TEKN K B LG FÖYÜ
ÜRÜN TANIMI
EMS FORCE 805, dü ük viskoziteli modife edilmi bir hızlı yapı tırıcıdır. Emici, gözenekli yüzeyleri
yada yapı ması zor deri, ka ıt, ah ap yapı tırmak için formüle edilmi tir. Plastik, kauçuk, metal
yüzeylerde de çok yüksek hızla yapı ma sa lar.
UYGULAMA YER VE YAPI MA SÜRES
Deri, ka ıt, ah ap, metal gibi zor yapı an yüzeyleri yapı tırmak için formüle edilmi tir. Plastik, lastik
gibi yüzeyleri çok hızlı yapı tırır. Geni yüzeyli levhaların ve düz satıhların yapı tırılmasında
kullanılır.
Deri uygulamasında
Ka ıt uygumasında
Plastik - plastik uygulamasında
Lastik - lastik uygulamasında
Metal - metal uygulamasında
3-20 saniye
2-10 saniye
2-7 saniye
2-5 saniye
5-20 saniye
TEKN K B LG LER
* B LE M
* RENK
* TAM OLU UM SÜRES (20oC de)
* V SKOZ TE
* BO LUK DOLDURMA
* YANMA NOKTASI
* ÖZGÜL A IRLIK
* KESME/KAYMA MUKAVEMET
* ÇALI MA ISI ARALI I
* MUHAFAZA SÜRES (5 O C de)
: Etil siyanoakrilat
: effaf
: 24 Saat
: 20-40 cps
: 0.10 mm.
: > 85 o C
: 1.06
: 200 kg/cm2
: - 54 O C ila + 82 OC
: 12 Ay (Güne ı ı ından koruyunuz.)
AMBALAJ EKL
00805-1
00805-2
00805-3
00805-4
20 gr
50 gr
250 gr
1 kg
Kutu Adedi
30
24
6
1
Koli Adedi
360
144
24
6
UYARI !
Bu ürün cildi ve gözü anında yapı tırır. Kaza sonucu sürüldü ünde sıcak sabunlu suyla yıkayınız ve en
yakın sa lık merkezine ba vurunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.
EMS GRUP ENDÜSTR VE HIRDAVAT MALZEMELER LTD. T .
Tersane cad. Nafe Sk. Erdo anlar Merkezi No: 1 Kat:2 Karaköy/ stanbul
Tel: 0212 256 13 52 / ÜCRETS Z TEKN K DANI MA HATTI : 0800 211 60 39
EMS FORCE® EMS GRUP ENDÜSTR VE HIRDAVAT MALZEMELER LTD. T .’ nin tescilli markasıdır.
Download

TDS EMS Force 805 tr\374