T.C.
ÇANKIRI VALİLİĞİ
GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
1
Sınıf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
.
2
3
4
Pazartesi
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
Salı
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Çarşamba
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Perşembe
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
Cuma
5
6
7
8
9
10
08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40 08:10 09:00 09:50 10:40 11:30 13:20 14:10 15:00 15:50 16:40
08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 08:50 09:40 10:30 11:20 12:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20
10-A H
10-B H
10-C A
MAT4
R.KRH
MET2
MAT4
R.KRH
MET2
BİYO
A.ŞŞG
DIN1
BİYO
A.ŞŞG
KAD2
KAD2
KAD2
CER2
H.ÖZN
TSU10
TSU10
TSU10 YDES10 YDES10 YDES10 MAT4
A.YSN
K.KRB
K.KRB
A.KNK
MET2
A.KNK
A.KNK
A.YSN
A.KNK
CER2
A.ŞŞG
A.KNK
A.YSN
A.KNK
CER2
A.ŞŞG
K.KRB
A.ŞŞG
R.KRH
MET2
A.KNK
CER2
A.ŞŞG
MAT4
R.KRH
DAH2
A.HKT
MAT4
DAH2
A.HKT
MAT4
BİY1
A.KYA
DAH2
R.KRH
R.KRH
A.HKT
BIY2
TSU10
TSU10
A.KYA
A.YSN
A.YSN
BİY1
A.KYA
DAH2
A.HKT
TED3
B.KRK
MAT4
MAT4
R.KRH
R.KRH
FZK2
FZK2
M.ÖRN M.ÖRN
DIL2
Ö.KLÇ
DIL2
Ö.KLÇ
REH1
R.KRH
BİY1
TED3
B.KRK
BİY1
TED3
TED3
TAC5
H.ÖZN
K.KRB
DIL2
DIL2
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
TAC5
K.KRB
TAY3
A.YSN
SMAT2 SMAT2
R.KRH
R.KRH
SMAT2 SMAT2
DIL2
DIL2
R.KRH
R.KRH
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
DIN1
TAY3
TAY3
TED3
H.ÖZN
A.YSN
A.YSN
B.KRK
SCOG2 SCOG2
INK2
INK2
TAY3
TAY3
TAY3
FAR11
FAR11
H.DNL
A.KYA
A.KYA
Ö.GVN Ö.GVN
DIL2
DIL2
YDIL3
YDIL3
H.DNL
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
INK2
INK2
TED3
YDIL3
YDIL3
YDIL3
İ.ARK
H.DMR H.DMR
A.YSN
A.YSN
B.KRK
Y.ŞHN
Y.ŞHN
YDIL3
REH1
TAC5
TAC5
TAC5
SCOG2 SCOG2
A.YSN
H.DNL
H.DNL
BİYO
FZK2
YDIL3
Y.ŞHN
BİYO
GNBS
Ö.AHT
FZK2
M.ÖRN M.ÖRN
İ.ARK
Y.ŞHN
DAH2
H.DNL
H.DNL
İ.ARK
BIY2
Y.ŞHN
BED1
B.YLD
A.HKT
GNBS
Ö.AHT
B.KRK
YDIL3
Y.ŞHN
DAH2
A.HKT
EPİB
Ö.AHT
B.KRK
H.DMR H.DMR
DIN1
EPİB
Ö.AHT
A.KYA
11-B H
11-D A
FZK2
A.KYA
11-A H
11-C A
FZK2
M.ÖRN M.ÖRN
BIY2
Y.ŞHN
FEL2
S.ŞVK
A.ŞŞG
A.ŞŞG
KMY2
KMY2
YDIL3
FEL2
Y.ŞHN
FEL2
S.ŞVK
S.ŞVK
BUL3
A.HKT
MİKB
Ö.AHT
MAT4
R.KRH
YDIL2
MİKB
SHİL
Ö.AHT
Ö.AHT
MAT4
FARM.
FARM.
