METLAB II DENEY LİSTESİ
No
Deney Adı
Sorumlu Araş.Gör.
Levent Kartal,
1
Küpelasyon
Deneyin Yapılacağı Lab.
M – 203
Faiz Muhaffel
Burçak Avcı
2
3
4
Sülfürlü Bakır Konsantr. Sülfatlayıcı
Kavurma ile Bakır Üretimi
Bakır Rafinasyon ve Redüksiyon
Elektrolizi
Sementasyon-Hidroksit ÇöktürmeAnaliz Yöntemleri
Yasin Kılıç,
Yakup Yürektürk
Gizem Soydan
Dr. Güldem Kartal,
Çinko Redüksiyon Elektrolizi
M – 103
Mustafa Güven Gök
Didem Ovalı
Deniz Polat,
S – 204
Meltem Bolluk
Sıddıka Mertdinç
Barış Yavaş,
5
S – 307
S - 204
Çağatay Yelkarası
Sultan Sönmez
6
Karbotermik Redükleyici Ergitme
Onur Tazegül
M – 201
Erkan Kaçar
Üretim Holü
Erçin Çağan Duran
7
8
9
Kendiliğinden İlerleyen Yüksek
Sıcaklık Sentezi (SHS)
Demir Cevheri Tozlarının
Peletlenmesi
Demirli Hammaddelerin
İndirgenmesi
Mehmet Buğdaycı
Emre Tekoğlu
M – 102
Üretim Holü
Cengiz Hamzeçebi
Doğukan Çetiner
Selçuk Yeşiltepe
Üretim Holü
Utku Orçun Gezici
İpek Erdem,
Muhammet Karabaş
Fatma Ünal
M – 209
Download

Met. Lab. II Deneylerin Asistanları