TASAVVUFİ YORUMLAR (TARİKATLAR)
KURUCUSU
Ahmet Yesevi
Yesevilik
Ölüm-1167
Abdulkadir Geylani
Kadirilik
ORTAYA ÇIKTIĞI
YER
İLKELERİ
Türkistan(Özbekistan)
Yesi Şehri
Buhara
1234-
Dünya malına önem vermemek
Doğru ve dürüst olmak Alçakgönüllü olmak
Abdest ile gezmek Cemaat ile namaz kılmak
Allah’ı çok zikretmek Kuran ve hadise samimi
olarak bağlanmak.
İran Geylan Kasabası
Bağdat
1234-
Yalan söylememek,
Verdiği sözü yerine getirmek
Beddua etmemek
Günah işlemekten özenle kaçınmak
Türkistan(Özbekistan)
Kasrı Arifan
Buhara
1- Daima Allah’ı zikretmeli
2- Dünya malına önem vermemek
3- Dinin emir ve yasaklarına uyma ve titiz
davranmak
4- Halk içinde halk ile beraber olmak
KİTABI
Divan-ı Hikmet
Fütuhul Gayb
Fethur-Rabbani
Gunyetut-Talibin
Ölüm-1169
Nakşibendilik
Mevlevilik
Bektaşilik
Muhammed
Bahauddin el
Nakşibendi
Ölüm-1389
Mevlana Celaleddin
Rumi
Ölüm-1273
Hacı Bektaş Veli
Ölüm-1271
İran-Belh
Anadolu-Konya
Anadolu
Nevşehir
Evrad
1- İnsan sevgisi ve hoşgörüye önem verme
2- Yedi öğüt
3- Ne olursan ol yine gel
Mesnevi
Divan-ı Kebir
Fihi Maf Fih
1- Eline, diline, beline sahip olmak
2- Bir olalım iri olalım diri olalım
3- İncinsen de incitme
Makâlat
Download

TASAVVUFİ YORUMLAR (TARİKATLAR)