GDR-1104S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Cihaz, dijital kaydedici olarak üretilmiş özel donanıma sahip, embedded işletim sistemi bulunan endüstriyel
yapıda olacaktır.
Cihaz, PAL ve NTSC görüntü standartlarını desteklemelidir.
Cihaz, görüntü sıkıştırma işlemini, bandgenişliğini en verimli şekilde kullanmayı sağlayan H.264 algoritması ile
kodlayarak yapmalıdır.
Cihaz, aynı anda canlı/kayıt izleme, kayıt, uzaktan izleme/uzaktan kayıt izleme, yedekleme gibi işlemleri
birbirini etkilemeden yapabilmelidir.
Cihaz, 4 kanal analog görüntü girişine sahip olmalıdır.
Cihazın bir adet HDMI çıkışı, bir adet VGA çıkışı, bir adet Ana Monitör çıkışı bulunmalıdır. Cihazın HDMI çıkışı
1080p çözünürlükte görüntü üretebilmelidir.
Cihaz, en az 1 kanal ses girişine ve en az 1 kanal ses çıkışına sahip olmalıdır.
Cihaz ile terminaller arasında sesli konferans yapılabilmelidir..
Cihaz üzerinde yedekleme ve mouse kullanımı için, en az 2 adet USB2.0 girişi bulunmalıdır.
Cihazda her biri en az 3TB kapasiteyi destekleyebilecek en az 1 adet SATA girişi bulunmalıdır.
Cihazda, içinde Türkçe’nin de bulunduğu çoklu dil menü desteği bulunmalıdır.
Cihaz, Kumanda, USB Mouse & Soft Keyboard ve Kontrol klavyeleri ile kontrol edilebilmelidir.
Cihaz, ana monitör, HDMI ve VGA ekranları için ekran planı bölünmüş ve seçici mod ayarlanabilmelidir. Ekran
planında kameraların pozisyonu sürükle bırak metodu ile değiştirebilmelidir.
Cihazın her bir kanalı için, bağımsız tanımlanabilir en az 3 bölge maske belirleme imkanı olmalıdır.
Cihaz, izleme sırasında en az 2x dijital zoom yapabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda ayarlanabilir oturum zamanaşımı süresi olmalı, bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmadığında
kullanıcı oturumu sonlandırılmalıdır.
Cihaz PAL standardında WD1(960x576px) çözünürlükte toplam 100fps gerçek zamanlı kayıt yapabilmelidir.
Cihazda, her bir kanalı için frame sayısı, çözünürlük değeri, kodlama tipi ve bit hızını ayrı ayrı ayarlanabilir
yapıda olmalıdır.
Cihazda önemi yüksek kanalların kayıt süresini sabitlemek için kayıt zamanaşımı süresi en az 60 gün
ayarlanabilir olmalıdır.
Cihaz kodlama tipi olarak Sabit Bit Hızı(CBR) ve Değişken Bit Hızı (VBR) seçilebilir yapıda olmalıdır.
Cihazda, belirlenen zaman planlaması dahilinde sürekli, hareket algılamalı ve sensör algılamalı kayıt
ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
Cihaz alarm ile yapılan kayıt durumları için alarm öncesi ve alarm sonrası kayıt yapabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda kayıtlar watermark özelliği ile güvenlik altına alınmış olmalıdır.
Cihaz en az 4 kanal kaydı eşzamanlı oynatabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda zamana göre, olaya göre veya dosya indeksine göre arama seçenekleri bulunmalıdır. Dosya yönetimi
menüsünden silinmesini istediğiniz dosyaları kilitleme veya dosya silme işlemleri yapılabilimelidir.
Yedekleme için USB Bellek, USB HDD, USB ODD kullanılabilmeli, birden fazla kanala ait görüntüler aynı anda
yedeklenebilmelidir.
Yedekleme için AVI ve cihazın kendi oynatıcı programından izlenebilecek format seçilebilir olmalıdır. AVI
yedeklemesi yapıldığında H.264 codec, cihazın kendi formatı seçildiğinde ise medya oynatıcısı yedekleme
aygıtına isteğe bağlı olarak kopyalanabilmelidir.
Cihaz oynatma sırasında en az 16x ileri ve en az 32x geri oynatmayı desteklemelidir.
Hareket algılama için en az 22x15 matris üzerinden alan seçilebilmeli ve seçilebilecek alan sınırı olmamalıdır.
