_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
İÇERİK
II. CİLT
15. Altın ve gümüş ………………………………………………………………………………………….… 731
15.1
Altın ………………………………………………………………………………………..…….…
731
15.1.1
Altının doğada bulunuş şekli …………………………………………………………..
731
15.1.2
Altın zenginleştirme yöntemleri ………………………………………………………
731
15.1.2.1
Yerçekimi yöntemiyle zenginleştirme …………………………………….
732
15.1.2.2
Flotasyonla zenginleştirme ……………………………………………… 735
15.1.2.3
Özütleme yöntemiyle zenginleştirme ………………………………….…
736
Tankta özütleme yöntemi .………………………………… 736
15.1.2.3.1
15.1.2.3.2
Yığında özütleme yöntemi ……………………………….
738
15.1.2.4
Refrakter cevherlerden altın üretimi ….……………………………….…
742
15.1.2.5
Diğer altın üretim yöntemleri …………………………………………….
748
15.2
Gümüş ……………………………………………………………………………………..……..…
748
15.2.1
Gümüş üretimi …………………………………………………………………………..
749
15.2.1.1
Bakır konsantresinden gümüş kazanımı ………………………………….
749
15.2.1.2
Kurşun konsantresinden gümüş kazanımı ……………………..………
750
15.2.1.3
Çinko konsantresinden gümüş kazanım .……………………………….
750
15.3
Özütleme çözeltisinden altın ve gümüşün kazanılması …………………………..……………..…
750
Çinko tozu ile çöktürme ……………………………………………………………….
15.3.1
750
15.3.2
Aktif karbonla çözeltiden altın ve gümüşün kazanımı …………………………………
753
15.3.2.1
Kolonda soğurma yöntemi ………………………………………………
753
15.3.2.2
Pülpte karbon yöntemi ……………………………………………….…… 754
15.3.2.3
Özütlemede karbon yöntemi ……………………………………………
755
15.4
Sıyırma işlemi …………………………..…………………………………………………………… 755
Atmosferik sıyırma …………………………………………………………………….
15.4.1
755
15.4.2
Basınçlı altında sıyırma …………………………………………………………………
756
AARL sıyırma ………………………………………………….……………………….
15.4.3
756
15.4.4
Asitle sıyırma ……………………………………….……………………………….…
756
Alkolle sıyırma ………………………………………………………………………….
15.4.5
756
15.4.6
İyon değiştirme ……………………………………………………..…………………..
757
15.5
Altın ve gümüş konsantresinin ergitilmesi ………………………………………………………..…
757
15.6
Altın ve gümüşün elektrolizi …………..……………………………………………...…………..…
758
15.7
Saflaştırma …………………………..…………………………………………..…………………… 758
Ergitmeyle saflaştırma ………………………………………………………………….
15.7.1
758
15.7.2
Gazla saflaştırma ……………………………………………………..………………..…
759
Elektrolizle saflaştırma ………………………………….…….……………………..….
15.7.3
759
15.7.4
Asitle saflaştırma ……………………………………….………………………………… 760
15.8
Aktif karbonun tekrar kullanılabilir hale getirilmesi …………………………………………..…
765
15.9
Siyanür geri kazanma yöntemleri ………..…………………………………………….…………..… 765
15.10 Tesis atıklarının bertarafı ………………………………………………………………………..…
767
15.11 Siyanürün bozundurulması ……..………………………………………..……..…………………… 767
15.11.1 Doğal bozundurma ……………………………………………………..……………….
768
15.11.2 Hidrojen peroksit (H2O2) oksidasyonu ………………..……………….………………
770
15.11.3 Inco SO2 / hava yöntemi ……………………………….…….…….………………….
771
15.11.4 Alkali klorlama yöntemi ………………………………………………………………
773
15.11.5 Biyolojik arıtma ……………………………………….………………………………… 775
15.12 Bölüm kaynakları ……………………………………………………….………………….……..… 775
16. Antimuan………………………………………………………………………………………………..… 777
16.1
Antimuan mineralleri …………………………….……………………………………….…….…
777
16.2
Antimuan cevherlerinin zenginleştirmesi ……………………………………………………….…
778
16.3
Metal antimuan üretimi ……………………………………………………………………………..
783
16.4
Antimuanın kullanım alanları ………………………………………………………………………
786
16.5
Kaynaklar …………………………………………………………………………………………..
787
17. Arsenik ………………………………………………………………………………………………..…
789
17.1
Arsenik mineralleri …………………………….……………………………………….…….….…
789
17.2
Arsenik minerallerinin zenginleştirme …………………………………………………………..…
790
17.3
Suda arsenik ………………………………………………………………………………..……....
792
__________________________________________ vii _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
17.4
Ağaçların emprenye işlemi …………………………………………………………………………
17.5
Arsenikle ilgili bilgiler …………….……………………………………………………….……….
17.6
Kaynaklar ………………………………………………………………………………….……….
18. Alçı taşı………………………………………………………………………………………………....…
18.1
Alçı taşı …………………………….……………………………………….…….……………….…
18.2
Alçı taşının üretilmesi ………………………………………………………………………………
18.3
Alçı taşının zenginleştirilmesi ……………………………………………………………..……......
18.4
Doğal alçı üretimi …………………………………………………………………………………...
18.5
Yapay alçı taşı üretimi …………….……………………………………………………….….…….
18.6
Alçının kullanım alanları …………….………………………………………………………...……
18.7
Kaynaklar ………………………………………………………………………………….….……
19. Asbest…………………………………………………………………………………….…………....…
19.1
Üretim teknolojileri ……………….……………………………………….…….……………….…
19.2
Kullanım alanları ……………………………………………………………………………………
19.3
Kaynaklar ……………………………………………………………..………………………….....
20. Bakır ………………………………………………………………………………………………….…
20.1
Boyut küçültülme .……………………………………………………………………………….…
20.2
Bakır cevherleri zenginleştirme yöntemleri …………………………………………………………
Bakır cevherlerinin yerçekimi yöntemiyle zenginleştirilmesi ……………….………....