R.KRH
9-B
9-C
EPİB
E.ŞHN
Ö.AHT
Ö.AHT
B.İNC
B.İNC
SPİS
EFKR
EFKR
FEL2
SEĞİ3
SEĞİ3
BED1
COC3
COC3
BUL3
A.HKT
MET3
A.ŞŞG
A.HKT
MET3
A.ŞŞG
B.YLD
YDIL3
Y.ŞHN
B.İNC
E.ŞHN
YDIL3
Y.ŞHN
B.İNC
KAD2
A.KNK
GNBS
Ö.AHT
MAT4
R.KRH
Y.ŞHN
İ.ARK
FZK2
FZK2
AKT12
B.İNC
YDİL6
DIN1
H.ÖZN
YDİL6
REH1
B.İNC
DIL2
TRF4 ODDA12 ODDA12
B.İNC
DIL2
M.ÖRN M.ÖRN
N.AKH
N.AKH
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
MGEL9 MGEL9
REH1
FZK2
FZK2
DIN1
DIL2
DIL2
B.İNC
B.İNC
KMY2
KMY2
B.KRK
N.AKH
YDİL6
YDİL6
KMY2
KMY2
MAT4
MAT4
DİS22
BIY2
FZK2
FZK2
YDİL6
YDİL6
BIY2
N.AKH
DIN1
B.KRK
B.KRK
H.ÖZN
TED3
TED3
B.KRK
MAT4
TED3
S.KRK
YDIL3
N.AKH
MAT4
N.AKH
Ö.KLÇ
R.KRH
R.GRG R.GRG Ö.GVN Ö.GVN
YDİL6
Ö.KLÇ
R.KRH
MAT4
M.KRB M.ÖRN M.ÖRN M.ÖRN H.ÖZN
N.AKH
SMAT2 SMAT2
MAT4
YDİL6
N.AKH
TED3
B.KRK
R.GRG R.GRG
M.KRB
GRSMZK TED3
TED3
B.KRK
Ö.GVN Ö.GVN R.GRG R.GRG H.DMR
M.ÖRN M.ÖRN
N.AKH
N.AKH
A.KYA
REH1
DIL2
DIL2
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
YDIL3
N.AKH
ASS1
H.DNL
FEL2
FEL2
BED1
TAC5
DIL2
DIL2
A.KNK
ASS1
FAR11 YDES10 YDES10
H.DNL
H.DNL
Ö.KLÇ
MET2
A.KNK
A.KNK
K.KRB
TAC5
TAC5
TED3
S.ŞVK
S.ŞVK
B.YLD
K.KRB
K.KRB
K.KRB
B.KRK
INK2
INK2
BED1
FEL2
FEL2
TED3
TED3
TAC5
COC4
E.ŞHN
DIL2
Ö.KLÇ
B.YLD
İLK4
E.ŞHN
YDIL3
N.AKH
S.ŞVK
İLK4
E.ŞHN
YDIL3
N.AKH
S.ŞVK
REH1
E.ŞHN
TRF4
B.KRK
RUH4
Y.MTN
COC4
B.KRK
RUH4
Y.MTN
COC4
F.ESK
E.ŞHN
Ö.KLÇ
K.KRB
FARM.
E.ŞHN
SHİL
Ö.AHT
DIN1
FARM.
