ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
(Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü)
ANKARA
……………………………… branşında geçici ustalık yetki belgesine sahibim.
Bakanlığınızca düzenlenen ustalık eğitimine katılmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
Tarih
AD SOYAD
İmza
EKLER:
1- Başvuru Formu
2- Taahhütname
3- Geçici Ustalık Belgesi Örneği
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Ek Dosya - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı