Download

Oznámenie o otváraní obálok, časť "KRITÉRIA"