Hacı Bektaş Veli ve Hoşgörü
"İncinsen de
incitme."
“Hiçbir milleti ve
insanı ayıplamayın”
"Karşısındaki
insanın iyi
olmasını isteyen
önce kendisi iyi
olmalıdır."
Download

Hacı Bektaş Veli ve Hoşgörü