ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 10-ATT
Gün
Ders
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
Ö.F.KRL
TMSAUY
DİL2
Pazartesi
Salı
B.TAY
TAR2
Çarşamba
Perşembe
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
Ö.F.KRL
B.TAY
B.TAY
TMSAUY
ACSĞSİ
ACSĞSİ
DİL2
B.TAY
ENF
E.MRM
ENF
E.MRM
(5)
11:20
12:00
YAŞDES
F.TK
SPSİ
B.KÇL
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
D.ÇBN
D.DÖKTÜ
B.KÇL
SPSİ
MTW22
MTW22
TEDE1
B.KÇL
R.GKŞ
TAR2
SBİLİT
SBİLİT
K.YŞİ
B.KÇL
B.KÇL
L.BATTA
TMSAUY
TMSAUY
YAŞDES
YAŞDES
TEDE1
TEDE1
ACSĞSİ
YAŞDES
YAŞDES
SBEDEĞ
SBEDEĞ
F.TK
B.TAY
F.TK
F.TK
H.EREN
F.TK
H.EREN
D.ÇBN
COĞ2
U.AKY
FAR
MÜZ
A.KYA
K.YŞİ
FAR
Sınıf Öğretmeni : KADER YAŞİ
A.KYA
B.TAY
Cuma
Toplam Ders Saati : 40
D.ÇBN
COĞ2
U.AKY
YABDİL
(9)
15:30
16:10
(10)
16:15
16:55
(8)
14:45
15:25
(9)
15:30
16:10
(10)
16:15
16:55
L.BATTA
D.DÖKTÜ
FAR
R.GKŞ
YABDİL
L.BATTA
DİN2
E.MRM
K.KPT
YABDİL
TMSAUY
L.BATTA
B.TAY
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 10-HEM
Ders
Toplam Ders Saati : 43
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
Pazartesi
B.TAY
B.TAY
Salı
E.MRM
E.MRM
K.KZL
K.KZL
EBİO4
EBİO4
FARH2
FARH2
MEST1
MEST1
B.KÇL
K.KPT
E.MRM
E.MRM
BETS1
BETS1
GBES1
GBES1
KSAP3
Gün
Çarşamba
Perşembe
Cuma
DAHB
CERH
F.TK
B.KÇL
B.TAY
DAHB
CERH
F.TK
B.TAY
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
F.TK
F.TK
A.KYA
BİYK
TEDE1
KSAP3
BİYK
B.KÇL
DİN2
F.TK
KSAP3
B.KÇL
CERH
F.TK
TAR2
D.ÇBN
SHİ2
E.MRM
CERH
F.TK
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : BURCU KOÇULU
(6)
13:15
13:55
TAR2
A.KYA
DİL2
(7)
14:00
14:40
YABDİL
L.BATTA
DİL2
YABDİL
MİKB
D.ÇBN
D.ÇBN
B.KÇL
SHİ2
MEST1
MEST1
E.MRM
DAHB
B.KÇL
DAHB
COĞ2
B.TAY
U.AKY
YABDİL
TEDE1
TEDE1
D.ÇBN
D.ÇBN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ARDAHAN ŞHT. UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM ERDOĞAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ
MİKB
B.KÇL
B.KÇL
B.TAY
L.BATTA
MÜZ
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
COĞ2
U.AKY
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 10-TSE
Gün
Ders
(1)
08:15
08:55
YABDİL
Pazartesi
L.BATTA
DİL1
Salı
D.ÇBN
Çarşamba
H.EREN
Perşembe
D.DÖKTÜ
YAZT
MÜZ
COĞ1
Cuma
U.AKY
(2)
09:05
09:45
YABDİL
L.BATTA
DİL1
D.ÇBN
YAZT
H.EREN
DİN1
Toplam Ders Saati : 40
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
Ö.F.KRL
Ö.F.KRL
K.YŞİ
GKDİ1
TDÖK1
H.EREN
TTER1
E.MRM
TAR1
GKDİ1
TDÖK1
H.EREN
TTER1
SPSİ
sBEDEĞ
TEDE1
SBİLİT
SBİLİT
Ö.F.KRL
SPSİ
TAR1
TSHİ1
TSHİ1
COĞ1
MTW22
MTW22
R.GKŞ
K.YŞİ
BOFİSP
H.EREN
(8)
14:45
15:25
sBEDEĞ
K.YŞİ
K.YŞİ
A.KYA
(7)
14:00
14:40
SBYTS
K.YŞİ
A.KYA
R.GKŞ
YAZT
H.EREN
(6)
13:15
13:55
E.MRM
K.KPT
U.AKY
SBYTS
