Download

informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41