GDR-1232E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Cihaz, dijital kaydedici olarak üretilmiş özel donanıma sahip, embedded işletim sistemi bulunan endüstriyel yapıda
olacaktır.
Cihaz, PAL ve NTSC görüntü standartlarını desteklemelidir.
Cihaz, görüntü sıkıştırma işlemini, bandgenişliğini en verimli şekilde kullanmayı sağlayan H.264 High Profile sıkıştırma
algoritması ile kodlayarak yapmalıdır.
Cihaz, aynı anda canlı/kayıt izleme, kayıt, uzaktan izleme/uzaktan kayıt izleme, yedekleme gibi işlemleri birbirini
etkilemeden yapabilmelidir.
Cihaz, 32 kanal analog görüntü girişine sahip olmalıdır.
Cihazın bir adet HDMI çıkışı, bir adet VGA çıkışı, bir adet Ana Monitör çıkışı, bir adet Yardımcı (Spot) Monitör çıkışı
bulunmalıdır. Cihazın HDMI çıkışı 1080p çözünürlükte görüntü üretebilmelidir.
Cihaz, en az 4 kanal ses girişine ve en az 1 kanal ses çıkışına sahip olmalıdır.
Cihaz ile terminaller arasında sesli konferans yapılabilmelidir..
Cihaz, NO(Normalde Açık) veya NC(Normalde Kapalı) seçilebilen en az 16 kanal sensör girişi ve en az 1 kanal röle
çıkışına sahip olmalıdır.
Cihaz üzerinde yedekleme ve mouse kullanımı için, en az 2 adet USB2.0 girişi bulunmalıdır.
Cihazda her biri en az 3TB kapasiteyi destekleyebilecek en az 2 adet SATA girişi bulunmalıdır.
Cihaz, istenildiğinde ODD(Optical Disk Drive) takılabilecek yapıda olmalıdır.
Cihazda, içinde Türkçe’nin de bulunduğu çoklu dil menü desteği bulunmalıdır.
Cihaz, Ön Panel, Kumanda, USB Mouse & Soft Keyboard ve Kontrol klavyeleri ile kontrol edilebilmelidir. Kontrol klavyesi
cihazın ön tuş takımı ile yapılan bütün işlemleri yapabilmeli ve cihazlarda kullanılan PTZ kameraları kontrol edebilmelidir.
Cihaz, ana monitör, HDMI ve VGA ekranları için ekran planı bölünmüş ve seçici mod ayarlanabilmelidir. Ekran planında
kameraların pozisyonu sürükle bırak metodu ile değiştirebilmelidir.
Cihazın her bir kanalı için, bağımsız tanımlanabilir en az 3 bölge maske belirleme imkanı olmalıdır.
Cihaz, izleme sırasında en az 2x dijital zoom yapabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda ayarlanabilir oturum zamanaşımı süresi olmalı, bu süre zarfında herhangi bir işlem yapılmadığında kullanıcı
oturumu sonlandırılmalıdır.
Cihaz PAL standardında WD1(960x576px) çözünürlükte toplam 800fps gerçek zamanlı kayıt yapabilmelidir.
Cihazda, her bir kanalı için frame sayısı, çözünürlük değeri, kodlama tipi ve bit hızını ayrı ayrı ayarlanabilir yapıda
olmalıdır.
Cihazda önemi yüksek kanalların kayıt süresini sabitlemek için kayıt zamanaşımı süresi en az 60 gün ayarlanabilir
olmalıdır.
Cihaz kodlama tipi olarak Sabit Bit Hızı(CBR) ve Değişken Bit Hızı (VBR) seçilebilir yapıda olmalıdır.
Cihazda, belirlenen zaman planlaması dahilinde sürekli, hareket algılamalı ve sensör algılamalı kayıt ayarlanabilir yapıda
olmalıdır.
Cihaz alarm ile yapılan kayıt durumları için alarm öncesi ve alarm sonrası kayıt yapabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda kayıtlar watermark özelliği ile güvenlik altına alınmış olmalıdır.
Cihaz en az 16 kanal kaydı eşzamanlı oynatabilmeyi desteklemelidir.
Cihazda zamana göre, olaya göre (Hareket & Sensör) veya dosya indeksine göre arama seçenekleri bulunmalıdır. Dosya
yönetimi menüsünden silinmesini istediğiniz dosyaları kilitleme veya dosya silme işlemleri yapılabilimelidir.
Yedekleme için USB Bellek, USB HDD, USB ODD, SATA ODD kullanılabilmeli, birden fazla kanala ait görüntüler aynı anda
yedeklenebilmelidir.
Yedekleme için AVI ve cihazın kendi oynatıcı programından izlenebilecek format seçilebilir olmalıdır. AVI yedeklemesi
yapıldığında H.264 codec, cihazın kendi formatı seçildiğinde ise medya oynatıcısı yedekleme aygıtına isteğe bağlı olarak
kopyalanabilmelidir.
Cihaz oynatma sırasında en az 16x ileri ve en az 32x geri oynatmayı desteklemelidir.