Sınıf Öğretmeni : HALE EREN
K.YŞİ
BOFİSP
H.EREN
K.YŞİ
K.YŞİ
TEDE1
Ö.F.KRL
BOFİSP
H.EREN
TTER1
E.MRM
(9)
15:30
16:10
(10)
16:15
16:55
(9)
15:30
16:10
(10)
16:15
16:55
K.YŞİ
K.YŞİ
TEDE1
Ö.F.KRL
BOFİSP
H.EREN
YABDİL
L.BATTA
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 11-HEM
Gün
Ders
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
SEĞT4
Toplam Ders Saati : 19
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
SEĞT4
YABDİL
YABDİL
DİL3
YABDİL
(5)
11:20
12:00
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : EBRU MERMER
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
F.TK
DİL3
D.ÇBN
F.TK
D.ÇBN
İ.MRN
İ.MRN
İ.MRN
İNK3
M.ÇBN
FELS3
O.AKÇ
İNK3
M.ÇBN
FELS3
O.AKÇ
ÇSHB
B.TAY
MET3
B.KÇL
ÇSHB
B.TAY
MET3
B.KÇL
BUHB
E.MRM
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ARDAHAN ŞHT. UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM ERDOĞAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
MÜZ
D.DÖKTÜ
BUHB
E.MRM
DİN1
K.KPT
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 11-TSE
Gün
Ders
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
SHZYÖ
SHZYÖ
Toplam Ders Saati : 26
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
İNK3
YABDİL
Sınıf Öğretmeni : ADEM KAYA
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
(9)
15:30
16:10
(10)
16:15
16:55
Pazartesi
Salı
Çarşamba
K.YŞİ
YABDİL
Perşembe
İ.MRN
TSHİ1
Cuma
H.EREN
K.YŞİ
MÜZ
D.DÖKTÜ
TSHİ1
H.EREN
İNK3
A.KYA
FELS3
O.AKÇ
DİL3
D.ÇBN
A.KYA
FELS3
İ.MRN
SEÇM
YABDİL
D.ÇBN
DİN3
TDTS3
TDTS3
A.KYA
K.KPT
DİL3
HASBİL
HASBİL
E.MRM
TED-3
D.ÇBN
O.AKÇ
D.ÇBN
TED-3
İ.MRN
E.MRM
K.YŞİ
SKBYS
H.EREN
K.YŞİ
SKBYS
H.EREN
TFARM
B.KÇL
TED-3
D.ÇBN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 12-HEM
Gün
Ders
Pazartesi
Salı
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
İ.MRN
YDTS4
SHYÖ4
B.KÇL
Toplam Ders Saati : 17
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
İ.MRN
D.ÇBN
D.ÇBN
B.TAY
SHYÖ4
YDTS4
YDTS4
B.KÇL
DİL4
İ.MRN
DİL4
DİN2
K.KPT
ÇSHB4
TOPSAĞ
E.MRM
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : BÜŞRA NUR TAY
(6)
13:15
13:55
ÇSHB4
B.TAY
TOPSAĞ
E.MRM
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
İYLAB4
İYLAB4
TİY3
RUHS4
F.TK
E.MRM
F.TK
B.TAY
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ARDAHAN ŞHT. UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM ERDOĞAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ
(9)
15:30
16:10
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
RUHS4
B.TAY
(10)
16:15
16:55
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 12-TSE
Gün
Ders
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
K.YŞİ
K.YŞİ
BİYO
Pazartesi
EPİD2
Salı
H.EREN
BİYO
EPİD2
