Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník
Kalvodova 360, Jeseník 790 03
www.zspll.cz
e-mail: reditel@zspll.cz
 584 401 047//584 411 066
Vzpomínka na prázdniny
Diana Tomanová, 7.tř.
1. Základní informace o historii školy
Speciální ZŠ při Priessnitzových léčebných lázních a. s. byla zřízena v únoru 1992. V roce
2000/2001 začala plnit úkoly speciální školy, která navazuje na práci kmenových škol po celé
republice, ze kterých děti přicházejí na dobu 4-5ti týdnů.
V roce 1999 byla škola přemístěna do budovy bývalé MŠ na Kalvodově ulici, č. p. 360. Získala tím
prostorné třídy, jazykovou učebnu a dvě herny. Jedna z nich je vybavena počítačovou technikou.
Ke škole patří i zahrada, která bývá vyuţita především v době mimoškolní činnosti.
Vyučování je organizováno dle momentálního turnusového reţimu. Konec vyučování byl stanoven
denně na 14:05 hodin. Vyučují se u nás děti, které jsou ubytované v budově Karolina a děti
školního věku z léčebného domu Bílý Kříţ, Wolker, Mír, Jubilejní vila a Maryčka.
Od 1. 7. 2000 naše škola vstoupila do právní subjektivity.
1. 9. 2005 došlo ke změně názvu školy na: Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových
léčebných lázních a.s., Jeseník.
2. Personální obsazení školy
Ředitelka ZŠ a MŠ
Mgr. Eliška Jeţková
Zástupkyně ředitelky
Mgr. Jana Štrajtová
Třídní učitelé
Mgr. Věra Kuţílková
Mgr. Eva Fišerová
Mgr. Marie Turková
Mgr. Hana Augustynková
Ing. Ludmila Marečková
3. Seznam žáků
Daniel Hrbata
Andrea Marančáková
Martin Strnad
Nikol Hluchníková
Ondřej Bulava
Ester Molinová
Adéla Barabášová
Tomáš Riško
Marie Baudischová
Kristian Back
Marie Trubačová
Jaroslav Podolák
Kristýna Doleţalová
Jan Gluza
Lukáš Peška
Daniel Klaput
Libor Procházka
Petr Kunhart
Adam Krčmář
Filip Paluřík
Jakub Máša
Ondřej Holaschke
Daniel Strnad
Michal Škoch
Nikola Vaňková
Petr Zima
Vojtěch Šimíček
Nikola Duţíková
Petr Klimeš
Vít Pilař
Nicolas Starý
Šimon Nový
Filip Klvaňa
Elen Siegmundová
Jan Toman
Adam Backa
Eva Brychtová
Jůlie Mikulová
Zuzana Ryšavá
Lukáš Vrablic
Patrik Mintěl
Ondřej Beránek
Diana Tomanová
Jan Blaţej
Filip Koudelka
Andrée Švancarová
Bára Dvořáková
Karolína Kurečková
Rozálie Ševčíková Tereza Barabášová
Jakub Zikmund
Luisa Quiala
Nikol Vojáčková
Tomáš Rufr
Tomáš Pokorný
Leoš Mikulecký
Kateřina Šišková
Jan Strnad
Kateřina Škochová Nikol Vilímová
Michal Pinko
Kristýna Kouřilová
Jan Kotula
Aneta Procházková
Adam Mrzílek
Karolína Graniová
Nela Kadavá
Kristýna Mintělová
Bivoj Škoch
Šimon Petr Marjanko
Matouš Šimon Marjanko Vojtěch Janík
Adam Zbudil
Martin Míka
Robin Galia
Ester Anna Podoláková
Viktorie Hrbatová
Ema Pilařová
Filip Jinoch
Iva Vzatková
Filip Tůma
Vojtěch Korduliak
Kryštof Janík
Petr Habrún
Lucie Zuzčáková
Tereza Zikmundová
Jan Kocík
Dominika Steinbergerová
Daniel Branný
Wilson Quiala
Kateřina Ţďárská
Richard Jelen
Bivoj Škoch, 3.tř.
Adéla Barabášová, 4.tř.
Patrik Mintěl, 6.tř.
Daniel Klaput, 5.tř.
Ema Pilařová, 5.tř.
Vít Pilař, 4.tř.
5. září v areálu Priessnitzových léčebných
lázních se uskutečnil Den bezpečnosti a zdraví.
Tento den byl opravdu skvělý. Dorazili hasiči z
Olomouckého kraje, záchranná a horská služba,
vojsko a Policie České republiky.
Konaly se ukázky zásahů, slanění z koše, v akci
byl i potápěč, který plaval v koupacím bazénu.
Pro děti byla pěna a skákací hrad. Později jsme
mohli zaslechnout i spatřit dechový orchestr.
Diana Tomanová, 7.tř.
Patrik Mintěl, 6.tř.
Osobní a citlivé údaje, chatování, bezpečné seznámení, kyberšikana –
projekt pro žáky 2. stupně v rámci projektu „Paragrafy pro život“.
Zuzana Ryšavá a Ester Podoláková 5.tř., Diana Tomanová, Tereza Zikmundová a Lucie
Zuzčáková 7. tř.
Nikdo nemá právo druhému ubližovat – projekt žáků 1. stupně.
Tomáš Riško, Kristian Back, Jan Strnad, Vít Pilař 4.tř.
Soutěžili žáci 1. stupně. Vítězové byli určeni formou hlasování žáků.
KATEGORIE 1. – 2. TŘÍDA:
1. MÍSTO: Daniel Hrbata (1.tř.)
2. MÍSTO: Tomáš Rufr (2.tř.)
3. MÍSTO: Nikola Vaňková (2.tř.)
KATEGORIE 3. – 4. TŘÍDA:
1. MÍSTO: Kateřina Škochová (4.tř.)
2. MÍSTO: Adéla Barabášová (4.tř.)
3. MÍSTO: Marie Trubačová (3.tř.)
3. MÍSTO: Aneta Procházková (4.tř.)
4. Závěr
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, kteří zaslali finanční příspěvek nebo
věnovali škole materiální dary.
V tomto turnusu oslavili narozeniny: Daniel Klaput, Zuzana Ryšavá, Jan Blaţej, Jan
Kocík.
Srdečně blahopřejeme.
Všichni správně „Roztřídili do kontejnerů“ – ukázky práce dvou týmů.
Daniel Hrbata 1.tř., Tereza Barabášová 2.tř.
Tomáš Rufr 2.tř., Adéla Barabášová 4.tř.
Jakub Zikmund 2.tř, Michal Pinko 4.tř
Nicolas Starý 4.tř., Vojtěch Šimíček 2.tř.
Vydala v Jeseníku 25. 9. 2014 Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných
lázních a.s., Jeseník
Redakční rada: Mgr. Eva Fišerová, Lucie Zuzčáková, Diana Tomanová
Grafika a tisk: Mgr. Věra Kuţílková
Počet stran: 8
Počet vydaných kusů: 85
Download

Vzpomínka na prázdniny - Základní škola a Mateřská škola při