Hareket algılama için en az 22x15 matris üzerinden alan seçilebilmeli ve seçilebilecek alan sınırı olmamalıdır.
Cihaz, hareket algılanması veya bir alarm tetiklemesi durumunda sesli uyarı, ilişkilendirilen kanalın tam ekran
görüntülenmesi, e-posta ile bildirim ve alarm çıkışı tetikleme, bir veya birden fazla kanalın kayda geçirilmesi ve PTZ
kameranın belirlenen preset noktasına yönelmesini sağlayabilir yapıda olmalıdır.
33. Cihaz görüntü kaybı durumunda sesli uyarı, ilişkilendirilen kanalın tam ekran görüntülenmesi, e-posta ile bildirim ve
alarm çıkışı tetikleme ve PTZ kameranın belirlenen preset noktasına yönelmesini sağlayabilir yapıda olmalıdır.
34. Cihaz disk dolduğunda, disk uyarısı, IP çakışması ve ağ bağlantı hatası durumunda; sesli uyarı ve alarm çıkışı tetikleme
eylemlerini uygulayabilir yapıda olmalıdır. Ayrıca disk ile ilgili uyarılar için e-posta ile bildirim yapabilmelidir.
35. Cihazda disk sürücüleri için SMART bilgilerini görüntüleme fonksiyonu bulunmalıdır.
36. Cihaz 1 yönetici olmak üzere en az 64 kullanıcıyı desteklemelidir.
37. Cihazda tanımlanan her kullanıcıya, her bir kanal için canlı izleme, manuel kayıt, kayıt izleme, yedekleme, PTZ kontrol,
uzaktan izleme yetkileri tanımlanabilmelidir. Yine her kullanıcıya log arama, sistem ayarı, sistemi kapatma, sesli
konferans, dosya yönetimi, disk yönetimi ve uzaktan login olma yetkileri tanımlanabilmelidir.
38. Cihazda tanımlı kullanıcıların cihaza belirlenen bilgisayar dışında bağlanmalarını engellemek için PC MAC adresi
kısıtlaması bulunmalıdır.
39. Cihazda, yaygın olarak kullanılan protokolleri destekleyen bir adet RS-485 Çıkışı bulunmalıdır.
40. Cihaz PTZ kameralar için en az 128 preset, en az 32 devriye (patrol) ve en az 1 rota (pattern) desteklemelidir.
41. Cihazda en az bir adet RJ45 10/100M/1000M Ethernet Arayüzü bağlantı noktası bulunmalıdır.
42. Cihaz TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPnP ve NTP protokollerini desteklemelidir.
43. Cihaz Dual Stream desteklemelidir. Düşük hızda bağlantılarda performans ayarlaması için cihaz, görüntüleri iki farklı
şekilde akışlandırma yapabilmelidir.
44. İkincil akışlandırmada her kanal için bağımsız kodlama tipi, frame sayısı, bit hızı değerleri ve VBR kodlama tipi için
görüntü kalitesi yapılandırılabilir ve çözünürlük en az CIF (352x288) olmalıdır.
45. Cihaza aynı anda uzaktan bağlanabilecek kullanıcı sayısı en az 10 olmalıdır. Aynı anda bağlanabilecek kullanıcı sayısı
isteğe bağlı olarak ayarlanabilir olmalıdır.
46. Cihazda uzaktan bağlantı yapmasını istemediğiniz IP adreslerini bloklama ve uzaktan sadece belirli IP adreslerine izin
verme özelliği bulunmalıdır. Her iki özellik için en az 20 adet IP tanımlanabilir olmalıdır.
47. Cihaza bağlı kullanıcıların, gerekli durumlarda cihaz üzerinden oturumları sonlandırılabilmelidir.
48. Cihazda dahili web sunucusu bulunmalı ve PC için IE, Firefox, Chrome; Macintosh için Safari web tarayıcılarını
desteklemelidir.
49. Cihazla birlikte, cihazın bütün kontrolünün PC üzerinden yapılmasına olanak tanıyan ücretsiz merkezi yönetim programı
(CMS) verilmelidir.
50. CMS yazılımı en az 10 farklı izleme monitörüne her bir ekranda en az 100 kamera izlemeyi destekleyecek yapıda
olmalıdır.
51. Web arayüzü ve CMS yazılımı kullanım kolaylığı açısından Türkçe olmalıdır.
52. CMS yazılımı, aynı anda uzaktan en az 25 kanal kaydı izletebilmelidir.
53. CMS yazılımında tanımlı olan cihazların kullanımı için ayrıca kullanıcı oluşturabilme ve bu kullanıcıya yetkiler
tanımlayabilme özelliği olmalıdır.
54. CMS yazılımı ile dijital kayıt cihazı üzerindeki kayıtlar yedeklenebilmelidir.
55. CMS yazılımı ile dijital kayıt cihazı arasında sesli görüşme yapılabilmelidir.
56. Cihazın, mobil istemcilerden gözetimi için iOS, Android OS, Symbian OS, Blackberry aplikasyonları bulunmalıdır.
Download

GDR-1232E Şartname - Goldmaster Güvenlik Sistemleri