KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
1. TOPLUMSAL MUTABAKATIN SAĞLANMASI
AMAÇ
HEDEF
1.1. SOSYAL DİYALOĞUN
ARTIRILMASINA YÖNELİK
ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
EYLEM
NO
1
2
EYLEM
PERFORMANS GÖSTERGESİ
KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE DEĞERLENDİRME
KAMU KESİMİNİN EKONOMİK VE SOSYAL TARAFLAR İLE
VE YÖNLENDİRME KURULUNUN OLUŞTURULMASI VE
İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEKTİR.
İLGİLİ PAYDAŞLARDAN KATKI ALINMASI
EĞİTİM KURUMLARINDA BİLİNÇLENDİRME
FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEKTİR.
OKULLARDA KAYITDIŞI YAŞAM KONUSUNDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN; KONFERANS, PANEL, YARIŞMA
PROGRAMI VD ETKİNLİKLERİN SAYISI,
KONUNUN DAHİL EDİLDİĞİ DERS MÜFREDAT SAYISI
1.2. KAYITLI YAŞAM BİLİNCİNİN
OLUŞMASINA YÖNELİK
KAMPANYALAR VE EĞİTİM
PROGRAMLARININ
UYGULANMASI
3
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDE BİLİNÇLENDİRME
FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLECEKTİR.
KONUYA YÖNELİK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE
BİRLİKTE DÜZENLENEN BİLİNÇLENDİRME ETKİNLİĞİ
SAYISI
GÖRSEL VE YAZILI BASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
PROGRAM SAYISI
4
TOPLUMSAL KAMPANYALAR YÜRÜTÜLECEKTİR.
3. KAYITLI
2. EKONOMİNİN İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINARAK EĞİTİMİN
YAŞAMIN TEŞVİK
YAPILANDIRILMASI
EDİLMESİ
ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN
ETKİNLİKLERİN SAYISI
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE
BAŞBAKANLIK
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI - İLGİLİ SİVİL TOPLUM
ÖRGÜTLERİ
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI - YÖDAK - YYK
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
TAKVİM
EYLÜL 2013 VE PROGRAM
SÜRECİ
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
EYLÜL 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
5
YÜKSEK ÖĞRENİMDE BURS SAHA VE SAYILARI ÜLKE
YÜKSEK ÖĞRENİMDE BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE
İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINARAK BAŞARI KRİTERLERİ İLE
BURS ALAN ÖĞRENCİ SAYISI
YAPILANDIRILACAKTIR.
6
YÜKSEK ÖĞRENİMDE İKİ YILLIK MESLEK EĞİTİM
ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN BURS SAYISI VE
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
YÜKSEK ÖĞRENİMDE İKİ YILLIK MESLEKİ EĞİTİM TEŞVİK
TUTARLARI İLE MEZUNİYET SONRASI ALANLARINDA İŞ GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
EDİLECEKTİR.
KURACAKLARA UYGUN KOŞULARDA SAĞLANAN KREDİ VE SPOR BAKANLIĞI
İMKANI SAYISI VE TUTARLARI
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
EYLÜL 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
7
ORTA ÖĞRETİMDE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM TEŞVİK
EDİLECEKTİR.
ORTA ÖĞRETİMDE MESLEKİ TEKNİK OKUL
ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN BURS SAYISI VE
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
TUTARLARI İLE MEZUNİYET SONRASI ALANLARINDA İŞ GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
KURACAKLARA SAĞLANAN UYGUN KOŞULLU KREDİ
VE SPOR BAKANLIĞI
İMKANI SAYISI VE TUTARLARI
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
EYLÜL 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
2.2. YAYGIN EĞİTİMDE MESLEKİ
VE TEKNİK EĞİTİMİN
GELİŞTİRİLMESİ
8
YAŞAM BOYU EĞİTİM KAPSAMINDA MESLEK
EDİNDİRME VE ÇIRAKLIK PROGRAMLARI
YÜRÜTÜLECEKTİR.
İŞ GÜCÜ İHTİYAÇ ANALİZLERİ SONUÇLARI DİKKATE
ALINARAK İLGİLİ MESLEK ODALARI İLE İŞBİRLİĞİ
İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK MESLEK EDİNDİRME
KURSLARINI TAMAMLAYAN KİŞİ SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK
VE SPOR BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
2.3. MESLEKİ SERTİFİKA
KULLANIMININ
YAYGINLAŞTIRILMASI
9
ÖRGÜN EĞİTİM VE/VEYA YAYGIN EĞİTİMDE MESLEKİ
SERTİFİKASYON SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEKTİR.
