ELEKTRONİK DEVRE VE TASARIM LABORATUVARI I
MALZEME LİSTESİ
DİYOTLAR
1N4001 (4 adet), 1N4004, 1N4007, 1N4149 (4 adet), 1N4736 6.8V (1W) zener diyot, 1N4739
9.1V (1W) zener diyot
DİRENÇLER
100Ω, 120Ω, 220Ω, 330Ω, 380Ω, 470Ω, 560Ω, 1KΩ, 2.2 KΩ, 3.3KΩ, 10KΩ, 12 KΩ, 47 KΩ,
56 KΩ, 100 KΩ, 470KΩ
POTANSİYOMETRELER
10K, 50 K, 100K
KONDANSATÖRLER
1 µF, 47 µF, 100 µF (35V), 220µF, 10 µF (25 V) (2 adet), 100µF (35V), 470µF (25V),
1000µF (35V)
TRANSİSTÖRLER
BC140, BC237, BS108, 2N2222
DİĞER MALZEMELER
LED, LDR(1KΩ~10KΩ), NTC(1KΩ~10KΩ) veya PTC
220V/2x12V orta uçlu transformatör
KAYNAK KİTAP
Analog Elektronik (Diyod, BJT, FET, MOSFET)
Ömer ERCAN, Altaş Yayıncılık ve Elektronik
NOT: Elektronik Devre ve Tasarım Laboratuvarı I dersi için gerekli olan malzemeler
listede verilmiştir. Malzemelerin kaybolması veya zarar görmesi ihtimaline karşılık
listede verilen adetten fazla alınması tavsiye edilir.
Download

ELEKTRONİK DEVRE VE TASARIM LABORATUVARI I MALZEME