20.2.1
20.2.2
Bakır cevherlerinin flotasyonla zenginleştirilmesi ………………………………………
20.2.2.1 Sülfürlü minerallerin flotasyonu ……………………………………….….
20.2.2.2 Oksitli bakır cevherlerinin flotasyonu ………………….……………….….
20.2.2.3 Prit-pirotinli bakır cevheri flotasyonu ……………..…………………….….
20.2.2.4 Bakır-çinko-prit cevherlerinin flotasyonu ……………………………….….
20.2.2.5 Porfiri bakır yatakları …………..………………….…………………….….
20.2.2.6 Sülfürlü Cu ve Cu-Au yataklarının flotasyonu ………………………….….
20.2.2.7 Karmaşık yapılı Cu-Pb-Zn cevherlerinin zenginleştirilmesi ………….….
20.2.2.8 Masif Cu-Zn minerallerinin flotasyonu ………..……………………….….
20.2.2.9 Refrakter tipi Cu-Zn cevherlerinin zenginleştirmesi ….……………….….
20.2.2.10 Karmaşık yapılı cevherlerin flotasyonu ………………………………….….
20.2.2.11 Cu-Mo minerallerinin flotasyonu ……………………………………….….
20.2.2.12 Cu-Co minerallerinin flotasyonu ..………………………………………..
20.2.3
Özütleme yöntemiyle zenginleştirme ……………………………………………..……
20.2.3.1 Yerinde özütleme ………………………………………………………..….
20.2.3.2 Yığında özütleme ……………………………..………………….…….….
20.2.3.3 Siloda özütleme …………………….………………….……………….….
20.2.3.4 Tankta özütleme …………………………………………………………….
20.2.3.5 Basınç altında özütleme ……………………..…………….…………….….
20.3
Oksitli bakır cevherlerinin özütlenmesi ……………………………………..………………………
Sülfürik asitle özütleme ……………….…………………………………………..…....
20.3.1
20.3.2
Ferrik sülfat ile özütleme ………………………………………………………….……
Amonyakla özütleme ……………….…………………………………………….…....
20.3.3
20.3.4
Kostik soda ile özütleme …………………………………………………………….…
Sodyum siyanür ile özütleme ………………………………………………..………....
20.3.5
20.3.6
Bakteri özütleme ……………………………………………………………………….
20.3.7
Klorür sistemi ……………………………………………………………………….…
20.4
Özütleme eriyiğinden metal kazanımı …………………………….…………………………………
20.5
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
21.Barit …………………………………………………………………………………………………….…
21.1
Barit oluşumları ………………………………………………………………………………….…
21.2
Baritin zenginleştirilmesi …………………………………………………………………..…….…
21.3
Baritin kullanıldığı alanlar ……………………………………………………………………….…
21.4
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………..….
22.Bentonit ………………………………………………………………………………………………….…
22.1
Bentonit ……………………………………………………………………………..…………..…..
22.2
Bentonitin kimyasal özellikleri …………………………………………………………………….…
22.3
Bentonitin fiziksel özelliği ……………………………………………………………………….…
22.4
Bentonitin üretilmesi …………………………………………………………………………….…
__________________________________________
793
794
795
797
797
798
798
799
801
802
802
803
803
805
806
807
808
810
810
810
811
817
820
821
823
824
828
833
836
838
839
840
840
841
841
841
841
842
842
842
842
843
843
843
843
844
844
845
847
847
847
854
856
857
859
860
861
863
viii _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
22.5
Bentonit çeşitleri ………………………………………………………………………………….…
22.6
Bentonitin aktive edilmesi ……………………………………………………………………….…
22.7
Bentonitin kullanım alanları ……………………………………………………………………...…
22.8
Kaynaklar …………………………………………………………………………...…………….…
23. Boksit ………………………………………………………………………………………………….…
23.1
Boksit oluşumları ………………………………………………………………………………….…
23.2
Boksitlerin sınıflandırılması ……………………………………………………………………….…
Minerolojik yapılarına göre boksitler …………………………………….……………...
23.2.1
Oluşum şekline göre boksitler…………………………………………….……………..
23.2.2
23.2.3
Endüstriyel sınıflandırma ……………………………………………………………….
23.3
Ürün standartları…………………………………………………………………………………….…
23.4
Boksitin içediği safsızlıklar……………………………………………………………………………
23.5
Boksitin zenginleştirilmesi……………………………………………………………………………
23.6
Alumina üretimi ………………………………………………………………………………………
23.6.1
Asitle özütleme………………………………………………………….……………….
Bazik ortamda özütleme ………………………………………………….…………….
23.6.2
23.6.3
İndirgeme yöntemi ……………………………………………….……………….…….
23.7
Alüminyum sülfat üretimi ……………………………………………………………………….…
23.8
Aluminyum üretimi ……………………………………………………………………………….…
23.9
Alumina ve özellikleri ………………………………………………………………………………
23.10 Aluminanın kullanımı …………………………………………………………………………….…
23.11 Alumina çeşitleri ………………………………………………………………………………….…
23.11.1 Kalsine alümina ………………………………………………………….…………....
23.11.2 Aktifleştirilmiş alümina ………………………………………………….…………….
23.11.3 Tabular alümina ………………………………………………………….…………….
23.11.4 Ergimiş alümina ………………………………………………………….…………….
23.11.5 Yüksek saflıkta alümina ……………………………………………….……………....
23.11.6 Alumina hidrat ………………………………………………………….…………..…..
23.12 Boksitin kullanım alanları ……………………………………………………………………….…
23.13 Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
24.Bor mineralleri………………………………………………………………………………………….…
24.1
Bor mineralleri …………………………………………………………..……………………….…
24.2
Bor ürünleri ………………………………………………………..………..……………………..
24.3
Konsantre üretimi ………………………………………………………..……………………….….
24.3.1 Boraks pentahidrat üretimi ………………………………………………………………
24.3.1.1 Çözündürme süreci ……………………………………………………….….
24.3.1.2 Katı sıvı ayırımı …………………………………………………………..….
24.3.1.3 Kristalleştirme süreci ……………………………………………………….
24.3.1.4 Kurutma süreci ………………………………………………………..…….
Sodyum perborat üretimi ………………………………………………………….………
24.3.2
Borik asit üretimi ……………………………………………………………………………………
24.4
HCl ile borik asit üretimi ……………………………………………………………………………
24.5
Tinkal konsantresinden sodyum nitrat ve borik asit üretimi …………………………………..…….
24.6
Anhidrous üretimi …………………………………………………………………………………..
24.7
Elektroliz yöntemi …………………………………………………………………………….…….
24.8
Kristalleşme …………………………………………………………………………………………
24.9
24.10 Borun kullanım alanları ……………………………………………………………………………..
24.11 Yazarın düşünceleri …………………………………………………………………………..…….
24.12 Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
25.Cam …………………………………………………………………………………………………….…
25.1
Cam üretiminde kullanılan hammaddelerin özellikleri ………………………………………..…..
25.2
Kuvars kumunun zenginleştirilmesi …………………………………………………………….…
25.3
Cam üretimi ………………………………………………………………………………..…….…
25.4
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
26.Cıva …………………………………………………………………………………………………….…
26.1
Cıva içeren mineraller …………………………………………………………………………..…..