MESLEKİ SERTİFİKASYON BELGESİ KULLANAN MESLEK
VE MESLEK SAHİBİ SAYISI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE
SPOR BAKANLIĞI
ELEKTRONİK FON TRANSFERİNİN YEREL
BANKALARINDA DAHİL OLACAĞI ŞEKİLDE HAYATA
GEÇİRİLMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI, KKTC MERKEZ BANKASI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN2014'
ELEKTRONİK ORTAMDA TEMİN EDİLEN RESMİ BELGE
SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - BAYINDIRLIK VE
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI - BELEDİYELER
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
2.1. ÖRGÜN EĞİTİMDE MESLEKİ
VE TEKNİK EĞİTİMİN TEŞVİK
EDİLMESİ
3.1. KAYITLI YAŞAMA GEÇİŞİN
KOLAYLAŞTIRILMASI
10
KAMUSAL İŞLEMLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
YAYGINLAŞTIRILACAKTIR.
HAZİRAN 2014 VE
PROGRAM SÜRECİ
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
3. KAYITLI YAŞAMIN TEŞVİK EDİLMESİ1. TOPLUMSAL MUTABAKATIN SAĞLANMASI
AMAÇ
HEDEF
EYLEM
NO
10
11
3.1. KAYITLI YAŞAMA GEÇİŞİN
KOLAYLAŞTIRILMASI
3.2. KAYITLI YAŞAMA GEÇİŞTE
UYUMUN SAĞLANMASI
EYLEM
KAMUSAL İŞLEMLERDE TEKNOLOJİ KULLANIMI
YAYGINLAŞTIRILACAKTIR.
KAMUSAL İŞLEM SAYISI VE SÜRELERİ AZALTILACAKTIR.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLEN KAMUSAL
MÜKELLEFİYET BELGELERİ (BEYANNAME,HESAP,
BİLDİRGE, İHBARNAME, VD) SAYISI
ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENEBİLEN KAMUSAL
MÜKELLEFİYET SAYISI VE GERÇEKLEŞTİRİLEN TAHSİLAT
MİKTARI
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - BELEDİYELER
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - BELEDİYELER
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
ÜCRET ÖDEMELERİNİ BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN
MALİYE BAKANLIĞI
GERÇEKLEŞTİREN İŞLETME VE ŞAHIS SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
TEK TİP HALE GETİRİLEN KAMUSAL BAŞVURU VE
YÜKÜMLÜLÜK BELGE SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
MALİYE BAKANLIĞI
NİSAN 2014' VE
PROGRAM SÜRECİ
MALİYE BAKANLIĞI
NİSAN 2014' VE
PROGRAM SÜRECİ
TEK NOKTADAN YAPILABİLEN KAMUSAL BAŞVURU VE
YÜKÜMLÜLÜK BELGE SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI - BELEDİYELER
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI - BELEDİYELER
MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI - EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI - BELEDİYELER
12
KULLANILAN HER TÜRLÜ KAMUSAL BEYANNAME,
İHBARNAME, BİLDİRİM VE FORMLAR
BASİTLEŞTİRİLECEKTİR.
13
BİREY VE İŞLETMELERİN KAMUSAL HAK VE
MÜKELLEFİYETLERİNE YÖNELİK BASILI YAYIN OLARAK VE
HAZIRLANAN KILAVUZ VE REHBER SAYISI
ELEKTRONİK ORTAMDA KILAVUZ VE REHBERLER
HAZIRLANACAKTIR.
14
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLİLERİ YASASINDA AYNI İŞ
YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLİLERİ YASASINDA
KOLUNDAKİ İŞYERLERİ ARASINDAKİ GEÇİŞLERİNE
GEREKLİ YASAL DÜZENLEMENİN YAPILMASI
YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI DÜZENLEME YAPILACAKTIR.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
OCAK 2014'
15
EV HİZMETLERİNDE (TEMİZLİK, YAŞLI BAKIM, HASTA
BAKIM, ÇOCUK BAKIM, BAHÇIVANLIK, VD.)
KAYITDIŞILIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK DÜZENLEME
YAPILACAKTIR.
İŞ YASASI, YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
YASASINDA; EV HİZMETLERİNE (TEMİZLİK, YAŞLI
BAKIM, HASTA BAKIM, ÇOCUK BAKIM, BAHÇIVANLIK,
VD.) İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI
İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI,
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
16
KISA SÜRELİ ÇALIŞMALARDA SOSYAL GÜVENLİK
PRİMİNİN BAĞIMSIZ OLARAK YATIRILABİLMESİNE
YÖNELİK DÜZENLEME YAPILACAKTIR.
İŞ YASASI, SOSYAL SİGORTALAR YASASI, SOSYAL
GÜVENLİK YASASINDA; KISA SÜRELİ ÇALIŞMALARDA
SOSYAL GÜVENLİK PRİMİNİN BAĞIMSIZ OLARAK
YATIRILABİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILMASI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
17
İSTİHDAM FAALİYETLERİNİN ÖZEL KESİM TARAFINDAN
DA YÜRÜTÜLEBİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEME
YAPILACAKTIR.
İŞ YASASINDA, İSTİHDAM FAALİYETLERİNİN ÖZEL
KESİM TARAFINDAN DA YÜRÜTÜLEBİLMESİNE İLİŞKİN
DÜZENLEME YAPILMASI
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI,
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI,
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI, POLİS GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI
OCAK 2015'
TEK SİCİL KULLANIMI UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR.
ANA PORTAL ALTINDA, NÜFUS KAYIT DAİRESİ, RESMİ
KABZ MEMURLUĞU VE ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ İLE
POLİS MUHACERET MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL MERKEZLERİ
OLARAK TANIMLANIP VERİLERİN TEK MERKEZDE
TOPLANMASI
TEK SİCİL KULLANIMINA GEÇEN KURUM SAYISI
BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR, YEREL
YÖNETİMLER VE DİĞER KAMU KURUMLARI
ADRES BİLGİLERİNİN DÜZENLİ GİRİŞİNİN YAPILDIĞI
MUHTARLIK SAYISI
İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI
OCAK 2015' VE
PROGRAM DÖNEMİ
OCAK 2015' VE
PROGRAM DÖNEMİ
18
BASİTLEŞTİRİLEN KAMUSAL BEYANNAME,
İHBARNAME, BİLDİRİM VE FORM SAYISI
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
3. KAYITLI YAŞAMIN TEŞVİK EDİLMESİ1. TOPLUMSAL MUTABAKATIN SAĞLANMASI
AMAÇ
HEDEF
EYLEM
NO
19
3.2. KAYITLI YAŞAMA GEÇİŞTE
UYUMUN SAĞLANMASI
EYLEM
BELLİ ALAN VE KESİMLERDE SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ
İNDİRİMLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME YAPILACAKTIR.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
YEREL İŞ GÜCÜNÜN İSTİHDAMINDA SOSYAL GÜVENLİK
PRİMLERİNİN KARŞILANMASINA YÖNELİK YASAL
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
DÜZENLEME YAPILMASI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
OCAK 2014'
SOSYAL SİGORTALAR YASASI VE SOSYAL GÜVENLİK
YASASINDA; İLK DEFA KENDİ İŞİNİ KURACAKLARA
SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNİN BİR KISMININ DEVLET ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
TARAFINDAN KARŞILANMASINA YÖNELİK DÜZENLEME
YAPILMASI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
OCAK 2015'
20
VERGİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLATINI ENGELLEYİCİ,
GECİKTİRİCİ YASAL HÜKÜM VE BOŞLUKLAR TESBİT
EDİLEREK GİDERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER
YAPILACAKTIR.
TECİL, GECİKME FAİZİ VE ZAMANAŞIMINA VB. YÖNELİK
DÜZENLEMENİN, İKİNCİL MEVZUATA DA İMKAN
MALİYE BAKANLIĞI
VERECEK ŞEKİLDE YAPILMASI
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014' -HAZİRAN
2015
21
VERGİ USUL İLE KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULU
YASASI; KAYITDIŞILIĞA YÖNLENDİREN UNSURLAR
DİKKATE ALINARAK KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞE TABİ
TUTULACAKTIR.
