerji – Çamlıyayla, Mersin), Bilimsel Rapor,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2011).
Kilyos rüzgâr santrali çevre yönetim planı (Türkmet Enerji –Sarıyer, İstanbul), Bilimsel
Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2010).
Kuvars maden ocağı çevre yönetim planı (Camiş Madencilik – Çatalca, İstanbul),
Bilimsel Rapor, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, (2010).
Sivas İli Çevre Durum Raporu: Toprak Kirliliği, Sivas Valiliği, Es-Form Ofset Matbaası,
106-109, Sivas, (2002).
Zara-San Entegre Et, Süt Ürünleri ve Hayvancılık Üretim Tesisi Nihai ÇED Raporu
(Sivas, Zara), Bilimsel rapor, Cumhuriyet Üniversitesi, (2002).
Çağlayan et entegre tesisi ÇED ön araştırma raporu (Sivas), Bilimsel rapor,
Cumhuriyet Üniversitesi, (1999).
6
Download

Özgeçmiş ve Eserler - Bülent Ecevit Üniversitesi