26.2
Cıva minerallerinin zenginleştirilmesi …………………………………………………………….…
26.3
Cıva üretimi ………………………………………………………………………………..…….…
__________________________________________
ix _________________________________________
864
865
866
867
869
869
870
870
870
870
872
872
873
873
875
876
887
888
888
892
892
892
893
893
893
894
894
894
894
895
897
897
899
901
905
906
907
907
907
907
908
912
912
913
914
914
919
922
923
925
926
933
934
936
937
937
938
941
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
26.4
Cıva ile ilgili bazı bilgiler ………………………………………………………………..…………
26.5
Cıvanın kullanım alanları ………………………………………………………………………….…
26.6
Cıvanın etkileri…………………………………………………………………………..…….….…
26.7
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
27. Çimento üretimi ……………………………………………………………………………………….…
27.1
Çimento üretimi ……………………………………………………………………………….….…
27.2
Klinker üretim yöntemleri …………………………………………………………………………..
Klinker hammaddeleri ……………………………………………………………………………….
27.3
Kimyasal modüller …………………………………………………………………………………..
27.4
Hidrolik modül …………………………………………………………………………..
27.4.1
Silikat modülü …………………………………………………………………………..
27.4.2
Alümunat modülü ……………………………………………………………………….
27.4.3
27.4.4
Kireç doygunluk faktörü ………………………………………………………………..
Yakılabilme indeksi ……………………………………………………………………
27.4.5
27.5
Klinker hammadde harmanının hazırlanması ………………………………………………………
27.5.1
İki hammaddeli harmanlar ………………………………………………………………
27.5.1.1 CaCO3 oranı ile klinkerdeki C3S oranının ayarlanması ……………………..
27.5.1.2 Oranlama ile iki bileşenli hammadde karışımının hesaplanması …………
27.5.2
Grafik ile iki bileşenli hammadde karışım oranının belirlenmesi …………………….
Çimento üretim ………………………………………………………………………………………
27.6
Klinker üretiminde ısıl işlem ……………………………………………………………………….
27.7
Klinkerin soğutulması ………………………………………………………………………………
27.8
Klinker öğütme devreleri ……………………………………………………………………………
27.9
27.10 Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
28. Demir cevheri ……………………………………………………………………………………………
28.1
Demir cevheri mineralleri ………………..………………………………………………………..…
28.2
Demir cevheri içindeki safsızlıklar ………………………………………………………….….…
28.3
Demir cevherinin kırılması ve elenmesi ………………………………………………………….…
28.4
Demir cevherinin öğütülmesi …………………………………………………………………….…
28.5
Demir cevherinin zenginleştirilmesi …………………………………………………………………
İnsan gücü ile zenginleştirme …………………………………………….………..…..
28.5.1
Yoğunluk farkının kullanıldığı zenginleştirme yöntemleri ……………….………….….
28.5.2
28.5.2.1 Sarsıntılı masalar ……………………………………….……………….….
28.5.2.2 Humprey spirali …………………………………………………………….
28.5.2.3 Reichert konileri …………………………………………………….………
28.5.2.4 Jigler …………………………………………………….…………………...
28.5.2.5 Ağır ortam zenginleştirmesi ……………………………………………..….
28.5.3
Manyetik zenginleştirme ………………………………………………….…………….
28.5.4
Flotasyonla zenginleştirme ………………………………………………………………
28.6
Örnek zenginleştirme tesisleri …………………………………………………………………….…
28.7
Demir cevherinin sinterlenmesi ………………………………………………………………….…
28.8
Demir cevheri konsantresinin peletlenmesi …………………………………………………………
28.9
Sünger demir üretimi …………………………………………………………………………….…
28.10 Yüksek fırın …………………………………………………………………………………..….…
28.11 Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
29. Diatomit ………………………………………………………………………………………………….
29.1
Diatomitin işlenmesi ………………………………………………………………………………..
29.2
Kullanım alanları …………………………………………………………………………………..
29.3
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
30. Feldispat………………………………………………………………………………………………….
30.1
Feldispat mineralleri ……………………………………………………………………………….…
Feldspatların fiziksel özellikleri …………………………………………………………………….
30.2
Feldspatların bulunuş şekilleri ………………………………………………………………………
30.3
30.3.1
Pegmatitler ……………………….……………………………………………………...
Feldispat filonları …………………………………………………………….………….
30.3.2
30.3.3
Nefelinli siyenit………………………………………………………………….……….
Alaskit………………………………………………………………….………………...
30.3.4
30.3.5
Grafik granit………………………………………………………………….…….……
__________________________________________
x _________________________________________
943
944
944
946
947
947
947
948
949
949
950
950
950
951
951
953
953
953
954
956
958
960
963
964
965
965
967
971
971
972
972
973
973
973
974
975
976
977
979
982
984
985
987
989
992
993
994
996
997
999
999
1000
1001
1001
1002
1002
1002
1002
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
Pertit………………………………………………………………….…………………..
30.3.6
Feldspatik kumlar …………………………………………………………….………....
30.3.7
30.3.8
Bozuşmuş granitler ……………………………………………………..……….……….
Feldspatın zenginleştirilmesi…………………………………………………………………..………
30.4
30.4.1
Manyetik zenginleştirme .……………………………………………………………...
Elektrostatik ayırma …………………………………………………….………….…..
30.4.2
30.4.3
Dinamik yoğun ortam ayırma yöntemi …………………………………….……………
Fotasyonla zenginleştirme …………………………………….………………………...
30.4.4
Feldispatın kullanım alanları …………………………………………………………………………
30.5
30.5.1
Seramik sanayi …………….……………………………………………………….…...
Cam sektörü …………………………………………………………….………..…….
30.5.2
30.5.3
Kaynak elektrotu üretimi ……………………………………………….……………….
Boya sanayi ……………………………………………………….……………….…...
30.5.4
30.5.5
Plastik sanayi…………………………………………………………………………….