YASAL DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇMESİ
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014' -HAZİRAN
2015
22
GELİR VE KURUMLAR VEGİSİ, TAŞINMAZ MAL VERGİSİ
YASASI YASALARINDA GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN
GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAKTIR.
YASAL DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014' -HAZİRAN
2015
23
GÜMRÜK TARİFE İLE GÜMRÜK VE İSTİHSAL YASASI,
KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI, PUL VERGİSİ YASASI,
ŞİRKETLER YASASINDA İHTİYAÇ DUYULAN
DEĞİŞİKLİKLER YAPILACAKTIR.
YASAL DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014' -HAZİRAN
2015
24
TEŞVİK İMKANLARI SAĞLAYAN YASALARDA,
KAYITDIŞILIĞA YÖNLENDİREN UNSURLAR DİKKATE
ALINARAK KAPSAMLI DEĞİŞİKLİĞE TABİ
TUTULACAKLARDIR.
YASAL DÜZENLEMELERİN HAYATA GEÇMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
HİZMET İÇİ (MESLEKİ VE HALKLA İLİŞKİLER) EĞİTİM
PROGRAMLARI İLE KATILIMCI SAYILARI
BAŞBAKANLIK - MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA
VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE
YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI - EKONOMİ VE
ENERJİ BAKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
SİGORTALILARIN KAMUDAN ALDIĞI SAĞLIK
HİZMETİNİN ÖLÇÜMÜ VE MALİYETİNİN NET OLARAK
BELİRLENMESİ İLE HİZMETİN ÖZEL KESİMDEN DE
ALINMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASININ
YAPILMASI
MALİYE BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
TELEFONİYEN VE ELEKTRONİK ORTAMDA
BİLGİLENDİRME (YASAL MEVZUAT, DUYURULAR,
DEĞİŞİKLİKLER VE ÖZEL BİLGİLER) GERÇEKLEŞTİREN
KURUM SAYISI
BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR
MALİYE BAKANLIĞI
ARŞİV SİSTEMİNİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARAN
KURUM SAYISI
BAŞBAKANLIK - BAKANLIKLAR
BAŞBAKANLIK
25
KAYITDIŞI İLE MÜCADELEDEKİ KAMU KURUMLARINDA
HİZMET KALİTESİ ARTIRILACAKTIR.
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014' -HAZİRAN
2015
OCAK 2014 VE PROGRAM
SÜRECİ
HAZİRAN 2014'
OCAK 2014'
HAZİRAN 2014 VE
PROGRAM SÜRECİ
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
4. DENETİM KAPASİTESİ VE CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI
TEŞVİK EDİLMESİ
MUTABAKATIN
YAŞAMINSAĞLANMASI
1. TOPLUMSAL
3. KAYITLI
AMAÇ
HEDEF
EYLEM
NO
26
EYLEM
KAMUNUN ŞEFFAFLIĞI VE HESAP VEREBİLİRLİĞİ
GELİŞTİRİLECEKTİR.
3.2. KAYITLI YAŞAMA GEÇİŞTE
UYUMUN SAĞLANMASI
PERFORMANS GÖSTERGESİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
ELEKTRONİK ORTAMDA AYLIK RAPORLAMALAR
GERÇEKLEŞTİREN VE BU BİLGİLERİ YAYINLAYAN
KURUM SAYISI
BAŞBAKANLIK - BAKANLIKLAR - BELEDİYELER
BİREYLERİN KENDİLERİNE AİT BİLGİLERE ELEKTRONİK
ORTAMDA ULAŞILMASINI SAĞLAYAN KURUM SAYISI
BAŞBAKANLIK - MALİYE BAKANLIĞI - ÇALIŞMA
VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI - İÇİŞLERİ VE
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA OCAK 2014 VE PROGRAM
YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI - EKONOMİ VE
BAKANLIĞI
SÜRECİ
ENERJİ BAKANLIĞI - BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI - BELEDİYELER
KAMU İHALE YASASININ HAZIRLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA OCAK 2014 VE PROGRAM
BAKANLIĞI
SÜRECİ
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
27
BANKA VE KREDİ KARTI KULLANILARAK YAPILAN MAL VE
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
HİZMET ALIMLARINDA AVANTAJ SAĞLAYICI
BANKA VE KREDİ KARTI KULLANIMINDAKİ ARTIŞ ORANI
BAKANLIĞI, KKTC MERKEZ BANKASI
UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
28
KKTC'DE MUKİM (6 AYDAN UZUN SÜRE KALAN) HER
BİREYİN YILLIK BEYANNAME VERMESİNE YÖNELİK YASAL YILLIK BEYANNAME VEREN KİŞİ SAYISI
DÜZENLEME YAPILACAKTIR.
