DERS KAYITLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1.
2.
3.
Ders seçimlerinde 2014-2015 öğretim planı dikkate alınacaktır.
4.
Eski yönetmeliğe tabi olan öğrencilerden Malzeme III dersinden sorumlu olanlar bu ders
yerine 2014-2015 Bahar yarıyılı İntibak Programında ilan edilen derslerden daha önceden
almamış olduğu birisini alacaklardır.
5.
Fizik II (Türkçe) dersinden sorumlu olan eski yönetmeliğe tabi öğrenciler, bu dersi Elektrik
Mühendisliği programından seçeceklerdir.
6.
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplam 8 AKTS kredilik Üniversite Seçmeli Dersleri (ÜSD)
almaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrenciler geçmişte aldığı ÜSD derslerini dikkate alarak
Bahar yarıyılında açılan ÜSD II ve ÜSD III derslerinin her ikisini de alabilirler.
7.
Yatay geçiş vb geçişler ile bölümümüze gelen öğrencilerin, diğer öğrencilerde de olduğu gibi
ders planında ifade edilen derslerden %30 oranında İngilizce açılan dersleri almaları
gerekmektedir. Bu nedenle bu gruptaki öğrencilerin muaf oldukları Türkçe dersleri dikkate
alarak, ders planında ifade edilen Türkçe Mühendislik Malzemeleri ve Bitirme Çalışması
yerine Engineering Materials (İng) ve Final Project (İng) derslerini almaları gerekebilecektir.
8.
IV. Yarıyıldaki Engineering Materials dersi, isteyen öğrenciler tarafından (kontenjan dahilinde)
Mühendislik Malzemeleri dersi yerine alınabilecektir. Engineering Materials dersi A ve B
sınıfları için ortak açılmaktadır.
9.
Eski yönetmeliğe tabi öğrenciler Isıtma, İçten Yanmalı Motorlar, Bilgisayar Programlama,
Ölçme Tekniği II, Makine Laboratuarı I, Proje I, İşletme Ekonomisi ve Yakıtlar ve Yanma
derslerini ders programında ifade edilen “Eski öğrenciler” bölümünden seçebilirler.
Öğrenciler, kayıt yenileme haftasında derslerinin tamamını seçerek onaylamak zorundadırlar.
Ders ekleme, bırakma haftasında sadece geçerli mazereti olan öğrencilerin ders seçimleri
yapılacaktır.
10.Eski yönetmeliğe tabi olan öğrencilerden Ölçme Tekniği II dersinden sorumlu olanlar için bu
dersten sadece sınavlar yapılacaktır.
Download

ders kayıtlarında uyulması gereken kurallar