E.ŞHN
SHİL
Ö.AHT
MAT4
E.ŞHN
TED3
MGEL9 MGEL9
H.DNL
YDIL3
N.AKH
İLK4
E.ŞHN
DIN1
H.ÖZN
TED3
B.KRK
MAT4
DAH2
A.HKT
MAT4
R.KRH
TED3
DAH2
A.HKT
MAT4
R.KRH
TED3
KMY2
KMY2
C.ORH C.ORH
CER2
CER2
C.ORH C.ORH
KMY2
KMY2
TAR2
TAR2
COG2
COG2
DIN1
MET3
R.KRH
R.KRH
B.KRK
B.KRK
H.DMR H.DMR
BUL3
BUL3
INK2
INK2
REH1
SMAT2 SMAT2
H.DMR H.DMR
COC3
E.ŞHN
COC3
E.ŞHN
İ.SYD
DIL2
Ö.KLÇ
R.KRH
DIL2
Ö.KLÇ
R.KRH
DIN1
H.ÖZN
R.GRG R.GRG
MAT4
MAT4
A.KYA
BIY2
A.KYA
M.SRT
B.YLD
B.YLD
N.AKH
N.AKH
A.KYA
B.KRK
B.KRK
YDİL6
YDİL6
SAĞ1
BED2
BED2
MAT4
MAT4
COG2
COG2
MAT4
MAT4
TED3
BIY2
BIY2
BED2
BED2
MAT4
MAT4
BIY2
BIY2
N.AKH
N.AKH
M.SRT
B.YLD
B.YLD
REH1
COG2
COG2
KMY2
KMY2
SAĞ1
Ö.GVN Ö.GVN
M.SRT
BIY2
SAĞ1
R.GRG R.GRG
B.YLD
B.YLD
BED2
İ.ARK
BED2
İ.ARK
R.GRG R.GRG
YDİL6
YDİL6
R.GRG R.GRG
A.KYA
A.KYA
BIY2
TED3
M.KRB
M.KRB
TAR2
TAR2
YDİL6
YDIL3
İLK4
E.ŞHN
TOPS
A.KNK
YDIL3
N.AKH
TOPS
A.KNK
TOPS
F.ESK
TRF4
A.KNK
TOPS
F.ESK
DIN1
H.ÖZN
RUH4
Ö.AHT
GRSMZK DIN1
YDİL6
YDİL6
S.KRK
H.ÖZN
N.AKH
N.AKH
TED3
TED3
DIL2
DIL2
A.KYA
A.KYA
H.DMR H.DMR
B.KRK
B.KRK
Ö.KLÇ
Ö.KLÇ
MAT4
DİS22
YDİL6
TAR2
TAR2
MAT4
MAT4
N.AKH
A.ŞŞG
A.ŞŞG
REH1
SEĞİ3
SEĞİ3
R.EĞR
A.HKT
TAC5
N.AKH
YDIL3
N.AKH
RUH4
SHYÖ
A.HKT
SHYÖ
SHYÖ
A.HKT
SHYÖ
Ö.AHT
Ö.YĞT
Ö.YĞT
DİS22
COG2
COG2
GRSMZK YDİL6
YDİL6
H.DMR
S.KRK
İ.ARK
N.AKH
MGEL9 MGEL9
H.DMR H.DMR R.GRG R.GRG M.KRB
M.KRB
İ.ARK
N.AKH
TED3
B.KRK
MET3
H.ÖZN
H.DNL
MAT4
N.AKH
İ.ARK
B.KRK
B.KRK
R.GRG R.GRG H.DMR
İ.ARK
TED3
YDIL3
TAR2
TED3
B.KRK
A.ŞŞG
H.ÖZN
A.HKT
TED3
B.KRK
A.ŞŞG
N.AKH
TAR2
İ.ARK
MET2
MET2
A.KNK
M.AY
H.DMR H.DMR
İ.ARK
MET2
DIL2
Ö.KLÇ
R.GRG R.GRG
H.DMR H.DMR
A.KYA
İ.ARK
ASS1
H.DNL
REH1
A.KNK
DIL2
Ö.KLÇ
SMAT2 SMAT2
DIL2
B.İNC
REH1
K.KRB
MİKB
Ö.AHT
MAT4
R.KRH
YDIL3
Ö.KLÇ
AKT12
MAT4
R.KRH
MİKB
Ö.AHT
MAT4
R.KRH
Y.ŞHN
COC4
B.İNC
GNBS
Ö.AHT
KAD2
A.KNK
A.HKT
E.ŞHN
AKT12
KAD2
A.KNK
E.ŞHN
REH1
12-B H
9-A
EPİB
CER2
A.ŞŞG
Y.ŞHN
A.HKT
SPİS
CER2
A.ŞŞG
Y.ŞHN
S.ŞVK
YDIL2
E.ŞHN
12-A H
12-C A
SHİL
Ö.AHT
DIL2
Ö.KLÇ
REH1
A.ŞŞG
DIL2
Ö.KLÇ
DIN1
H.ÖZN
A.HKT
Download

SINIF PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