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014'
29
TEKNOLOJİ KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAKTIR.
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
30
KURUMLARIN TEŞKİLAT YASALARI İLÇE
ÖRGÜTLENMELERİ DE DİKKATE ALINARAK KAYITDIŞI
EKONOMİ İLE MÜCADELE EDEBİLECEK YAPIYA
KAVUŞTURMAK ÜZERE DÜZENLENECEKTİR.
4.1. KAYITDIŞI EKONOMİ İLE
MÜCADELEDE İLGİLİ
KURUMLARIN KAPASİTESİNİN
ARTIRILMASI
31
ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK, VERGİ VE GÜMRÜK
HİZMETLERİNİN SÜREKLİ KADROLU VE EHLİYETLİ
PERSONEL ELİ İLE YÜRÜTÜLMESİ SAĞLANACAKTIR.
ELEKTRONİK DENETİM DEFTERİ OLUŞTURARAK
DENETİMLERİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA
GERÇEKLEŞTİREN KURUM SAYISI
GELİR VERGİ DAİRESİ, GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ,
ÇALIŞMA DAİRESİ, SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ,
BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE
İHTİYAT SANDIĞI DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE
MALİYE BAKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA ESASLARI) (DEĞİŞİKLİK) YASALARININ
HAZIRLANMASI
HAZİRAN 2014'
İLGİLİ DAİRELERİN İLÇE ÖRGÜTLENMELERİNİN
TAMAMLANMASI
HAZİRAN 2014'
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
MALİYE BAKANLIĞI
GÜVENLİK BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
KAMUDA SÜREKLİ KADROLARA ATANAN ELEMANLARI
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
MALİYE BAKANLIĞI
SAYISI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER
BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE
GÖREVDE OLAN VE YENİ ATANAN ELEMANLARA
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK
YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI (MESLEKİ
MALİYE BAKANLIĞI
BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL
VE HALKLA İLİŞKİLER) VE KATILIMCI SAYISI
YÖNETİMLER
DİĞER ALANLARA KAYDIRILAN GEÇİCİ PERSONEL SAYISI BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI
BAŞBAKANLIK
OCAK 2014'
OCAK 2014'
OCAK 2014' VE
PROGRAM SÜRECİ
32
SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ MÜKELLEFİYETLERİNİN YERİNE
MESLEK KODU UYGULAMASINA GEÇEN BİREY VE
GETİRİLMESİNDE MESLEK KODU BİLDİRİMLERİNİ ESAS
İŞLETME SAYISI
ALAN UYGULAMAYA GEÇİLECEKTİR.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
33
GERÇEKLEŞTİRİLEN EKONOMİK FAALİYETLERDEKİ İŞ
GÜCÜ MALİYETLERİ ÖLÇÜMLEME UYGULAMASINA
GEÇİLECEKTİR.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI,
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
İŞ GÜCÜ MALİYETLERİ ÖLÇÜMLEME UYGULAMASINA
GEÇİLEN İŞLETME SAYISI
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
4. DENETİM KAPASİTESİ VE CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI
1. TOPLUMSAL MUTABAKATIN SAĞLANMASI
AMAÇ
HEDEF
EYLEM
NO
34
35
4.1. KAYITDIŞI EKONOMİ İLE
MÜCADELEDE İLGİLİ
KURUMLARIN KAPASİTESİNİN
ARTIRILMASI
4.2. MUHASEBE MESLEĞİNİN
KAYITDIŞI EKONOMİ İLE
MÜCADELEDE ETKİN OLARAK
KULLANILMASI
4.3. DENETİMLERDE İŞBİRLİĞİ VE
KOORDİNASYONUN
SAĞLANMASI
36
EYLEM
AKARYAKIT İSTASYONLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN
SATIŞLARIN BELGELENMESİNDE ARAÇ PLAKA
NUMARASINI DA KAPSAYACAK YAZAR KASALAR
KULLANILACAKTIR.