Yazarın düşündükleri ……………………………………………………………………………..…
30.6
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
30.7
31. Floraspar ……………………………………………………………………………………………….…
31.1
Fluorsparın zenginleştirilmesi…………………………………………………………………….…
31.2
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………….…
31.3
Kaynaklar …………………………………………………………………………………………..…
32. Fosfat ………………………………………………….……………………………………………….…
Fosfat yataklarının oluşumu …………………………………………………………………………
32.1
Mağma kökeni fosfat yatakları ………………………………………………………..…
32.1.1
32.1.2
Birikme ile oluşmuş fosfat yatakları ………………………………………………….…
32.1.2.1 Denizel çökelti fosfat yatakları …….…………………………………….….
32.1.2.2 Fosfat çakılları …………………………………………………………….…
32.1.2.3 Guanolar ………………………………………………………………..….…
32.1.3
Taşınması ile oluşmuş fosfat yatakları ……………………………………………….…
32.1.3.1 Yıkama sonucu oluşmuş fosfat yatakları …………………………………….
32.1.3.2 Fosfatlanmış kayaçlar …………………………………………………..….…
32.1.3.3 Detritik fosfat yatakları ………………………………………………..….…
Fosfat kayaçlarının zenginleştirilmesi ……………………………………………………………..…
32.2
Şlam atma …………………………………………………………………………….…
32.2.1
Yoğunluğa bağlı zenginleştirme ……………………………………………………….…
32.2.2
Boyutuna göre ayırma ……………………………………………………………………
32.2.3
Manyetik Zenginleştirme …………………………………………………………..….…
32.2.4
Elektrostatik zenginleştirme …………………………………………………….…….…
32.2.5
Özütleme ……………………………………………………………………………….…
32.2.6
Flotasyonla zenginleştirme ……………………………………………………….….…
32.2.7
Isıl işlemle zenginleştirme …………………………………………………………….…
32.2.8
Fosfat zenginleştirme tesisleri ………………………………………………………………………
32.3
Fosfatın kullanım alanları ……………………………………………………………………………
32.4
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
32.5
33. Grafit ………………………………………………………………………………………………….…
33.1
Grafit oluşumları………………………………………………………………………………..….…
33.2
Grafitin zenginleştirilmesi ………………………………………………………….…………….…
33.2.1
Yerçekimi yöntemiyle zenginleştirme ………………………………….……………….
Flotasyon ……………………………………………………………….………………..
33.2.2
Ağır ortamla zenginleştirme ………………………………………….………………….
33.2.3
33.2.4
Özütlemeyle zenginleştirme …………………………………………….……….……...
33.2.4.1 Asitle özütleme …………………………………………………………...…
33.2.4.2 Alkalilerle kavurma …………………………………………………………
33.3
Grafitin kullanım alanları ……………………………………………………………………………
33.3.1
Metalürjide grafit kullanımı ……………………………………………………………..
33.3.2
Makina parçalarında yağlayıcı olarak grafit kullanımı ………………………………….
Kurşun kalem ucu üretimi ……………….………………………………………………
33.3.3
33.3.4
Motor ve jeneratör fırçaları üretimi …..………………………………………………….
Diğer kullanım alanları ………………………………………………………………….
33.3.5
__________________________________________
1003
1003
1003
1003
1003
1004
1004
1004
1008
1009
1011
1012
1012
1013
1013
1013
1015
1015
1020
1022
1023
1024
1024
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1026
1026
1026
1027
1027
1027
1027
1028
1028
1028
1029
1031
1036
1040
1043
1043
1044
1044
1045
1049
1049
1050
1050
1051
1052
1053
1053
1053
1053
xi _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
33.4
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
34.Kalay …………………………………………………………………………………………….…………
34.1
Kalay minerallerinin zenginleştirilmesi ………………………………………..……………..…...…
Yerçekimi yöntemiyle zenginleştirme ……………………………….….……………...
34.1.1
Yerçekimi ve flotasyonla zenginleştirme ………………………….….………………..
34.1.2
34.1.3
Konsantre atıklarından kalay üretimi …………………………….…………………....
34.2
Kalayın kullanıldığı yerler ………………………………………………………….…………….…
Kaynaklar …………………………………………………………………………………………..
34.3
35. Kalker………………………………………………………………………………………………………
35.1
Kalker ……………………………………………………………………………………………..…
35.2
Marn …………………………………………………………………………………………..…..…
35.3
Tebeşir …………………………………………………………………………………………….…
35.4
Kireç üretimi ……………………………………………………………………………………..…
Kirecin doğada dönüşümü …………………………………………………….…….…..
35.4.1
Kireç üretimi ………………………………………………………………….………..
35.4.2
Kireç fırınları ……….………………………………………………………….………..
35.4.3
35.4.3.1 Döner kireç fırınları ……………………………………………………….…
35.4.3.2 Dikey kireç fırınları ……………………………………………………….…
35.4.4
Kirecin söndürülmesi ………………………………………………………….………..
35.4.5
Kirecin öğütülmesi ………………………………………………………….………..…
35.5
Kirecin kullanıldığı yerler ………………………………………………………………..……..…
35.6
Kaynaklar ………………………………………………………………………………..………...…
36.Kalsit ………………………………………………………………………………………………….…
36.1
Kalsit …………………………………………………………………………………..………….…
36.2
Kalsit üretimi ……………………………………………….………………………………..….…
36.3
Yapay kalsit üretimi…………………………………………………………………………………
36.4
Kalsitin kuru öğütmesi …………………………………………………………………………..…
36.5
Kalsitin sulu öğütmesi ……………………………………………………………………….….…
36.6
Kalsit standartları ………………………………………………………………………………..…
36.7
Kalsitin kullanım alanları ………………………………………………………………………….…
36.8
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………..…
37.Killer………………………………………………………………………………………………………
37.1
Killerin özellikleri ……………………………………………………………………………….…
37.2
Kaolin ………………………………………………………………………………………………..
37.2.1
Kaolinin zenginleştirmesi …………………………………………………….………..
37.2.2
Kaolinin kullanım alanları ……..………………………………………………………
Kaynaklar …………………………………………………………………………………………..
37.3
38.Kobalt …………………………………………………………………………………………………..…
38.1
Kobalt üretimi …………………………………………………………………………………...…
Kobalt arsenidler……………………………………………………………...………..
38.1.1
Bakır-kobalt cevherleri, oksit ve sülfürler…………………………………….……..…..
38.1.2
38.1.3
Nikel sülfidler………………………………………………………………….………..
Nikel lateritler, oksitler……………………………………………………….…………
38.1.4
38.2
Kobalt minerallerinin zenginleştirilmesi…………………………………………………….…...…
Kobalt-bakır ayırımı ……………………………………………………….…………....
38.2.1
Kobalt-nikel- bakır ayırımı……………………………………………….……………...
38.2.2
38.3
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………...…
38.4
Kaynaklar………………………………………………………………………………………....…
39.Kömür………………………………………………………………………………………………….…
39.1
Kömürün özellikleri …………………………………………………………………………….…
39.1.1
Kükürt……………………………………………………………….…………………...
39.1.1.1 İnorganik kükürt……………………………………………………..….….
39.1.1.2 Organik kükürt…………………………………………………………...….
Kül ………………………………………………………………….…………………...
39.1.2
Nem …………………….………………………………………….…………………...
39.1.3
39.1.4
Uçucu maddeler …………………………………………………….…………………..
Kalorifik değer …………………………………………………….…………………...
39.1.5
39.1.6
Kömürün yoğunluğu …………………………………………….…………………...
