Download

informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1