Cihaz, hareket algılanması durumunda sesli uyarı, ilişkilendirilen kanalın tam ekran görüntülenmesi, e-posta
ile bildirim ve bir veya birden fazla kanalın kayda geçirilmesini sağlayabilir yapıda olmalıdır.
Cihaz görüntü kaybı durumunda sesli uyarı, ilişkilendirilen kanalın tam ekran görüntülenmesi, e-posta ile
bildirim sağlayabilir yapıda olmalıdır.
Cihaz disk dolduğunda, disk uyarısı, IP çakışması ve ağ bağlantı hatası durumunda; sesli uyarı eylemlerini
uygulayabilir yapıda olmalıdır. Ayrıca disk ile ilgili uyarılar için e-posta ile bildirim yapabilmelidir.
Cihazda disk sürücüleri için SMART bilgilerini görüntüleme fonksiyonu bulunmalıdır.
34. Cihaz 1 yönetici olmak üzere en az 64 kullanıcıyı desteklemelidir.
35. Cihazda tanımlanan her kullanıcıya, her bir kanal için canlı izleme, manuel kayıt, kayıt izleme, yedekleme,
uzaktan izleme yetkileri tanımlanabilmelidir. Yine her kullanıcıya log arama, sistem ayarı, sistemi kapatma,
sesli konferans, dosya yönetimi, disk yönetimi ve uzaktan login olma yetkileri tanımlanabilmelidir.
36. Cihazda tanımlı kullanıcıların cihaza belirlenen bilgisayar dışında bağlanmalarını engellemek için PC MAC
adresi kısıtlaması bulunmalıdır.
37. Cihazda en az bir adet RJ45 10/100M Ethernet Arayüzü bağlantı noktası bulunmalıdır.
38. Cihaz TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPnP ve NTP protokollerini desteklemelidir.
39. Cihaz Dual Stream desteklemelidir. Düşük hızda bağlantılarda performans ayarlaması için cihaz, görüntüleri iki
farklı şekilde akışlandırma yapabilmelidir.
40. İkincil akışlandırmada her kanal için bağımsız kodlama tipi, frame sayısı, bit hızı değerleri ve VBR kodlama tipi
için görüntü kalitesi yapılandırılabilir ve çözünürlük en az CIF (352x288) olmalıdır.
41. Cihaza aynı anda uzaktan bağlanabilecek kullanıcı sayısı en az 10 olmalıdır. Aynı anda bağlanabilecek kullanıcı
sayısı isteğe bağlı olarak ayarlanabilir olmalıdır.
42. Cihazda uzaktan bağlantı yapmasını istemediğiniz IP adreslerini bloklama ve uzaktan sadece belirli IP
adreslerine izin verme özelliği bulunmalıdır. Her iki özellik için en az 20 adet IP tanımlanabilir olmalıdır.
43. Cihaza bağlı kullanıcıların, gerekli durumlarda cihaz üzerinden oturumları sonlandırılabilmelidir.
44. Cihazda dahili web sunucusu bulunmalı ve PC için IE, Firefox, Chrome; Macintosh için Safari web tarayıcılarını
desteklemelidir.
45. Cihazla birlikte, cihazın bütün kontrolünün PC üzerinden yapılmasına olanak tanıyan ücretsiz merkezi yönetim
programı (CMS) verilmelidir.
46. CMS yazılımı en az 10 farklı izleme monitörüne her bir ekranda en az 100 kamera izlemeyi destekleyecek
yapıda olmalıdır.
47. Web arayüzü ve CMS yazılımı kullanım kolaylığı açısından Türkçe olmalıdır.
48. CMS yazılımı, aynı anda uzaktan en az 25 kanal kaydı izletebilmelidir.
49. CMS yazılımında tanımlı olan cihazların kullanımı için ayrıca kullanıcı oluşturabilme ve bu kullanıcıya yetkiler
tanımlayabilme özelliği olmalıdır.
50. CMS yazılımı ile dijital kayıt cihazı üzerindeki kayıtlar yedeklenebilmelidir.
51. CMS yazılımı ile dijital kayıt cihazı arasında sesli görüşme yapılabilmelidir.
52. Cihazın, mobil istemcilerden gözetimi için iOS, Android OS, Symbian OS, Blackberry aplikasyonları
bulunmalıdır.
Download

GDR-1104S Şartname - Goldmaster Güvenlik Sistemleri