__________________________________________
1054
1055
1055
1057
1059
1063
1064
1065
1067
1067
1070
1070
1070
1071
1071
1072
1073
1074
1076
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1086
1087
1089
1094
1095
1095
1095
1095
1097
1097
1097
1100
1102
1107
1107
1109
1109
1109
1109
1109
1110
1110
1110
1111
1111
xii _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
39.2
39.3
39.4
39.5
39.6
39.7
39.8
39.9
39.10
39.11
Kömürün sınıflandırılması …………………………………………………………………..….…
Yanma olayı ……………………………………………………………………………………..…
Kömür patlamaları ……………………………………………………………………………….…
Kömür kızışması ……………………………………………………………………………..….…
Kömürün kırılması ……………………………………………………………………………….…
Kömürün öğütülmesi …………………………………………………………………………….…
Kömürün öğütülebilirlik testi: Hardgrove yöntemi …………………………………………….…
Çimento üretiminde kömür kullanımı ……………………………………………………….…….…
Demir-çelik sektöründe kullanılan kömürün özellikleri ………………………………………….…
Kömürün temizlenmesinde kullanılan yöntemler ………………………………………………….…
39.11.1 Hidrolik ayırıcılar ………………………………………………….…………………...
39.11.2 Ağır ortam yöntemiyle temizleme ………………………………….…………………...
39.11.2.1 Ağır ortamın hazırlanması ……………………..……………………….….
39.11.2.2 Pülp yoğunluğu hesaplamaları ile ilgili sayısal örnek ……….………….….
39.11.2.3 Yüzdürme ve batırma eğrileri ………………………………………….….
39.11.2.4 Ağır ortam ayırıcıları …………………………………………………….….
39.11.2.4.1
39.11.2.4.2
39.11.2.4.3
39.11.2.4.4
39.11.2.4.5
39.11.2.4.6
39.11.2.4.7
39.11.2.4.8
39.11.2.4.9
39.11.2.4.10
39.11.2.4.11
39.11.2.4.12
39.11.2.4.13
39.11.2.4.14
39.11.2.4.15
Mc Nally üç ürünlü ağır ortam ayırıcısı………………..……………
Mc Nally ağır ortam ayırıcısı ………………………………………
McNally düşük akışlı ağır ortam ayırıcısı ……………………….…
Link-Belt tank tipi ağır ortam ayırıcısı………………………….…
OCC temizleyici …………………………………………….…….…
Barvoy ayırıcılar …………………………………………..…….…
Neldco tambur ayırıcılar …………………….………………….……
Wemco tambur ayırıcılar …………………………………….…..…
Wemco tanklı ayırıcı …………………………………………………
DSM temizleyicisi ………………………………………………..…
Drewboy ayırıcı ……………………………………………..………
Nortwalt ayırıcılar …………………………………………….……
Teska tambur ayırıcılar ………………………………………..……
Wemco koni ayırıcılar ………………………………………..……
Chance kum konisi …………………………………………..………
39.11.2.5 Ağır ortamın geri kazanımı ………………………………………………….
Merkezkaç kuvvetinin uygulandığı ayırıcılar ……………………….…………………
39.11.3.1 Silindir gövdeli ayırıcılar ……………………..……………………….….
39.11.3.2 Siklonlar ………………………………………………..…….………….….
39.11.4 Kömür yıkama spiralleri ………………………………………….…………………...
39.11.5 Jigler …………………….……………………………………………………………...
39.11.6 Sarsıntılı masa ……………………….………………………………………………...
39.11.7 Kömürün kuru temizlenmesi ……………………….…………………..……………...
39.11.8 Flotasyonla zenginleştirme ……………………….……………………….…………...
39.12 Temizlenmiş kömürün susuzlandırılması ……………………………………………………….…
39.13 Kömür yıkama tesislerinin yatırım maliyeti …………………………………………….…….…
39.14 Sonuç …………………………………………………………………………………………….…
39.15 Örnek tesisler ……………………………………………………………………………..…….…
39.16 Kaynaklar ………………………………………………………………………………………...…
40.Krom ……………………………………………………………………………………………….….…
40.1
Kromit yatakları ……………………………………………………..………………………….…
40.2
Kromitin zenginleştirilmesi ……………………………………………………………………….
40.2.1
Yerçekimi yöntemiyle kromitin zenginleştirilmesi .........................................................
40.2.2
Manyetik yöntemle kromitin zenginleştirilmesi ………………………………………..
40.3
Genel değerlendirme ……………………………………………………….…………………….…
40.4
Ferrokrom ……………………………………………………………………………………………
40.5
Kromun kullanım alanları………………………………………………….……………………….…
40.6
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
41.Kurşun-çinko ……………………………………………………………..…………………………….…
41.1 Kurşun mineralleri………………………………………………………………………………….…
41.2 Çinko mineralleri……………………………………………………………………………….….…
41.3 Kurşun-çinko yataklarının oluşumu…………………………………………………………….….…
39.11.3
__________________________________________
1111
1112
1112
1113
1113
1115
1117
1117
1122
1123
1125
1126
1129
1130
1132
1134
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1141
1142
1142
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1148
1149
1150
1150
1151
1152
1152
1153
1153
1160
1161
1161
1162
1163
1168
1170
1171
1174
1178
1179
1179
1181
1183
xiii _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
41.4 Kursun-çinko mineralleri zenginleştirme yöntemleri ……………………………………………….
Yerçekimi yöntemleri ………………………………………………………….………
41.4.1
41.4.2
Flotasyonla zenginleştirme ………………………………………………….……..….
41.4.2.1
Kurşun-çinko sülfid ve kurşun-çinko oksit cevherinin zenginleştirilmesi …
41.4.2.2
Sülfürlü kurşun çinko minerallerinin flotasyonu ……………..………….…
41.4.2.3
İri taneli kurşun-çinko cevherleri …………………………..…………….…
41.4.2.4
İri taneli kurşun-çinko sülfid yatakları ……….………………………….…
41.4.2.5
Disemine masif sülfid cevherlerinin zenginleştirilmesi ………………….…
41.4.2.6
Refrakter tipi kurşun-çinko cevherleri …………..……………………….…
41.4.2.7
Kurşun-çinko-gümüş cevherlerinin zenginleştirmesi ………..………….…
41.5 Kurşun ve çinkonun kullanım alanları ……………..…………………………………………….…
41.6 Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
42.Kuvars, kuvars kumu, kuvarsit …….……………….………………………………………………….
Kuvars ……………………………………………………………………………………………….
42.1
Kuvars kumu …………………………………………………………………………………………
42.2
Kuvars kumunun zenginleştirilmesi…………………………………………..….………
42.2.1
42.2.2.1 Yerçekimi yöntemiyle zenginleştirme ………………………..………….….
42.2.2.2 Flotasyonla zenginleştirme ……………………..……………………….….
42.2.2.3 Özütlemeyle zenginleştirme …………………………………………………
Kuvars kumunun kullanım alanları ………..…………………………………..………..