MAL VE HİZMET ALIMLARININ BELGELENMESİNDE
YAZAR KASA İLE POS CİHAZİNİ BİRLEŞTİREN ARAÇLAR
KULLANILACAKTIR.
YASAL YOLLARDAN SERBEST İÇ PİYASAYA SUNULAN,
ALKOLLÜ İÇKİ VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNDE BANDROL
UYGULAMASI BAŞLATILACAKTIR.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
ARAÇ PLAKA NUMARASINI DA KAPSAYACAK YAZAR
KASA KULLANAN İSTASYON SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
BİRLEŞTİRİLMİŞ CİHAZ VE KULLANAN İŞLETME SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
MEVZUAT DÜZENLEMELERİNİN TAMAMLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
37
BELİRLENECEK MİKTARIN ÜZERİNDEKİ ÖDEMELERİN
BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
SAĞLANACAKTIR.
KONUYA YÖNELİK YASAL DÜZENLEME YAPILMASI
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI, KKTC MERKEZ BANKASI
38
İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN TİCARETİN KAYIT
ALTINA ALINMASINA YÖNELİK DÜZENLEME
YAPILACAKTIR.
KAYDA ALINIP SÜREKLİ TAKİBİ YAPILAN WEB SİTESİ
SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI
39
MUHASEBE VE DENETİM MESLEK MENSUPLARININ
BELİRLENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA
STANDART GETİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME
YAPILACAKTIR.
MUHASEBE VE DENETİM MESLEK MENSUPLARININ
BELİRLENMESİ VE MUHASEBE UYGULAMALARINA
STANDART GETİRİLMESİNE YÖNELİK YASAL
DÜZENLEMENİN OBJEKTİF KRİTERLER VE MESLEK
MENSUPLARININ ETKİN GÖREV ALACAKLARI ŞEKİLDE
HAZIRLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
40
MUHASEBE VE DENETİM MESLEK MENSUPLARININ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI NET OLARAK
BELİRLENECEKTİR.
MUHASEBE VE DENETİM MESLEK MENSUPLARININ
MESLEK YASASI ALTINDA SORUMLU TUTULMASININ
SAĞLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI, EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
41
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BANKA
VERİLERİNİN TESBİTİ VE TOPLANAN VERİLERİN,
KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE KURULUŞLARINCA
PAYLAŞILMASI SAĞLANACAKTIR.
PAYLAŞILACAK VERİLERİN BELİRLENMESİ VE
PAYLAŞILAN VERİ SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
42
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE FİNANSAL
KURULUŞLARDA YAPILACAK BAZI İŞLEMLERDE
SİGORTALILIK VE VERGİ KAYDI ARANACAK BU BİLGİ
İLGİLİ KURUM İLE PAYLAŞILACAKTıR.
KURUMLARA BİLDİRİLEN İŞLEM SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
43
ORTAK DENETİM KAPASİTESİ OLUŞTURULACAKTIR.
KAMU DENETİM BİRİMLERİNİN ORTAK DENETİM
GERÇEKLEŞTİREBİLECEK ŞEKİLDE ORGANİZE EDİLMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
44
KAYITDIŞI FAALİYETLERİN İLGİLİ KURUMLARA
BİLDİRİLMESİNİ SAĞLAYACAK DÜZENLEMELER
YAPILACAKTIR
BİLDİRİLEN VE DENETLENEN İŞLETME SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
45
DENETİMLERDE, İLGİLİ MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE
ORGANİZASYON VE SONUÇLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ
YAPILACAKTIR.
İLGİLİ MESLEK ÖRGÜTÜ İLE DEĞERLENDİRMESİ
YAPILAN İŞLETME SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2014'
MALİYE BAKANLIĞI
OCAK 2015'
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
4. DENETİM KAPASİTESİ VE CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI
1. TOPLUMSAL MUTABAKATIN SAĞLANMASI
AMAÇ
HEDEF
EYLEM
NO
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
KAMU İHALELERİ ALAN İŞLETMELERİN İHALE İLE İLİŞKİLİ MİNİMUM İŞÇİLİK BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI İLE
MAL VE HİZMET ALIMLARININ KAYITLI EKONOMİ
HİZMET VE MAL ALIMLARININ FATURALANMASININ
İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLMESİ İZLENİP, DENETLENECEKTİR. SAĞLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
47
KAMUNUN TEŞVİK VE/VEYA KREDİ İMKANLARINDAN
YARARLANAN İŞLETMELERİN MAL VE HİZMET
ALIMLARININ KAYITLI EKONOMİ İÇERİSİNDE
YÜRÜTÜLMESİ İZLENİP, DENETLENECEKTİR.