H.EREN
Toplam Ders Saati : 17
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
A.KYA
İ.MRN
TRW97
TRW97
DİN4
YDTS4
A.KYA
K.KPT
İ.MRN
YDTS4
YDTS4
İ.MRN
Sınıf Öğretmeni : RASİME GÖKŞİN
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
(9)
15:30
16:10
Ö.F.KRL
Ö.F.KRL
Ö.F.KRL
F.TK
TED-3
BİYO
K.YŞİ
DİL4
TED-3
Ö.F.KRL
DİL4
TİY3
(10)
16:15
16:55
TED-3
Ö.F.KRL
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 9-ATT
Ders
Toplam Ders Saati : 42
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
Pazartesi
N.BLC
N.BLC
Salı
K.KZL
Çarşamba
R.GKŞ
R.GKŞ
İ.MRN
İ.MRN
TEDE1
TEDE1
BİYLO9
BİYLO9
Gün
Perşembe
Cuma
FİZ1
KİM1
MAT9
D.ÇBN
MAT9
R.GKŞ
FİZ1
KİM1
K.KZL
MAT9
D.ÇBN
MAT9
R.GKŞ
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
İ.MRN
İ.MRN
D.ÇBN
YDİL1
MAT9
R.GKŞ
YDİL1
G.NRG
COĞ1
U.AKY
YDİL1
MAT9
TEDE1
ANT
R.GKŞ
Ş.YLD
YDİL1
BİYLO9
G.NRG
COĞ1
U.AKY
G.NRG
YDİL1
İ.MRN
DİL1
D.ÇBN
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
Sınıf Öğretmeni : DERYA ÇOBAN
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
(9)
15:30
16:10
B.KÇL
B.KÇL
Ş.YLD
Ş.YLD
SHİ2
ANT
Ş.YLD
TAR1
A.KYA
YDİL1
İ.MRN
DİL1
D.ÇBN
SHİ2
BİT1
H.EREN
TAR1
A.KYA
MÜZ1
D.DÖKTÜ
ANT
Ş.YLD
ANT
BİT1
H.EREN
SEÇ
K.YŞİ
MÜZ1
D.DÖKTÜ
ANT
Ş.YLD
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
ARDAHAN ŞHT. UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM ERDOĞAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANT
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
DİN1
K.KPT
(10)
16:15
16:55
ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Sınıf : 9-HEM
Gün
Ders
Pazartesi
(1)
08:15
08:55
(2)
09:05
09:45
F.TK
F.TK
AFİZ1
YDİL1
Salı
İ.MRN
Çarşamba
İ.MRN
Perşembe
O.AKÇ
Cuma
İ.MRN
YDİL1
PSİK1
YDİL1
AFİZ1
YDİL1
Toplam Ders Saati : 43
(3)
09:50
10:30
(4)
10:35
11:15
(5)
11:20
12:00
N.BLC
N.BLC
R.GKŞ
FİZ1
DİL1
FİZ1
DİL1
MAT9
MAT9
Sınıf Öğretmeni : FATMA TEKE KARADAĞ
(6)
13:15
13:55
(7)
14:00
14:40
(8)
14:45
15:25
(9)
15:30
16:10
R.GKŞ
D.ÇBN
B.TAY
B.TAY
MAT9
MAT9
TEDE1
KİM1
MEST1
KİM1
İ.MRN
D.ÇBN
D.ÇBN
R.GKŞ
R.GKŞ
K.KZL
K.KZL
YDİL1
BİYLO9
BİYLO9
TEDE1
TEDE1
AFİZ1
AFİZ1
MÜZ1
BİYLO9
İ.MRN
PSİK1
G.NRG
MÜZ1
G.NRG
O.AKÇ
D.DÖKTÜ
D.DÖKTÜ
YDİL1
MEST1
MEST1
İ.MRN
B.TAY
B.TAY
D.ÇBN
G.NRG
MAT9
R.GKŞ
D.ÇBN
ETİK1
E.MRM
MAT9
R.GKŞ
F.TK
DİN1
K.KPT
COĞ1
U.AKY
TAR1
A.KYA
COĞ1
U.AKY
Pazar
ARDAHAN ŞHT. UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM ERDOĞAN SAĞLIK MESLEK LİSESİ
SEÇ
H.EREN
F.TK
Cumartesi
Yukarıdaki dersler 28/03/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEST1
METİN ÇOBAN
Okul Müdürü
TAR1
A.KYA
(10)
16:15
16:55
Download

Sınıf ŞHT.UZ.ÇVŞ.İ.ERDOĞAN ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