42.2.2
Kuvarsit ………………………………………………………………………………………………
42.3
42.4
Kaynaklar ………………………………………………………………………..……………….…
43. Kükürt………………………………………………………………………………………………….…
43.1
Kükürt yataklarının oluşumu ………………….………………………………………………….…
Hidrotermal kükürt yatakları ………………………………………………….………..
43.1.1
Çökelti kükürt yatakları ………………………………….…………………….……….
43.1.2
43.1.3
Volkanik kükürt yatakları …………….……………………………………….……….
43.2
Üretim yöntemleri ve teknoloji ………….……………….……………………………………….…
43.2.1
Doğal kükürt yataklarından üretim …………..………………………………….………
Çözelti madenciliği ile kükürt üretimi ………………….…………………….………..
43.2.2
43.2.3
Doğalgaz ve ham petrolden kükürt üretimi …………………………………….………..
Parça cevherden kükürt üretimi ………..……………………………………….……….
43.2.4
Bitümlü şistlerden kükürt üretimi …………..…………….…………………….……….
43.2.5
43.3
Kükürt minerallerinin flotasyonla zenginleştirmesi …….…….………………………………….…
43.4
Sülfürsüzleştirme yöntemleri ………….………………...……………………………………….…
43.4.1
Kuru sülfürsüzleştirme yöntemleri ………………………………………………………
43.4.2
Yaş sülfürsüzleştirme yöntemleri ……………………………………………………….
43.4.2.1 Kireçtaşının kullanıldığı yaş sülfürsüzleştirme yöntemleri ….……………...
43.4.2.2 Kirecin kullanıldığı yaş sülfürsüzleştirme yöntemleri ……….………….…
43.4.2.3 Tek alkali yıkama süreci ………………………………………………….….
43.4.2.4 Wellman-Lord yöntemi ……………………………….………………….…
43.4.2.5 Çift alkalili sülfürsüzleşleştirme süreci ……………..…………………….…
Sülfürik asit üretimi............... …………………………………………………………………….…
43.5
Kükürt kullanımı ………………………………………………………………………………….…
43.6
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
43.7
44.Lityum………………………………………………………………………………………………….…
44.1
Lityum mineralleri …………………………………………………………..…………………….…
44.2
Lityum üretimi …………………………………………………………………………….…….…
44.2.1
Göl sularından lityum üretimi ……………………………………………….…..……..
Minerallerden lityum üretimi ……………………………………………………………
44.2.2
44.3
Lityum minerallerinin zenginleştirilmesi ………………………………………………….…….…
44.3.1
Özütleme ……………………………………………….….………………………..…..
44.3.1.1 Sülfürik asitle özütleme…………………………………………………….…
44.3.1.2 Sodyum karbonatla özütleme…………………………………………….….
44.3.2
Yerçekimi ve flotasyonla zenginleştirme ……………………………….….…….……..
44.3.3
Flotasyonla zenginleştirme ……………………………….………………….….……..
44.4
Lityum karbonat üretimi ……………………………………………..…………………….…….…
44.5
Lityum hidroksit üretimi …………………………………………………………..……….…….…
__________________________________________
1184
1185
1186
1190
1194
1194
1195
1196
1197
1197
1199
1199
1201
1201
1203
1203
1203
1205
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1210
1210
1210
1211
1211
1211
1212
1214
1214
1214
1215
1216
1216
1216
1216
1217
1217
1217
1218
1220
1221
1223
1223
1224
1224
1225
1226
1228
1229
1229
1230
1232
1234
1235
xiv _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
44.6
Lityum klorür üretimi ……………………………………………………………………...…….…
44.7
Kullanım alanları ………………………………………………………………………….…….…
44.8
Kaynaklar ………………………………………………….……………………………………..…
45. Manyezit …………………………………………………………………………………………………
45.1
Manyezitin özellikleri …………………………………………………………………………….…
45.2
Manyezitin zenginleştirilmesi …………………………………………………………………….…
Fiziksel zenginleştirme yöntemleri …………………………………………..………..
45.2.1
45.2.2
Flotasyon ………………………………………………………………….…………..…
45.3
Manyezitin ısıl işlemleri ………………………………………………………………………….…
45.4
Manyezitten MgO üretimi ……………………………………………………………………….…
Karbon dioksit ile atmosfer basıncında özütleme ………………………….…………..
45.4.1
45.4.2
Karbon dioksit ile basınç altında özütleme ……………………………………………
Kalsiyum klorürle özütleme yöntemi ……………………………………….…..……..
45.4.3
45.4.4
Deniz suyundan MgO üretilmesi …………………………………………….…………
45.5
Manyezitin kullanım yerleri ……………………………………………………………………….…
45.6
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
46.Manganez ……………………………………………………………………………………………….…
46.1
Manganez mineralleri……………………………………………………………………………….
46.2
Manganez cevherinin zenginleştirilmesi …………………………………………………………..
Oksitli cevherler………………………………………………………………….………
46.2.1
46.2.2
Karbonatlı cevherler ……………………………………………………………………
46.2.3
Pilde kullanılan manganezin zenginleştirilmesi …………………………………………
46.2.4
Diğer zenginleştirme devreleri ………………………………………………………….
46.2.5
Silisli manganez cevherleri ……………………………………………………………
46.3
Manganezin hidrometalürjisi …………………………………………………………………….…
46.4
Ferromanganez ve elektrolit manganez dioksit üretimi ………………………………………….…
Yüksek fırında ferromanganez üretimi ………………..……………………….………..
46.4.1
46.4.2
Elektrik ark ocaklarında ferromanganez üretimi ……………………………………….
46.5
Manganez kullanım alanları ………..…………………………………………………………….…
46.6
Kaynaklar ……….……………………………………………………………………………….…
47.Mika………………………………………………………………………………………………….….…
47.1
Mikanın zenginleştirilmesi…………………………………………………………………..…….…
Asit katyonik flotasyon yöntemi ……………………………………………….……….
47.1.1
Alkali ortamda anyonik-katyonik flotasyon …………..……………………….………..
47.1.2
47.1.3
Asit katyonik ve alkali anyonik-katyonik yöntemi ……….…………………….……….
47.2
Mikanın öğütülmesi…………………………………………………………………………….…
47.3
Mikanın kullanım alanları …………..…………………………………………………………….…
47.4
Kaynaklar ………………………………………..……………………………………………….…
1237
1238
1239
1241
1241
1242
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1251
1252
1254
1255
1256
1257
1258
1258
1262
1263
1264
1265
1265
1267
1268
1269
1269
1270
1271
1271
1272
48.Molibden …………………………………………………………………………………………………
48.1
Molibden Birincil yataklardan molibden üretilmesi minerallerinin zenginleştirilmesi …………….
Birincil yataklardan molibden üretilmesi …………..………………………….………..
48.1.1
48.1.2
Molibden minerallerinin yan ürün olarak kazanılması ………………………………….
48.2
Molibden kullanım alanları ……………………………………………………………………….…
48.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
49.Nadir toprak elementleri …………………………………….………………………………………….
49.1
Nadir toprak elementleri içeren mineraller ……………………………………………………..…
49.2
Nadir toprak element minerallerinin zenginleştirmesi ……………………………………………..…
Fiziksel yöntemiyle zenginleştirme ……………………………………….……………..
49.2.1
49.2.1.1 Monazit cevherinin zenginleştirilmesi ……………………………….….….
49.2.1.2 Plaserlerden monazit konsantresi üretimi …………………………….….…
49.2.1.3 Bastnazit cevherinin zenginleştirilmesi ………………………………..….…
NTE minerallerinin flotasyonla zenginleştirmesi ………………………………………
49.2.2
49.3
Ksenotim üretimi ………………………………………………………………………………….…
49.4
Yitriyum oksit üretimi ………………………………………………………………………….….…
49.5
NTE Konsantrelerinin özütlenmes …………………………………………………………………
Monazitin özütlenmesi …………………………………………………….……...……
49.5.1
49.5.1.1 Monazitin asitle özütlenmesi …………………………………………….….
1273
1273
1273
1275
1279
1280
1281
1282
1284
1286
1288
1288
1291
1293
1298
1299
1300
1304
1304
__________________________________________
xv _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
49.5.1.2 Monazitin alkali ortamda özütlenmesi ………………………………….….…
IRE yöntemiyle özütleme …………………………………………………….…….……
49.5.2
Bastnazitin özütlenmesi ………………………………………………….………..……
49.5.3
Bastnazitin klorlanması ………………………………………………….………….…
49.5.4
49.6
Beylikakır NTE mineralleri yatağı ……………………………………………………………….…
49.7
Nadir toprak elementlerinin kullanımı ………………………………………………………….….…
49.8
NT metallerden mıknatıs üretimi ……………………………………………………………….….…
49.9
Türkiye’deki NTE geleceği ile ilgili yazarın düşünceleri ……………………………………….…
49.1
Kaynaklar …………………………………………………………………………………………..…
50.Nikel …………………………………………………………………………………………………….…
50.1
Nikel mineralleri ……………………………………………………………………………….….…
50.2
Nikel yataklarının oluşumu ……………………………………………………………………….…
50.3
Nikel cevherlerinin zenginleştirilmesi …………………………………………………………….…
Sülfürlü nikel cevherlerinin zenginleştirilmesi …………………………….………..…..
50.3.1
50.3.2
Lateritik cevherlerden nikel kazanımı ……………………………………….…….…….
50.3.2.1 Ergitme yöntemi ………………………………………………………….…
50.3.2.2 Hidrometalurjik yöntemler ……………………………………………….…
Caron yöntemi ……………………………………………..…
50.3.2.2.1
Yüksek basınç altında asit özütleme ……………….…………
50.3.2.2.2
50.3.2.2.3
Atmosfer basıncı altında tanklarda özütleme ………..………
Yığında özütleme …………………………………………..…
50.3.2.2.4
50.3.2.2.5
Atmosfer ve basınç altında özütleme ……………………….…
50.4
Özütleme sonrası metal kazanımı ………………………………………………………………….…
50.4.1
Karışık sülfid çöktürme …………………………………………………….……….….
Karışık hidroksit çöktürme …………………………………………………….….……..
50.4.2
50.5
Yeni üretim yöntemleri …………………………………………………….….…….…………..…
50.5.1
Atmosfer basıncında sülfürik asitle sülfonat şeklinde özütleme …………..….………..
Hidroklorik asitle özütleme ……………………………………………….………….….
50.5.2
50.5.3
Oksitli cevherlerin bakteri özütlemesi ………………………………………………….
Activox yöntemiyle metal kazanımı …………………………………………...………..
50.5.4
50.6
Nikelin rafine edilmesi …………………………………………………………………………….…
50.7
Nikelin kullanım alanları ………………………………………………………………………….…
50.8
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
51. Pomza ve perlit ………………………………………………………………………………………..…
51.1
Pomza ……………………………………………………………………………………………..…
51.1.1
Pomzanın kimyasal özellikleri ……………………………………………….…..……..
Pomzanın fiziksel özellikleri ……………………………………………….…………..
51.1.2
51.1.3
Pomzanın kullanım alanları ………………………………………………….…………..
51.2
Perlit …………………………………………………………………………………………………
Perlitin kimyasal özellikleri ……………………………………………….…..………...
51.2.1
51.2.2
Perlitin fiziksel özellikleri ……………………………………………….…………..…..
Perlitin genleştirilmesi ………………………………………………….………….…..
51.2.3
Perlitin kullanıldığı yerler ………………………………………………….………..…..
51.2.4
51.3
Kaynaklar ……………………………………………………………..…………………………..…
52. Potas ……………………………………………………………………………………………..…….…
52.1
Potas üretimi ve zenginleştirilmesi ……………………………………………………………….…
52.2
Kristalleştirme …………………………………………………………………………………….…
52.3
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………….…
52.4
Kaynaklar…………………………………………………………………………………………..…
53.Profillit ………………………………………………………………………………………………….…
53.1
Profillitin üretim ve zenginleştirilmesi …………………………………………………………….…
53.2
Kullanıldığı yerler …………………………………………………………………………….….…
53.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
54.Stronsiyum……………………………………………………………………………………………….
54.1
Üretim yöntemi ve zenginleştirilmesi …………………………………………………………...…
54.2
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………...…
54.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………….…….…
55. Talk .…………………………………………………………………………………..……………….…
__________________________________________
1305
1307
1307
1310
1311
1312
1318
1318
1319
1321
1321
1323
1323
1325
1329
1329
1330
1330
1332
1337
1338
1339
1341
1341
1324
1343
1343
1344
1346
1346
1348
1350
1350
1353
1353
1353
1353
1354
1355
1356
1356
1357
1358
1359
1361
1361
1363
1365
1366
1367
1367
1368
1368
1369
1369
1369
1370
1371
xvi _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
55.1
Zenginleştirme yöntemleri ……………………………………………………………………….…
55.2
Talkın kullanım alanları ………………………………………………………………………….…
55.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
56.Titanyum ……………………………………………………………………………………………….…
56.1
Titanyum minerallerinin zenginleştirilmesi ……………………………………………………….…
56.2
Titanyumun kullanım alanları ……………………………..…………………………………….…
56.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
57.Toryum ………………………………………………………………………………………………….…
57.1
Toryum üretimi ……………………………………….………………………………………….…
57.2
Toryumun kullanım ……………………………………………………………………………….…
57.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
58.Trona ………………………………………………………………………………..………………….…
58.1
Trona……………………………………………………………………………………………….…
58.2
Tronadan soda külü üretimi …………………………………………………………………………
Seskibarbonat yöntemi……………………………………………………….……….….