MİNİMUM İŞÇİLİK BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI İLE
HİZMET VE MAL ALIMLARININ FATURALANMASININ
SAĞLANMASI
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
48
VERGİYE TABİ OLMAYAN KURUM/KURULUŞLARIN
KAYITLI EKONOMİNİN GEREĞİ OLAN BELGE DÜZENİ
UYGULAMALARI VE HESAP VEREBİLİRLİK
UYGULAMALARININ TAKİBİ SAĞLANACAKTIR.
BELGE SİSTEMİNE GİRMESİ SAĞLANAN VE
DENETLENEN KURUM/KURULUŞ SAYISI
MALİYE BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI
49
TARIMSAL ÜRÜN TİCARETİ İÇİN HAL KAYIT SİSTEMİ
OLUŞTURULACAKTIR.
HAL YASASININ UYGULAMAYA GİRMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, TARIM BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ
TARIM BAKANLIĞI
VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI, BELEDİYELER
OCAK 2015'
50
HAYVANCILIK KAYIT SİSTEMİ SEKTÖRÜN BÜTÜNÜNÜ,
ÜRÜN TİCARETİNİ DE KAPSAYACAK ŞEKİLDE
OLUŞTURULACAKTIR.
İHTİYAÇ DUYULAN YASAL DÜZENLEMENİN YAPILMASI
MALİYE BAKANLIĞI, TARIM BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ
TARIM BAKANLIĞI
VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI, BELEDİYELER
OCAK 2015'
51
YARGILAMADA BELLİ ALANLARDA UZMANLAŞMA
SAĞLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAKTIR.
YARGI MÜESSESESİNDE; SUÇ GELİRLERİNİN
AKLANMASI, VERGİ, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK
ALANLARINDA TİCARİ VE MALİ KONULARDA
UZAMANLAŞMIŞ YARGIÇ VE SAVCI SAYISI
MAHKEMELER VE HUKUK DAİRESİ
52
VERGİ, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YARGI ÖNCESİ, İTİRAZ / UZLAŞTIRMA KURULLARI
OLUŞTURULACAKTIR.
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ MEVZUATINDA
GÜVENLİK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ VE YEREL
GEREKLİ DÜZENLEMENİN YAPILMASI
YÖNETİMLER BAKANLIĞI, MAHKEMELER
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
53
ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE MUHACERET
MEVZUATINDA İDARİ CEZALARIN KAMU ALACAĞI
OLARAK UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR.
ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK VE MUHACERET
MEVZUATINDA İDARİ CEZALARIN KAMU ALACAĞI
OLARAK TAHSİLİNİ SAĞLAYACAK YASAL
DÜZENLEMELERİN UYGULAMAYA GİRMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI, MAHKEMELER
MALİYE BAKANLIĞI
HAZİRAN 2014'
54
VERGİ, TEŞVİK, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK,
MUHACERET MEVZUATINDA CEZA VE YAPTIRIMLAR
ARTIRILACAKTIR.
VERGİ, TEŞVİK, ÇALIŞMA, SOSYAL GÜVENLİK,
MUHACERET MEVZUATINDA CEZA VE YAPTIRIMLARIN
ARTIRILMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİN
UYGULAMAYA GİRMESİ
MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI, SAĞLIK BAKANLIĞI,
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, YEREL YÖNETİMLER,
MAHKEMELER, HUKUK DAİRESİ
MALİYE BAKANLIĞI
EYLÜL 2014'
55
İKİNCİ İŞ KONUSUNDA YASAL MEVZUATA UYULMASINA
İKİNCİ İŞ KONUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM
YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK, CEZA VE
SAYISI
YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI SAĞLANACAKTIR.
4.6. TARIMSAL FAALİYETLERİN
KAYIT ALTINA ALINMASI
4.7. CEZA VE YAPTIRIMLARDA
CAYDIRICILIĞIN ARTIRILMASI
PERFORMANS GÖSTERGESİ
46
4.4. KAMU KAYNAKLARINI
KULLANAN İŞLETMELERİN
FAALİYETLERİNİ KAYITLI YAŞAM
İÇERİSİNDE SÜRDÜRMELERİNİN
SAĞLANMASI
4.5. VERGİYE TABİ OLMAYAN
KURUMLARIN BELGE DÜZENİNE
UYMALARI
EYLEM
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
MALİYE BAKANLIĞI
MAHKEMELER
BAŞBAKANLIK, MALİYE BAKANLIĞI, ÇALIŞMA VE
SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, EĞİTİM, GENÇLİK BAŞBAKANLIK
VE SPOR BAKANLIĞI, İÇİŞLERİ VE YEREL
YÖNETİMLER BAKANLIĞI
OCAK 2014'
OCAK 2014'
OCAK 2014'
EYLÜL 2014' VE
PROGRAM SÜRECİ
PROGRAM SÜRECİ
KKTC KAYITDIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI
YAPININ OLUŞTURULMASI
SAĞLANMASI
İSTATİSTİKİ
MUTABAKATIN
5. GÜÇLÜ VE GÜNCEL
1. TOPLUMSAL
AMAÇ
HEDEF
5.1. KAMU KURUMLARININ
İSTATİSTİK YAYINLAMA
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
5.2. DEVLET PLANMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA
DAİRESİNİN İŞLEVSELLİĞİ VE
ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI
EYLEM
NO
EYLEM
56
TÜM KAMU KURUMLARINDA İSTATİSTİKİ BİLGİLER
BELİRLENEN TAKVİMLERE BAĞLI OLARAK DÜZENLİ
ŞEKİLDE YAYINLANACAKTIR.
57
PERFORMANS GÖSTERGESİ
SORUMLU KURUM/KURULUŞ
KOORDİNATÖR
KURUM/KURULUŞ
TAKVİM
BAŞBAKANLIK, BAKANLIKLAR, YEREL
YÖNETİMLER VE DİĞER KAMU KURUMLARI
BAŞBAKANLIK
OCAK 2014'
HER YIL VERİ AKTARIMINA YÖNELİK OLARAK
KURUMLARDAN TALEP EDİLEN VERİLERİN ZAMANINDA
ÇIKARILACAK SORUMLULUKLARIN DA TANIMLANDIĞI
VE EKSİKSİZ TEMİNİ SAĞLANACAKTIR.
BAŞBAKANLIK GENELGESİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2014'
58
DEMOGRAFİK VE SOSYAL, MAKRO EKONOMİK VE İŞ
İSTATİSTİKLERİ OLUŞTURULACAKTIR.
MEVZUATIN UYUMLAŞTIRILMASI VE
GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2015'
59
KAYIT SİSTEMİNİN ÜLKEYE GİRİŞ KAPILARI VE ÜRETİM
ALANLARI SÜRECİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE STANDART
FORMATTA TANIMLAMA VE KODLAMA YAPILACAKTIR.
STANDARTLARA UYUM SAĞLAYAN KURUM SAYISI
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2015'
60
GİRDİ-ÇIKTI (INPUT-OUTPUT) TABLOSU
GÜNCELLEŞTİRİLECEKTİR.
GİRDİ-ÇIKTI TABLOSUNUN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ
AMACIYLA YAPILAN DÜZENLİ ANKET SAYISI
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2015'
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASININ HAZIRLANMASI
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2015'
61
İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİNİN KAPASİTESİNİN
ARTIRILMASI VE DAHA İŞLEVSEL BİR YAPIYA
KAVUŞTURULMASI SAĞLANACAKTIR.
SORUMLULUK ALANINDAKİ YAYIN TAKVİMİNİN
EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI (DEVLET
OLUŞTURULMASI VE BUNA BAĞLI OLARAK YAYINLARIN
PLANLAMA ÖRGÜTÜ)
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
EKONOMİ VE ENERJİ
BAKANLIĞI (DPÖ)
OCAK 2015'
DÜZENLİ YAYIN HAZIRLAYAN KURUM VE YAYIN SAYISI
Download

kktc kayıtdışı ekonomi ile mücadele eylem planı