İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS
PROGRAMI 1,2
Pazartesi
1715-2000
İG-0028
Kapalı Alan
Çalışmalarında
İş Güvenliği
Prof. Dr. Özen
KILIÇ
2015-2300
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
İG-0006
İş Kazaları ve
Önleme Yönteml.
Prof. Dr. Ahmet
Mahmut KILIÇ
İG-0030
Büyük Endüstr.
Tes. Risk Değ.SEVOSO Pros..
Prof. Dr. Suphi
URAL
NOT: 1. Ders yapılacak yerler dersten sorumlu ilgili Öğretim Üyesi tarafından belirlenecektir.
2. Bilgi için ilgili Öğretim Üyesi ile görüşmeniz gerekmektedir.
Download

İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS