«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
Asya ve Avrupa’nın bağlantı noktası; TÜRKİYE…
BAŞKENT ANKARA
Başkent Ankara’nın batısında, 5 MİLYON m2 üzerinde kurulu, ulaşımı
dokusuyla uyumlu bir sanayi
kenti.
kolay şehir ve çevre
1967’den beri
hep birlikte üretiyor…
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BÖLGESEL VE SEKTÖREL KALKINMA ÇALIŞMALARI
BÖLGESEL VE SEKTÖREL KALKINMA
Sektörel Rekabet Analiziyle çıktığımız yolda ortaklaşa rekabet anlayışıyla 6 ayrı sektörde
örnek Kümelenme projeleri sürdürüyoruz.
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
5.200 firma, 17 ana sektör ve 139 işkolunda
Türkiye ve dünya için üretiyoruz…
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
FAALİYET ALANLARI
Makine ve makine ekipmanları
Ambalaj, baskı ve kırtasiye
Metal ve metal işleme
Gıda ve endüstriyel mutfak
Elektrik & Elektronik
Kent mobilyaları ve peyzaj
Yapı ve inşaat
Kimyasallar-boya
Otomotiv
Teknik malzeme ve ekipmanlar
İş ve İnşaat Makineleri
Mühendislik ve Tasarım
Plastik kauçuk
Medikal Sanayi
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
Ostim, 1997 yılında OSB statüsü kazanmıştır. OSB Müdürlüğü Bölgenin,
tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini gerçekleştirmekte, bölge firmalarının
rekabet gücünü arttırıcı faaliyetlerde bulunmaktadır.
•
Elektrik ve doğalgaz
•
Müşteri Memnuniyeti
•
İmar-iskân ve altyapı
•
Bilgi ve İletişim
•
Fuar-organizasyon
•
Basın ve halkla ilişkiler
•
Çevre düzenleme ve denetim
•
Eğitim hizmetleri
•
Güvenlik hizmetleri
•
•
İşyeri Ruhsat işlemleri
İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
takibi
•
İnsan kaynakları
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
Yenilenebilir enerji, çevre ve ilişkili sektörlerde yurtiçi ve yurtdışı Pazar
payını «sürekli inovasyon ve sürdürülebilir ihracat» anlayışı ile artırarak
yerel kaynaklarla yerli ihtiyaçlara cevap vermek, yenilenebilir enerji ve
çevre teknolojileri sektörlü ihracatında başta Orta Doğu, Afrika ve Asya
olmak üzere 2035 yılında dünyada önde gelen inovasyon ve üretim
merkezlerinden biri olmak.
Kuruluş Yılı
Destekleyen Kurum Sayısı
Üye KOBİ Sayısı
Toplam Personel Sayısı
Üniversite Mezunu
Mühendis Sayısı
İyi Seviyede Yabancı Dil Bilen
: 2008
: 30
: 62
: 523
: 292
: 133
: 181
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
DESTEKLEYİCİ
KURULUŞLAR
İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLLERİMİZ
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
ORTAK
REKABET VE İNOVASYON İÇİN
ORTAK
LOBİ
EĞİTİM
DANIŞMANLIK
TEDARİK
TANITIM
PAZARLAMA
ARGE
LABORATUAR
PROJE
İŞ MODELLERİ
PERSONEL
SERVİS
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
KOBİ’lerin; çevre bilinci, çevre mevzuatını
uygulamada karşılaşacakları zorlukların
tespiti ve çevreye olan kirletici etkilerinin
çözümüne yönelik olarak KOSGEB’in çevre
ile ilgili yol haritasının belirlenmesini
amaçlanmaktadır.
• KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin
oluşturulmasına yönelik faaliyetler,
• Ostim’de yer alan 25 ve Türkiye
genelinde 60 Kobide yapılan analizler
ile sektörel raporlamalar, bilgilendirme
seminerleri, yurtdışı teknik ziyaretler
düzenlenmiştir.
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
PROJENİN AMACI;
GELİŞTİRİLECEK YAZILIM PROGRAMIYLA, KOBİLERİN HAMMADDE VE ATIK
BİLGİLERİ BİR VERİTABANINDA TOPLANARAK, TEMİZ ÜRETİM VE
ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZUN TEMELLERİ OLUŞTURULACAKTIR.
PROJE ORTAKLARI;
• OSTİM
• TOBB ETÜ
• İSVİÇRE FHNW
• İSVİÇRE LOZAN ÜNİVERSİTESİ
• SOFIES
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
Ostim’in tamamına yayılmış durumdaki fiber optik network
sistemiyle “Sanal Fabrika” vizyonu…
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ BÖLGESİNE DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
[email protected]
«Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm »
Download

Gelenekselden Sürdürülebilirliğe Dönüşüm