17.02.2015
4-8 MAYIS
SIVILAR-YÜZEY
GERİLİMİ
4
2
5
3
6
1
17.02.2015
7
2
Download

4_8_mayıs_sıvılar_yüzey_gerilimi