AGBHS tonsillofarenjiti şüphesi olan hastalardan
numune, bademcik ve arka yutağa eküvyon iyice
sürtülerek alınır.
Numuneler alındıktan sonra besi yeri içermeyen
taşıma tüplerinde laboratuvara transfer edilir.
Numuneler laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar
tarafından 1 saat içerisinde sonuçların hastane
bilgi sistemine yükleneceği bilgisi verilir.
1,5 ml mikrosantrifüj tüpünün içerisine 400 µl
DNA tamponu eklenir.
95 °C
10 dk
14000 RPM
5 sn
Eküvyon numune kabından çıkartılır, 1,5 ml
mikrosantrifüj tüpünün içine yerleştirilir, tüpten
taşan kısım kesilir, tüpün kapağı kapatılır ve 1 dk
2500 RPM’de vorktekslenir.
1 µL RXN
5 µL Oligo GAS
1 µL RXN
4 µL MGW
100"
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
Reaksiyon'!'
Reaksiyon'GAS'
65" 67" 69" 71" 73" 75" 77" 79" 81" 83" 85" 87" 89" 91" 93" 95"
AGBHS'!'
!(d/dT)'Floresan'(465!510'nm)'
5 µL Oligo GAS
4 µL Kalıp DNA
AGBHS'+'
!(d/dT)'Floresan'(465!510'nm)'
Reaksiyon GAS Reaksiyon -
Tüp 10 dk 95°C’de inkübe edilir ve sonrasında
14000 RPM’de 5 sn santrifüj edilir. Tüpün üst
kısmında kalan sıvı bir sonraki adımda kalıp DNA
olarak kullanılır.
100"
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
Reaksiyon'!'
Reaksiyon'GAS'
65" 67" 69" 71" 73" 75" 77" 79" 81" 83" 85" 87" 89" 91" 93" 95"
Reaksiyonlar kurulur ve Q-PCR cihazına yerleştirilir. Cihaz programlanır: Ön inkübasyon
1 x (1 dk 98 °C); Çoğalma 40 x (5 sn 95 °C, 25 sn 60 °C, tek floresan okuma); Erime
eğrisi 1 x (70-95 °C, sürekli floresan okuma). Q-PCR başlatılır.
Reaksiyonlar kurulur ve Q-PCR cihazına
yerleştirilir. Cihaz programlanır: Ön inkübasyon 1
x (1 dk 98 °C); Çoğalma 40 x (5 sn 95 °C, 25 sn 60
°C, tek floresan okuma); Erime eğrisi 1 x (70-95 °C,
sürekli floresan okuma). Q-PCR başlatılır.
100"
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
Reaksiyon'!'
Reaksiyon'GAS'
65" 67" 69" 71" 73" 75" 77" 79" 81" 83" 85" 87" 89" 91" 93" 95"
Sıcaklık'(°C)'
Sıcaklık'(°C)'
!(d/dT)'Floresan'(465!510'nm)'
!(d/dT)'Floresan'(465!510'nm)'
Sıcaklık'(°C)'
Yanlış'PoziAf:'Deneyi'kullanma'
kılavuzundaki'talimatlara'göre'tekrarla'
100"
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
[email protected]:'Deneyi'kullanma'
kılavuzundaki'talimatlara'göre'tekrarla'
Reaksiyon'!'
Reaksiyon'GAS'
65" 67" 69" 71" 73" 75" 77" 79" 81" 83" 85" 87" 89" 91" 93" 95"
Sıcaklık'(°C)'
Sonuçlar yorumlanır ve hastane bilgi sistemine yüklenir. Yanlış pozitif ve negatif
sonuçlarda deney, kullanma kılavuzundaki talimatlara göre tekrarlanır.
Sonuçlar yorumlanır ve hastane bilgi sistemine
yüklenir. Yanlış pozitif ve negatif sonuçlarda deney,
kullanma kılavuzundaki talimatlara göre tekrarlanır.
ENGY S.pyogenes
DNA İzolasyonu ve Q-PCR Tespit Kiti
500 Test (engy-spyo-1201)
TA N I T I M B RO Ş Ü R Ü
BOĞAZ SÜRÜNTÜLERİNDE HIZLI, GÜVENİLİR VE EKONOMİK A
GRUBU BETA HEMOLİTİK STREPTOKOKLAR (AGBHS) TESPİTİ
Numunenin
alındığı gün
hızlı sonuç
Yüksek analitik
özgüllük
Boğaz
kültürüne eş
değer duyarlılık
45dk
100 %
Boğaz
kültürüne eş
değer özgüllük
44 farklı
organizma üzerinde
test edildi
Yüksek analitik
duyarlılık
Düşük Maliyet
96,4 % 240 kob/ 4,5 TL/
Test
test
(SGK geri ödemesi - SUT
AGBHS NEGATİF ÇOCUKLARDA GEREKSİZ ANTİBİYOTİK
KULLANMAYALIM
AGBHS negatif
çocuk hastalar
tedavi için
antibiyotik
kullanımına gerek
yok
Gereksiz antibiyotik
kullanımı
bakterilerde
antibiyotik direncini
artırır ve yan
etkileri vardır
Artan bakteri direnci eskiden kısa
sürede tedavi edilebilen enfeksiyonel
hastalıkların, artık kolayca tedavi
edilememesine neden olur
İşlem Kodu 908045)
ÇOCUKLARDA AGBHS TESPİTİ ÖNEMLİ
AGBHS Akut
tonsillofarenjit
olgularının
çocuklarda
%15-30
oranında rastlanan
en sık bakteriyel
nedeni
AGBHS negatif
olgular
Tedavi için antibiyotik
kullanımına gerek
yok
AGBHS pozitif çocuk hastalar
akut romatizmal ateş veya
akut glomerülonefrit gibi
komplikasyonlar antibiyotik
kullanılarak önlenmeli
SİPARİŞ VE BİLGİ İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİN
ENGY Çevre ve Enerji Teknolojileri Biyoteknoloji
Araştırma ve Geliştirme Ltd.Şti.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark,
www.engy.com.tr
Ayrıntılı bilgi firmamızdan temin edilebilir
Download

broşürümüz