T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS
PROGRAMI
BİREYSEL ÇALIŞMA
ULUSAL KREDİ
AKTS*
3
2
2
3
2
2
2
2
2
7
4
3
4
2
2
2
2
2
4
0
8
2
2
2
22
2
2
2
30
UYGULAMA
BİREYSEL ÇALIŞMA
ULUSAL KREDİ
AKTS*
4
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
-
8
-
4
1
1
1
1
2
-
9
2
2,5
2,5
2
3
2
2
2
9
2
3
3
2
3
2
2
2
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z/S
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
-
S
S
S
2
2
2
20
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
UYGULAMA
LABORATUAR
ÜSD 101
ÜSD 103
ÜSD 105
TOPLAM
-
2
2
1
2
1
-
LABORATUAR
Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler
Ebelik Tarihi ve Deontoloji
Beslenmeye Giriş
Anatomi
Tıbbi Terminoloji
Bilgisayara Giriş
Türk Dili I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Yabancı Dil –I (İngilizce)
ÜniversiteSeçmeliDersleri **
Beden Eğitimi
Güzel Sanatlar (Müzik)
Güzel Sanatlar (Resim)
TEORİK
EBE 101
EBE 103
EBE 105
TEM 101
TEM 103
BİL 101
TDB 101
AİT 101
YDB 101
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DERSİN ADI
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DERS KODU
TEORİK
BİRİNCİYIL
I.YARIYIL
II.YARIYIL
DERS
KODU
DERSİN ADI
EBE 102
TEM 102
TEM 104
TEM 106
TEM 108
TEM 110
TDB 102
AİT 102
YDB 102
Ebelik Esasları
Biyokimya
Parazitoloji
Mikrobiyoloji
Histoloji
Fizyoloji
Türk Dili -II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Yabancı Dil –II (İngilizce)
1
ÜSD-102
ÜSD-104
ÜSD-106
TOPLAM
ÜniversiteSeçmeliDersleri **
Bilgiye Ulaşma ve Sunum
Kişisel Gelişim
Gelişim ve Öğrenme
S
S
S
2
2
2
23
4
8
10
2
2
2
29
2
2
2
30
*AKTS: AvrupaKredi Transfer Sistemi
**Öğrencilerbirinciyıl her ikidönemde de ÜniversiteSeçmeliDerslerin’den en
azbirtaneseçmekzorundadır.
LABORATUAR
UYGULAMA
BİREYSEL ÇALIŞMA
ULUSAL KREDİ
AKTS
3
2
2
2
2
2
2
-
8
4
-
4
2
1
1
1
1
7
4
2
2
2
2
2
8
5
3
2
2
2
2
S
S
S
S
2
2
2
2
19
-
-
-
2
2
2
2
25
3
3
3
3
30
UYGULAMA
BİREYSEL ÇALIŞMA
ULUSAL KREDİ
AKTS
ÜSD-201
ÜSD-203
BSD-201
BSD-203
TOPLAM
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
LABORATUAR
Normal Gebelik ve Bakım
Cerrahi Hastalıkları
Bulaşıcı Hastalıklar
Kişilerarası İlişkiler
Embriyoloji
Farmakoloji
Patoloji
ÜniversiteSeçmeliDersleri **
BölümSeçmeliDersleri ** *
Yabancı Dil –III (İngilizce)
Genel Psikoloji
Sağlığın Değerlendirilmesi
Transkültürel Ebelik
TEORİK
EBE 201
EBE 203
EBE 205
EBE 207
EBE 209
TEM 201
TEM 203
TEORİK
DERSİN ADI
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
İKİNCİ YIL
III.YARIYIL
Z
Z
Z/S
Z
Z
3
2
2
2
2
-
8
4
-
4
2
2
1
1
7
4
2
2
2
8
5
2
2
2
12
10
IV.YARIYIL
DERS
KODU
DERSİN ADI
EBE 202
EBE 204
EBE 206
TEM 202
TEM 204
Riskli Gebelikler ve Bakım
İç Hastalıkları
Prenetal Tanı ve Genetik Danışmanlık
Epidemiyoloji
Biyoistatistik
ÜniversiteSeçmeliDersleri **
2
ÜSD-202
ÜSD-204
BSD-202
BSD-204
YAZ 202
TOPLAM
BölümSeçmeliDersleri ** *
Yabancı Dil –IV (İngilizce)
İletişim Becerileri
Ağrı ve Ağrı Yönetimi
Ebelikte Evde Bakım
Mesleki Yaz Uygulaması I****
S
S
S
S
Z
2
2
2
2
15
-
12
10
2
2
2
2
21
**Öğrencilerikinciyıl her ikidönemde de ÜniversiteSeçmeliDersleri’nden en
azbirtaneseçmekzorundadır.
***Öğrencilerikinciyıl her ikidönemde deBölümSeçmeliDersleri’nden an
azbirtaneseçmekzorundadır.
