Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının II. Dönemine Devam Edecek
Öğrencilerimizin Dikkatine
1. Pedagojik Formasyon Eğitimi dersleri 27 Şubat 2015 tarihinde başlayacak olup dersler cuma
ve cumartesi günleri yapılacaktır. Haftalık ders programı için tıklayınız.
2. II. Dönem Üniversitemizdeki mevcut dersler dışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
öğretmenlik uygulaması dersi de mevcuttur. Bu ders için Üniversitemizden bir öğretim üyesi
danışman olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimizin staj uygulaması için gideceği
okullar belirlenmiştir. Öğretmenlik uygulaması görevlendirmeleri için tıklayınız.
3. Öğrencilerimizin öğretmenlik uygulaması dersi ile ilgili olarak iki yol takip etmeleri
gerekmektedir. İlk olarak yukarıdaki listede belirtilen danışman öğretim üyesi ile görüşmeleri
gerekmektedir. Sorumlu öğretim üyeleri bu dersin genel işlenişi ile ilgili olarak gerekli
açıklamayı yapacaklardır. Üniversitemizde bu dersin nerede yapılacağını danışman öğretim üyesi
hocamız karar verecektir. İkinci olarak öğrencilerimiz hangi okulda görevlendirilmiş ise o okula
gidip öncelikle okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı ile görüştükten sonra uygulama
dersi için görevlendirildiği öğretmenle görüşecektir. Öğrencilerimiz toplam 14 hafta okulda
aşağıda belirtilen uygulamaları gerçekleştirerek bunları dosyalayıp danışman öğretim üyelerine
teslim edeceklerdir.
1. Gözlem Yapma
2. Öğrenci ve öretmenin bir günü
3. İdari işleri yürütme (e-okul)
4. Ders işleme (Sunuş, Buluş)
5. Sınav hazırlama, yürütme ve değerlendirme
6. Nöbet tutma
7. Veli toplantısına katılma
8. Ders işleme (Araştırma)
9. Zümre öğretmenler toplantısına katılma
10. Ders işleme (Tartışma)
11. Rehberlik servisinde çalışma
12. Kutlama programı gerçekleştirme
13. Öğrenci kulübü etkinliklerini yürütme
14. Ders işleme (Tam Öğrenme)
Download

Pedagojik Formasyon Programlarında Devam Eden