58.2.1
58.2.2
Monohidrat yöntemi ………………………………………………………….……..…..
Karbonatlaştırma yöntemi …………………………………………………….………..
58.2.3
58.2.4
Alkali ortamda soda külü üretim yöntemi …………………………….…………..…..
58.3
Yapay yolla soda külü üretimi ………………………………………………….……………….…
Le Blanc üretim yöntemi ……………………………………………………….………..
58.3.1
58.3.2
Solvay üretim yöntemi ………………………………………………………….……….
58.4
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………….…
58.5
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
59.Tungsten ………………………………………………………………………………………………….
59.1
Tungsten minerallerinin zenginleştirilmesi ……………………………………………………….…
59.2
Uludağ volfram tesisi …………………………………………………………………………….…
59.3
Volframit ve şelit konsantrelerinin işlenmesi ………………………………………………….…
Asitle özütleme ………………………………………………………………..………..
59.3.1
Alkali ortamda özütleme …………………………………………………….…….…….
59.3.2
59.3.2.1 Alkali ortamda kavurma yöntemi ……………………………………..….….
59.3.2.2 Basınç altında kostik soda ile özütleme ………………………………….….
59.3.2.3 Basınç altında soda ile özütleme ………………………………………….…
Safsızlıkların temizlenmesi ………………………………………………….…………..
59.3.3
59.3.4
Klorlama süreci ……………………………………………………………….………..
59.4
Tungstenin Kullanım Alanları …………………………………………………………………….…
59.5
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
60.Tuz ……………………………………………………………………………….…………………….…
60.1
Tuz üretimi ……………………………………………………………………………………….…
60.1.1
Yeraltı tuz yataklarından üretim ………………………………………….……….….
Çözelti madenciliği ile tuz üretimi …………………………………………….………..
60.1.2
60.1.3
Deniz, göl ve kaynak sularından tuz üretimi ……………………………….……….…..
Deniz tuzlalarından üretim …………………………………………………….………..
60.1.4
Göl sularından tuz üretimi ………………………………………………….……….…..
60.1.5
60.1.6
Tuzlu kaynak sularından tuz üretimi ………………………………………….…….…..
60.2
Kristalleştirme …………………………………………………………………………………….…
60.3
Vakumlu buharlaştırma ve tuzun saflaştırılması ………………………………………………….…
60.4
Tuzun kullanım alanları ………………………………………………………………………….…
60.5
Kaynaklar ……………………………………………………………………………………………
61.Uranyum …………………………………………………………………………………………………
61.1
Uranyum mineralleri ……………………………………………………………………….…….…
61.2
Uranyum minerallerinin zenginleştirilmesi ……………………………………………………….…
61.2.1
Kırma ve öğütme ………………………………………………………….………….….
Zenginleştirmede yerçekimi yöntemleri ……………………………….……………….
61.2.2
Flotasyon ……………………………………………………………….………………..
61.2.3
61.2.4
Kavurma ……………………………………………………………………..…..………
Özütleme ……………………………………………………………….…………….….
61.2.5
61.2.5.1
Özütleme tepkimeleri …………………………………………………….…
Asitle özütleme ………………………………………….…
61.2.5.1.1
__________________________________________
1372
1374
1376
1377
1377
1383
1384
1385
1386
1388
1389
1391
1391
1393
1393
1394
1396
1399
1397
1397
1398
1401
1402
1403
1404
1408
1410
1410
1412
1412
1413
1413
1413
1414
1414
1416
1417
1418
1418
1418
1419
1422
1423
1424
1424
1426
1429
1429
1431
1431
1432
1433
1434
1434
1435
1437
1439
1440
xvii _________________________________________
_____ CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRME II. CİLT _____
61.2.5.1.2
Alkali özütleme ……………………………………………
61.2.5.2
Atmosfer basıncında asitle özütleme ……………………….…………….….
61.2.5.3
Atmosfer basıncı altında alkali özütlemesi ……………………..……….….
61.2.5.4
Basınç altında otoklavlarda asitle özütleme …………………………..….….
61.2.5.5
Basınç altında alkali özütlemesi …………………………………………….
61.2.5.6
Güçlü asitle ıslatma ve yıkama yöntemi ………………………………….….
61.2.5.7
Yerinde özütleme ………………………………….………………………..
61.2.5.8
Yığında özütleme ………………………………………………….…….….
61.2.5.9
Bakteri özütlemesi ……………………………………………………….….
61.3
Uranyumun özütleme çözeltisinden kazanımı …………………………………………………….…
61.4
Nükleer yakıt döngüsü …………………………………………………………………………….…
61.5
Uranyumun kullanım amacına uygun zenginleştirilmesi …………………………………..…….…
61.5.1
Gaz difizyonu ile zenginleştirme ……………………………………………….……….
Isısal difüzyon ………………………………………………………….……………….
61.5.2
61.5.3
Elektromanyetik zenginleştirme ………………………………………….……………..
Merkazkaç uygulamalı zenginleştirme …………………………………….……………
61.5.4
Plazma ayırma …………………………………………………….…………………….
61.5.5
61.5.6
Diğer yöntemler ………………………………………………………….……….…….
61.6
Yakıt bataryalarının hazırlanması ………………………………………………………………...…
61.7
Uranyumun kullanıldığı yerler …………………………………………………………………….…
61.8
Yazarın notu …………………………………………………………………………………..….…
61.9
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
62.Vanadyum ……………………………………………………………………………………………….…
62.1 Vanadyum üretimi ………………………………………………………………….…………….…
62.2 Vanadyumun kullanım alanları ……………………………………………….………………….…
62.3 Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
63.Vollastonit …………………………………………………………………………………………….…
63.1
Üretim teknolojisi ……………………………………………………….……………………….…
63.2
Kullanım alanları ………………………………………………………………………………….…
63.3
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
64.Zeolit ………………………………………………………………………………………..………….…
64.1
Zeolitlerin üretim ve zenginleştirilmesi ……………………………………………………….….…
64.2
Suyun sertliğinin giderilmesi………………………………………………………………….…….…
64.3
Zeolitin kullanım alanları…………………………………………………………………….…….…
64.4
Kaynaklar ………………………………………………………………………………………….…
II. Cildin ekleri ………………………………………….……………………………………..………….…
İndeks …………………………………………………………………………………………..………….…
__________________________________________
1441
1445
1447
1448
1450
1450
1451
1452
1453
1454
1458
1460
1461
1462
1463
1463
1464
1464
1464
1465
1466
1468
1471
1471
1477
1478
1479
1479
1480
1480
1481
1481
1482
1483
1484
1485
1491
xviii _________________________________________
Download

İÇERİK