****MeslekiYazUygulaması I: “Normal GebelikveBakım” ile “RiskliGebeliklerveBakım”
derslerininuygulamasını
içermektedir. (4 hafta(20 işgünü) =160 saat
BSD-311
TOPLAM
AKTS
BSD-301
BSD-303
BSD-305
BSD-307
BSD-309
ULUSAL KREDİ
EBE 303
EBE 305
EBE 307
MYD 301
BİREYSEL ÇALIŞMA
Normal Doğum ve Doğum Sonrası
Bakım
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ebelikte Öğretim
İlk Yardım
Mesleki İngilizce-I
BölümSeçmeliDersleri ** *
Sağlığı Koruma ve Geliştirme
Özel Durumlarda Bebek Beslenmesi
Ebeveynliğe Hazırlık
Sağlık Bilimlerinde Etik
Riskli Gruplarda Üreme Sağlığı
Preembriyonik, Embriyonik ve Fetal
Dönem Genetiği
UYGULAMA
EBE 301
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
ÜÇÜNCÜ YIL
V.YARIYIL
Z
3
-
8
4
7
9
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
-
4
-
2
1
1
1
4
2
2
2
5
2
3
2
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
17
-
12
10
25
30
VI.YARIYIL
3
3
3
3
3
5
30
AKTS
BSD-304
BSD-306
BSD-308
BSD-310
BSD-312
YAZ-302
TOPLAM
ULUSAL KREDİ
BSD-302
BİREYSEL ÇALIŞMA
EBE 304
EBE 306
MYD 302
UYGULAMA
Riskli Doğum ve Doğum Sonrası
Bakım
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Araştırma Yöntemleri
Mesleki İngilizce-II
BölümSeçmeliDersleri ** *
İnfertilite ve Yardımcı Üreme
Teknikleri
Jinekolojik Onkoloji
Aile Planlaması Danışmanlığı
Sağlık Politikaları
Akademik Yazım
Ebelikte Adli Konular
MeslekiYazUygulaması-II*****
LABORATUAR
EBE 302
TEORİK
DERSİN ADI
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DERS
KODU
Z
3
-
8
4
7
7
Z
Z
Z
2
2
2
-
4
-
2
1
-
4
2
2
5
2
2
S
2
-
-
-
2
3
S
S
S
S
S
Z
2
2
2
2
2
15
-
12
7
2
2
2
2
2
21
3
3
3
3
3
5
30
***Öğrencilerüçüncüyıl her ikidönemde de BölümSeçmeliDersleri’nden an
azüçtaneseçmekzorundadır.
*****MeslekiYazUygulaması-II: “Normal DoğumveDoğumSonrasıBakım”
ileRiskliDoğumveDoğumSonrası
Bakım” dersininuygulamasınıiçermektedir (4 hafta(20 işgünü) =160
saat
BSD-407
4
ULUSAL KREDİ
AKTS
BSD-401
BSD-403
BSD-405
BİREYSEL ÇALIŞMA
Halk Sağlığı
Yenidoğan ve Bakımı
Entegre Uygulama -I
Sağlık Sosyolojisi
BölümSeçmeliDersleri ** *
Mesleki İngilizce-III
Kanıta Dayalı Ebelik
Aile İçi Şiddet ve Kadın
Evlilik ve Aile İlişkileri: Kuram ve
Uygulama
Z
Z
Z
Z
2
2
1
2
-
4
16
1
2
1
2
4
9
2
4
5
10
2
S
S
S
S
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
3
3
3
3
UYGULAMA
EBE 401
EBE 403
EBE 405
EBE 407
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS
KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
DÖRDÜNCÜ YIL
VII.YARIYIL
BSD-409
BSD-411
TOPLAM
Rahim İçi Araç (RİA) Uygulama
Becerisi
Eğitim Becerisi
S
2
-
-
-
2
3
S
2
13
-
20
4
2
23
3
30
BSD-412
TOPLAM
AKTS
BSD-402
BSD-404
BSD-406
BSD-408
BSD-410
ULUSAL KREDİ
EBE 404
EBE 406
EBE 408
EBE 410
BİREYSEL ÇALIŞMA
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
Planlaması
Ruh Sağlığı
Entegre Uygulama -II
Ebelikte Yönetim
Cinsel Sağlık
BölümSeçmeliDersleri ** *
Mesleki İngilizce-IV
Proje Yönetimi Eğitimi
Sağlık Hukuku ve Ebelik
Emzirme Danışmanlığı
Acil Obstetrik Bakım
Kanser Kontrolü (Korunma, Erken
Tanı-Tarama) ve Ebelik
UYGULAMA
EBE 402
LABORATUAR
DERSİN ADI
TEORİK
DERS KODU
DERSİN TİPİ
ZORUNLU/SEÇMELİ
VIII.YARIYIL
Z
2
-
4
2
4
5
Z
Z
Z
Z/S
2
1
2
2
-
16
-
1
1
-
2
9
2
2
2
10
2
2
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
-
-
-
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
15
-
20
4
25
30
***Öğrenciler dördüncü yıl her iki dönemde de Bölüm Seçmeli Dersleri’nden en az üç tane
seçmek zorundadır.
Teorik= 137x14= 1918
Uygulama= 104x14= 1456 +320= 1776
B.Ç= 63x14= 882
ToplamKredi= 191
Toplam AKTS= 240
5
Genel Toplam: 4604
Download

Ebelik Bölümü Ders Müfredatı