ÖĞRENİME BAŞLAMA FORMU
T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU EĞİTİM ATAŞELİĞİNE
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Kanun kapsamında resmi-burslu statüde
öğrenim görmek üzere bölgenize gönderildim. Öğrenime başlama bilgilerim ile Ataşeliğinizce
adıma yapılacak her türlü ödemede kullanılmasını istediğim banka bilgileri aşağıda, istenen
belgeler ektedir. Gereğini arz ederim.
27/01/2015
Ad-Soyad
(imza)
Öğrenim bölgesi:
Amerika Birleşik Devletleri
Adına öğrenim görülen kurum:
MEB
Ülkeye giriş tarihi:
Öğrenime başlama tarihi:
(varsa) Oryantasyon tarihi:
Başlanan öğrenim seviyesi:
Dil kursu
Okul:
Öğrenim dalı:
Adres:
Telefon / E-posta:
+1
/
Banka adı:
Routing no / Hesap no:
/
EKLER:
1- Pasaportumun vize bilgilerini ve giriş tarihi bilgilerini içeren sayfa fotokopileri (2’şer adet)
2- Okuldan alınmış öğrenime başladığım tam tarihi belirtir kayıt belgesinin aslı (2’şer adet)
T.C.
HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU
Eğitim Ataşeliği
Sayı: 32973523 / 150.02 /
Konu: Öğrenime Başlama-
…. / …. / ……
Ad-Soyad
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Yükseköğrenim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü)
Ad-Soyad
1416 sayılı Kanun kapsamında öğrenim görmek üzere gönderilen
adlı öğrenci, bölgemize gelerek yukarıda belirttiği tarihte öğrenimine başlamıştır. Form ekinde
sunduğu okul yazısı verdiği bilgileri doğrulamaktadır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
EKLER:
1-Pasaport fotokopisi
2-Kayıt belgesi
Download

T.C. HOUSTON BAŞKONSOLOSLUĞU EĞİTİM ATAŞELİĞİNE Milli