Giresun Fmd1k Ara~tirma istasyonu MiidiirHigii
Bolge Yaprak-Toprak Analiz Laboratuvar1
2015 YILI ANALiZ BiRiM FiYATLARI
TOPRAK ANALiZLERi
Kodu
Paketin Adi
Ucreti
137
Standart Toprak Verimlilik Analizi
Paket 1(Saturasyon, Tuz, pH,-Kire<;,
Fosfor, Potasyum, Organik Madde)
50,00
138
Standart Toprak Verimlilik Analizi
Paket 2
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Organik Madde)
70,00
139
Toprak Verimlilik Analizi Paket 3
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, Fosfor,
Potasyum, Organik Madde, Demir,
Mangan, <;inko, Bakir)
120,00
140
Toprak Verimlilik Analizi Paket 4
(Saturasyon, Tuz, pH, Kire<;, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Organik Madde, Demir, Mangan, <;inko,
Bakir)
135,00
BiTKi ANALiZLERi
159
Stan dart Y aprak Analizi:
Toplam N. P. K. Ca. Mg. Fe. Mn. Zn. Cu
(Bu elementler d1~1nda yapilacak olan her
bir element analizi i9in 20 TL ticret
ahnir.)
TOPRAK BOR
=66,00
TOPRAK AZOT
77,00
=77,00
Download

2015 YILI ANALiZ BiRiM FiYATLARI 50,00 70,00 120,00 135,00 77,00